Speciale i Personlig Træning

Specialet tilbydes til dig, der har taget uddannelsen til Fysisk Træner, eller tilsvarende.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

Som Personlig Træner kan du følge dine kunder tæt, og hjælpe dem med at nå deres individuelle mål. Fokus er trivsel og sundhedsfremme, og dit engagement som træner gør en stor forskel.

Undervisningsindhold

Undervisningen foregår som 40 lektioners E-learning og afsluttes med en skriftlig case opgave, en træningsvideo og en mundtlig eksamen via Zoom.

Specialet i Personlig Træning underviser dig i:

 • Træningsfysiologi
 • Opvarmning og udspænding
 • Aerob og anaerob træning
 • Monitorering og analyse
 • Konsekvenser ved fysisk inaktivitet
 • Idrætsskader
 • Grundig træning i biomekanisk øvelsesanalyse udført i såvel maskiner som med frie vægte

Denne undervisning vil desuden give dig det praktiske fokus og de kompetencer, der skal til for at fungere som Personlig Træner.

Du lærer derudover om:

 • Forberedelse
 • Monitorering
 • Analyse
 • Træningsplanlægning
 • Træningstilpasning
 • Målsætning og -afklaring
 • Særlige målgrupper
 • Valg af træningsudstyr
 • Individuel instruktion og opfølgning
 • Motivation
 • Pædagogik og øvelseskorrektion

Den afsluttende eksamen består dels af en skriftlig- og mundtlig eksamen (via Zoom) samt udarbejdelse af en øvelsesvideo. Der afholdes eksaminer ca. hver anden måned, og der betales et særskilt eksamensgebyr på Kr. 2.500,- ved tilmelding til eksamen.

Du vil efter bestået eksamen få udstedt et bevis og kan benytte titlen Eksamineret Personlig Træner / Fysisk Træner med speciale i Personlig Træning

Tilmeld dig uddannelsen

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.