Speciale i Mindfulness

Mindfulness kan kort beskrives som bevidst nærvær – det vil sige den form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet, uden at bedømme eller vurdere.

Effekten ved brugen af mindfulness i hverdagen øger koncentrationen, skaber overblik og fokus og bidrager til at reducere stress. Mindfulness skal løbende øves og trænes.

På dette speciale vil du lære at integrere Mindfulness i dit eget liv, så du med udgangspunkt i egne erfaringer bedst muligt kan inspirere og formidle teknikken til andre.

Mindfulness som metode er videnskabelig dokumenteret gennem mange forskellige projekter, og teknikkerne benyttes i et stadig større omfang af erhvervslivet. Derfor vil du også blive introduceret til netop mindfulness på arbejdspladsen på specialet her.

Specialet er en overbygning til Positiv Psykologi Vejleder kurset.

Tilmeld dig specialet

Undervisningsindhold

Ved minimum 75% online deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.

  • Mindfulness begreber – genopfriskning af principperne
  • Øvelser og programmer
  • Mindfulness i hverdagen
  • Formidling og inspiration

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

  • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
  • Læs når det passer dig.
  • Læs i dit eget tempo.
  • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
  • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.