Hvad er Mindfulness?

Mindfulness som vi kender det i dag er oprindelig udviklet af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli tilbage i 1970erne. De beskriver det således:

”Mindfulness er en universel menneskelig evne – en måde at være opmærksom på – som kan kultiveres, opretholdes og integreres i dagligdagen gennem en dyb undersøgelse, der som brændstof har en regelmæssig meditationspraksis”.

Leder af Center for Mindfulness i Danmark, Lone Fjordback formulerer det således:

”Mindfulness er en metode til at styrke mental sundhed og forebygge depression. Mental sundhed er mere end fravær af sygdom, og mental sundhed kan trænes helt i lighed med fysisk træning. Der findes ikke en autoriseret version af mindfulness, og begrebet bliver brugt i mange forskellige betydninger”.

www.sundhed.dk, Kilde: Patienthåndbogen.

Det betyder med andre ord at være fuldt til stede i nuet fra øjeblik til øjeblik uden at dømme eller vurdere det, der er. Mindfulness er en iboende egenskab ved den menneskelige bevidsthed, hvilket betyder, at alle kan meditere, altså bevidst rette opmærksomhed mod noget bestemt f.eks. mod åndedrættet, kroppen eller andre sanseindtryk. Og her øve sig i ikke at lade sig forstyrre af alt det, der konstant er aktivt i kroppen, sindet, tankerne og i verden omkring os.

Når vi træner denne opmærksomhedsevne over tid, vil vi opdage, at det er muligt at se og opleve livet og verden på nye måder. Alle mennesker kan have glæde og gavn af at praktisere mindfulness.
Hvad er mindfulness?

Mindfulness på mange måder

Der undervises i mindfulness på mange måder og på mange niveauer, og det praktiseres i dag på skoler, i børnehaver, på erhvervsskoler og på højere uddannelsessteder.

I takt med denne udvikling og den efterhånden omfattende forskning i, hvad mindfulness gør for det enkelte menneske, finder det også mere og mere indpas i erhvervslivet og på arbejdspladser.

At holde kroppen i gang med bevægelse og motion, frisk luft og næringsrig mad, har vi alle erfaring for er gavnligt for velvære, livsglæde og sundhed. Det samme gælder for vores mentale sundhed; den må vi også regelmæssigt give opmærksomhed og en af måderne kan være at praktisere mindfulness.

Hvad siger forskningen?

Igennem de seneste 30 år er der blevet forsket en del i, hvad praksis med mindfulness gør for krop og sind. Når vi udsættes for stort pres over længere tid, kan det hos nogle mennesker udløse stress symptomer såsom søvnbesvær, udmattelse, muskelsmerter og risiko for angst og depression. Talrige resultater viser, at regelmæssig træning i mindfulness kan medvirke til at mindske disse symptomer og tegn. Derudover ses også, at vi igennem praksis finder nye måder at leve vores liv på. Uhensigtsmæssige vaner kan erkendes og ændres, og en større tilfredshed og glæde genfindes.

Igennem de senere år, er der også blevet forsket i, hvad mindfulness gør for studerende og hvordan det kan implementeres i hverdagen på en skole/uddannelsesinstitution. Her ses, at regelmæssig træning; 1 times undervisning om ugen samt 10-15 min praksis i hverdagen, skaber mere ro i klasserummet, evnen til at holde fokus øges og relationen mellem eleverne styrkes.

At Work Skolens mindfulness kursus

På kurset til Mindfulness Instruktør tilegner du dig viden og kompetencer i mindfulness. Det er et 8 ugers kursus med teori, praktiske øvelser (meditationer) og erfaringsdeling. På kurset vil du få viden om, hvad der ligger til grund for mindfulness. Du lærer om, hvad pres og stress gør ved vores krop og sind, og hvilke grupper af mennesker, der kan have gavn af at praktisere mindfulness. Som en del af kurset vil du tilegne dig kompetencer i at guide mindfulness øvelser til en lille gruppe af deltagere. Det kan f.eks. være åndedrætspraksis og kropsscanning. Den største værdi opnår du ved at afsætte tid mellem hver kursusgang, til hjemmearbejde / øvelser.

Om vores mindfulness kursus