Bliv Positiv Psykologi Vejleder

Med fokus på emner som flow, positive relationer, mindfulness, styrker, empati, robusthed og lykke, får du på kurset til Positiv Psykologi Vejleder et helt anderledes perspektiv, med værktøjer til at gøre en positiv forskel.

Tilmeld dig kurset

Afdragsordning

Kontantprisen for kurset til Positiv Psykologi Vejleder er 9.500 kroner.

Ønsker du en afdragsordning, så koster kurset 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 10.925 kroner. De 10.925 kroner deles i 3 afdrag over 3 måneder, så du hver måned betaler 3.641,67 kroner. Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig kurset.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Anbefalinger

Maja: “Jeg har fået en masse redskaber til at forstå følelser og personlige mønstre, som både kan gavne mig selv og dem omkring mig. Jeg synes alt i alt forløbet har været utrolig spændende og lærerigt, og jeg føler mig som et mere friskt og fornyet menneske, som er blevet bedre til at se tingene i et større perspektiv, og ikke lade mig selv rive ned af negative følelser, men i stedet holde fokus på forbedring og trivsel.”

Christian: “Det gør en kæmpe stor forskel i en persons hverdag at bruge de redskaber… Tak for et spændende og lærerigt kursus.”

Clara: “Jeg har aldrig taget et online kursus, og vidste ikke hvad jeg skulle forvente. Men sikke et gennemført og flot stykke arbejde. Hvor er det dejligt, at nogen vil dele denne viden, på så god en måde. Kurset har et højt fagligt niveau, der formidles på en fordøjelig og spændende måde. Man er ikke i tvivl om den tid og energi, der er lagt i at sammensætte dette kursus.”

Se flere anbefalinger

Hvad er positiv psykologi?

I den positive psykologi er det primære fokus på det, som skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse.

Da positiv psykologi beskæftiger sig med mental sundhed, frem for den mentale usundhed, er området i tråd med begrebet sundhedsfremme, som fokuserer på sundhed, modsat begreberne forebyggelse og behandling, der omhandler sygdom.

På kurset får du en indsigt i, samt forståelse for, elementerne i den positive psykologi. Du lærer hvordan elementerne sættes i en praktisk kontekst, for på den måde at kunne anvende dem i dit eget liv samt til at vejlede andre.

Hvem tager kurset?

Positiv Psykologi benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt inden for sundhedssektoren og rummer en række elementer såsom Appreciative Inquiry, Arbejdsglæde, Følelsesmæssig intelligens og Flow, der som værktøjer kan bidrage til selvrealisering og vækst.

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder stiller vi ikke krav til særlige forudsætninger og kurset henvender sig til eksempelvis ledere, behandlere, sundhedsfaglige, lærere, pædagoger, coaches, kostvejledere, personlige trænere og andre med interesse i emnet, uanset om interessen er privat eller erhvervsmæssig.

Kursusindhold:

Kurset strækker sig over 40 lektioner (herunder 3 webinarer).

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder

Ved minimum 75% deltagelse samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.

Levende undervisning af høj kvalitet

At Work Skolens E-learning er levende undervisning af høj kvalitet

Kurset tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.

6 måneders adgang og webinarer

Du får online adgang til kurset i 6 måneder og du kan starte med det samme, når du har tilmeldt dig. De 3 live Webinarer på kurset afholdes i september, oktober og november og gentages i marts, april og maj. Datoerne annonceres løbende på E-learningssiden. Webinarerne optages, og du kan dermed se dem efterfølgende, hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen.