Bliv Positiv Psykologi Vejleder

Med fokus på emner som flow, positive følelser, mindfulness, styrker, empati, robusthed og lykke, får du på kurset til Positiv Psykologi Vejleder et helt anderledes perspektiv, med værktøjer til at gøre en positiv forskel.

“Hele opbygningen er rigtig professionelt opbygget med stort lærings udbytte. Synes det er rigtig godt med øvelserne, som man skal igennem undervejs for at opleve processen på egen krop. Super godt!” Michela, Socialpædagog, Personlig Træner og (nu også) Positiv Psykologi Vejleder.

Kurset henvender sig til alle som ønsker at sætte trivsel og godt humør på dagsordenen, både i eget liv, og som vejleder for andre.

Tilmeld dig kurset

Bruttolønsordning

Der er flere af vores kursister, som helt eller delvis får betalt deres kurser eller uddannelser af deres arbejdsgiver. Hvis du ikke har den mulighed, er der måske mulighed for, at du selv kan betale via din bruttoløn, og dermed spare ca. det halve i skat.

Dette kan ske via en såkaldt bruttolønsordning hvor din arbejdsgiver betaler kurset eller uddannelsen og efterfølgende modregner dette i din bruttoløn, over minimum 12 måneder. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Du kan læse mere på SKAT’s hjemmeside her.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til os på info@atwork.dk og høre om dine muligheder.

Afdragsordning

Kontantprisen for kurset til Positiv Psykologi Vejleder er 9.500 kroner.

Ønsker du en afdragsordning, så koster kurset 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 10.925 kroner. De 10.925 kroner deles i 4 eller 5 afdrag efter ønsker.

 • 4 afdrag over 4 måneder, så du hver måned betaler 2.731,25 kroner.
 • 5 afdrag over 5 måneder, så du hver måned betaler 2.185 kroner.

Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig kurset.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Hvad er positiv psykologi?

I den positive psykologi er det primære fokus på det, som skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse.

Da positiv psykologi beskæftiger sig med mental sundhed, frem for den mentale usundhed, er området i tråd med begrebet sundhedsfremme, som fokuserer på sundhed, modsat begreberne forebyggelse og behandling, der omhandler sygdom.

”Hvad hvis jeg har spørgsmål undervejs? Vi tilbyder direkte kontakt til vores undervisere, og sikrer svar indenfor 24 timer på hverdage. Og det sker, at vi heller ikke kan holde fingrene fra tasterne i weekenden ;-)”

Uddannelsesindhold

På kurset får du en indsigt i, samt forståelse for, elementerne i den positive psykologi. Du lærer hvordan elementerne sættes i en praktisk kontekst, for på den måde at kunne anvende dem i dit eget liv samt til at vejlede andre.

Hvem tager kurset?

Positiv Psykologi benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt inden for sundhedssektoren og rummer en række elementer såsom Appreciative Inquiry, Arbejdsglæde, Følelsesmæssig intelligens og Flow, der som værktøjer kan bidrage til selvrealisering og vækst.

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder stiller vi ikke krav til særlige forudsætninger og kurset henvender sig til eksempelvis ledere, behandlere, sundhedsfaglige, lærere, pædagoger, coaches, kostvejledere, personlige trænere og andre med interesse i emnet, uanset om interessen er privat eller erhvervsmæssig.

Levende undervisning af høj kvalitet

Kurset tages som 100% online undervisning og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning og undervisningen er levende og af høj kvalitet.

Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du altså et hav af fordele:

 • Sparring med underviser eller andre, som læser samme uddannelse.
 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.

Kursusindhold:

Kurset strækker sig over 40 lektioner (herunder 3 webinarer).

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder

Du får online adgang til kurset i 6 måneder og du kan starte med det samme, når du har tilmeldt dig. De 3 live Webinarer på kurset afholdes i september, oktober og november og gentages i marts, april og maj. Datoerne annonceres løbende på E-learningssiden. Webinarerne optages, og du kan dermed se dem efterfølgende, hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Ved minimum 75% deltagelse samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.