Positiv Psykologi kursus online undervisning

Med fokus på emner som flow, positive relationer, mindfulness, styrker, empati, robusthed og lykke, får du på kurset til Positiv Psykologi Vejleder et helt anderledes perspektiv, med værktøjer til at gøre en positiv forskel.

Tilmeld dig kurset

Anbefalinger

Tina: “Det var starten på det vildeste grundkursus i at være en bedre udgave af mig selv.”

Christian: “Det gør en kæmpe stor forskel i en persons hverdag at bruge de redskaber… Tak for et spændende og lærerigt kursus.”

Hanne: “Indledningsvist vil jeg starte med at fortælle, at jeg synes, at det har været et helt fantastisk kursus. Det er et kursus, som rummer så mange muligheder, at det egentlig kun er fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan/vil bruge kurset til.”

Se flere anbefalinger

Hvad er positiv psykologi?

I den positive psykologi er det primære fokus på det, som skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse.

Da positiv psykologi beskæftiger sig med mental sundhed, frem for den mentale usundhed, er området i tråd med begrebet sundhedsfremme, som fokuserer på sundhed, modsat begreberne forebyggelse og behandling, der omhandler sygdom.

På kurset får du en indsigt i, samt forståelse for, elementerne i den positive psykologi. Du lærer hvordan elementerne sættes i en praktisk kontekst, for på den måde at kunne anvende dem i dit eget liv samt til at vejlede andre.

Hvem tager kurset?

Positiv Psykologi benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt inden for sundhedssektoren og rummer en række elementer såsom Appreciative Inquiry, Arbejdsglæde, Følelsesmæssig intelligens og Flow, der som værktøjer kan bidrage til selvrealisering og vækst.

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder stiller vi ikke krav til særlige forudsætninger og kurset henvender sig til eksempelvis de ledere, behandlere, sundhedsfaglige, coaches, kostvejledere, personlige trænere og andre med interesse i emnet, uanset om interessen er privat eller erhvervsmæssig.

Hvordan foregår undervisningen online?

Når du tager kurset online, foregår undervisningen som 30 lektioners E-learning og 3 live Webinarer.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, som læser samme kursus via Internettet.
 • Samme kvalitet som ved at læse kurset som klasseundervisning.

Du får online adgang til kurset i op til 6 måneder. Webinarerne afholdes i september, oktober og november, og gentages i marts, april og maj. Datoerne annonceres løbende på E-learningssiden. Webinarerne optages og du kan dermed se dem efterfølgende, hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Prisen er kr. 9.500,- inkl. bogpakke og kurset strækker sig over 40 lektioner. Ved minimum 75% deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.

Kan også læses som klasseundervisning

 

Du har muligheden for at vælge, om du vil tage kurset på Internettet, eller om du vil tage uddannelsen på traditionel vis og møde i vores lokaler på Frederiksberg, i Odense eller Aarhus. Uddannelsesindholdet er det samme, så du har bare muligheden for at vælge, om du vil tage uddannelsen som E-learning eller klasseundervisning.

Om klasseundervisningen

Kursusindhold:

I alt 40 lektioner (herunder 3 webinarer)

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder