Bliv Positiv Psykologi Vejleder

Med fokus på emner som flow, positive relationer, mindfulness, styrker, empati, robusthed og lykke, får du på kurset til Positiv Psykologi Vejleder et helt anderledes perspektiv, med værktøjer til at gøre en positiv forskel.

Tilmeld dig kurset

Anbefalinger

Birgitte: “Forløbet på PPV har været vanvittigt lærerigt for mig. Det er så indlysende og selvfølgeligt – og dog alligevel så udfordrende.”

Clara: “Jeg har aldrig taget et online kursus, og vidste ikke hvad jeg skulle forvente. Men sikke et gennemført og flot stykke arbejde. Hvor er det dejligt, at nogen vil dele denne viden, på så god en måde. Kurset har et højt fagligt niveau, der formidles på en fordøjelig og spændende måde. Man er ikke i tvivl om den tid og energi, der er lagt i at sammensætte dette kursus.”

Christian: “Det gør en kæmpe stor forskel i en persons hverdag at bruge de redskaber… Tak for et spændende og lærerigt kursus.”

Se flere anbefalinger

Hvad er positiv psykologi?

I den positive psykologi er det primære fokus på det, som skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse.

Da positiv psykologi beskæftiger sig med mental sundhed, frem for den mentale usundhed, er området i tråd med begrebet sundhedsfremme, som fokuserer på sundhed, modsat begreberne forebyggelse og behandling, der omhandler sygdom.

På kurset får du en indsigt i, samt forståelse for, elementerne i den positive psykologi. Du lærer hvordan elementerne sættes i en praktisk kontekst, for på den måde at kunne anvende dem i dit eget liv samt til at vejlede andre.

Hvem tager kurset?

Positiv Psykologi benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt inden for sundhedssektoren og rummer en række elementer såsom Appreciative Inquiry, Arbejdsglæde, Følelsesmæssig intelligens og Flow, der som værktøjer kan bidrage til selvrealisering og vækst.

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder stiller vi ikke krav til særlige forudsætninger og kurset henvender sig til eksempelvis ledere, behandlere, sundhedsfaglige, lærere, pædagoger, coaches, kostvejledere, personlige trænere og andre med interesse i emnet, uanset om interessen er privat eller erhvervsmæssig.

Hvordan foregår undervisningen?

Når du tager kurset, foregår undervisningen som 30 lektioners E-learning og 3 live Webinarer.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, som læser samme kursus via Internettet.

Du får online adgang til kurset i op til 6 måneder. Webinarerne afholdes i september, oktober og november, og gentages i marts, april og maj. Datoerne annonceres løbende på E-learningssiden. Webinarerne optages og du kan dermed se dem efterfølgende, hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Prisen er kr. 9.500,- inkl. bogpakke og kurset strækker sig over 40 lektioner. Ved minimum 75% deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.

Afdragsordning

Kontantprisen for kurset til Positiv Psykologi Vejleder er 9.500 kroner.

Ønsker du en afdragsordning, så koster kurset 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 10.925 kroner. De 10.925 kroner deles i 3 afdrag over 3 måneder, så du hver måned betaler 3.641,67 kroner. Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig kurset.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Kursusindhold:

I alt 40 lektioner (herunder 3 webinarer)

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder