Bliv Certificeret VaneTræner™️

Uddannelsen til VaneTræner™️ henvender sig til dig, der ønsker at arbejde målrettet med livsstilsændringer, enten personligt eller erhvervsmæssigt. Du bliver klædt på med viden og anvendelige værktøjer, som du kan sætte i spil med det samme.

Tilmeld dig her

Bruttolønsordning

Der er flere af vores kursister, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Hvis du ikke har den mulighed, er der måske mulighed for, at du selv kan betale via din bruttoløn, og dermed spare ca. det halve i skat.

Dette kan ske via en såkaldt bruttolønsordning hvor din arbejdsgiver betaler kurset eller uddannelsen og efterfølgende modregner dette i din bruttoløn, over minimum 12 måneder. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Du kan læse mere på SKAT’s hjemmeside her.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til os på info@atwork.dk og høre om dine muligheder.

Afdragsordning

Kontantprisen for uddannelsen til VaneTræner™️ er 12.495 kr.

Ønsker du en afdragsordning, så koster det 15% i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 14.369,25 kr. Beløbet kan deles i 4 eller 5 afdrag efter ønsker.

 • 4 afdrag over 4 måneder, så du hver måned betaler kr. 3.592,-
 • 5 afdrag over 5 måneder, så du hver måned betaler kr. 2.874,-

Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig uddannelsen.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Om uddannelsen til VaneTræner™️

Som VaneTræner™️ får du den nødvendige teoretiske viden og de praktiske værktøjer der skal til, for at kunne give individuel vejledning og træning i livsstilsændringer. Du sætter din kunde/fokusperson i centrum, og formår at skræddersy et målrettet og realistisk forløb til den enkelte.

Det handler om Viden, Valg og Vaner – og det kalder vi VaneTræningens 3 V´er. Fokus for dig som VaneTræner™️ vil være at hjælpe dine kunder/klienter med at træffe kvalificerede valg, og derefter at føre ændringerne ud i livet. Der er et stort fokus på praktisk anvendelige metoder.

Uddannelsen henvender sig til alle der arbejder med behandling, forebyggelse eller sundhedsfremme. F.eks. dig som er Kostvejleder, Fysisk Træner, Personlig Træner, Fysioterapeut, Sygeplejerske, Sundhedscoach, HR konsulent, Altenativ behandler eller lignende.

Det er dog ikke nogen forudsætning, at man skal have en sundhedsfaglig baggrund for at tage uddannelsen til VaneTræner™️. På uddannelsen gennemgår vi de generelle sundhedsmæssige anbefalinger for kost, fysisk aktivitet og mental trivsel, så du kan rådgive indenfor disse rammer, uanset din øvrige baggrund.

”Hvad hvis du har spørgsmål undervejs? Vi tilbyder direkte kontakt til vores undervisere, og sikrer svar indenfor 24 timer på hverdage. Og det sker, at vi heller ikke kan holde fingrene fra tasterne i weekenden ;-)”

Uddannelsesindhold

BEMÆRK – Uddannelsen til VaneTræner™️ indeholder 3 MasterClasses, der afholdes som live webinarer.

“Vi har valgt at inkludere 3 spændende MasterClasses med emnerne; Fokus, Stress og Lykke. Du får udstedt et flot MasterClass bevis for hver af de 3 MasterClasses, som du kan dele på LinkedIn og andre sociale medier. Ud over spændende viden og inspiration får du således god synlighed.” – Camilla Hilbrands, CEO og Wellbeing Ekspert

En livsstilsændring kræver langt mere end blot viden, og det er vigtigt, at du som VaneTræner™️ kan hjælpe dine kunder/klienter til handlekompetence, så der bliver tale om et godt og motiverende forløb.

Uddannelsesindhold – 10 moduler

1. Introduktion til Positiv Psykologi

 • Positiv Psykologi som begreb
 • Sundhed som begreb
 • Definition, historie og baggrund
 • Dig og Positiv Psykologi

2. Wellbeing 2.0

 • KRAMSS
  • Kost
  • Rygning
  • Alkohol
  • Motion
  • Søvn
  • Stress
 • PERMA
  • Positive emotioner
  • Engagement (flow)
  • Relationer
  • Mening
  • Accomplishment (at lykkes med noget)
 • PERMA+
  • Fysisk aktivitet
  • Ernæring
  • Søvn

3. Sundhedsadfærd

 • Generelt om sundhedsadfærd
 • Ændring af adfærd
  • The health belief model
  • Social cognitive theory

4. Introduktion til Mindfulness

 • Sundhedsmæssige fordele ved Mindfulness
 • Kvalitet kræver nærvær
 • Modulet er en opvarmning til modul 5

5. ACT (Præstér under pres)

 • Acceptance and Commitment Training
  • Psykologisk fleksibilitet
  • Træning i værdibaserede beslutninger
  • Handlingsorienteret tilgang til optimal præstation
 • Personlig udvikling
 • Livsstilsændringer

6. Den Motiverende Samtale

 • Evidensbaseret samtaleteknik
  • Afklaring omkring værdier og livsstil
  • Indre motivation
  • Stages of change (forandringens hjul)

7. Kommunikation, motivation og coaching

 • Introduktion og indsigt
  • Kommunikation
  • Motivation
  • Coaching

8. Vaner og VaneTræning

 • Handlinger og vaner
 • Definition og forståelse
 • VaneTræningens 3 V´er
  • Viden
  • Valg
  • Vaner
 • Prioritering og præcisering
 • Vanespiralen (Vane-matrix)
 • Træningsprogrammer

9. MasterClasses

 • 3 live webinarer á 3 timer (afholdes 2 gange årligt)
  • Fokus (sådan undgår vi distraktioner)
  • Stress
  • Lykke
 • Optagelse kan ses efterfølgende, hvis du ikke kan deltage live.
 • Der udstedes særskilt bevis for hver MasterClass

10. Dig som VaneTræner™️

 • Opsummering
 • Refleksion
 • Synergier

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen består af 3 dele:

En online test i faget Wellbeing 2.0. Her skal 30 spørgsmål besvares indenfor 25 minutter. Du har 3 forsøg til at bestå testen.

En kort skriftlig refleksionsopgave (vejledning udleveres).

En skriftlig case-opgave (vejledning udleveres), til en virkelig case-person som du selv skal finde.

For at få udstedt eksamensbevis som Certificeret VaneTræner™️ skal alle 3 dele bestås.

Levende undervisning af høj kvalitet

Uddannelsen tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet.

Du har mulighed for at skrive direkte til en underviser undervejs, hvis du har spørgsmål til undervisningen. Du kan også spare med andre, der er i gang med uddannelsen.

Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du altså et hav af fordele:

 • Sparring med underviser eller andre, som læser samme uddannelse.
 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.

Se typiske spørgsmål og svar