Persondatapolitik

Hvornår denne Persondatapolitik gælder og din accept

Vores persondatapolitik gælder for alle At Works forretningsprocesser og for alle vores hjemmesider, domæner og online fællesskaber.

Persondata er personlige oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som person. Eksempler herpå er adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi er nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene dig som kunde, ansat eller samarbejdspartner. Som ansat, samarbejdspartner, jobansøger eller ved at bruge vores hjemmesider, online fællesskaber eller ved at rette henvendelse eller tilmelde dig vores uddannelser eller kurser, accepterer du denne persondatapolitik.

Hvis persondata behandler vi og hvorfor?

Vi behandler persondata om kunder, ansatte, jobansøgere, kontaktpersoner og samarbejdspartnere. Vi behandler desuden persondata om potentielle kunder og andre, der retter henvendelse til os gennem vores hjemmesider eller andre kanaler.

Formålene med at behandle persondata er:

 • at udføre salgs- og kontraktprocessen til vores kunder, ansatte og andre
 • at levere de ønskede serviceydelser til vores kunder
 • at tilbyde support til vores kunder
 • at gennemføre leverancer i overensstemmelse med ingået aftaler
 • at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
 • at forbedre og udvikle kvaliteten og oplevelsen af vores kurser, uddannelser, hjemmesider m.v.
 • at forebygge misbrug af vores kurser, uddannelser og andre tjenester
 • at oprette interesseprofiler for at promovere relevante serviceydelser
 • at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse, fejlfinding og fejlretning
 • at drive fællesskaber, både online og offline

Det juridiske grundlag for ovenstående behandlinger bygger primært på, at At Work har en legitim interesse i at behandle din persondata på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder ift. persondatabeskyttelse og selvbestemmelse. Ved flere af ovennævnte formål vil dit samtykke desuden være det juridiske grundlag for vores behandling af din persondata.

Sådan indsamler vi persondata

Vores primære indsamling af persondata sker direkte gennem dig, eksempelvis når du tilmelder dig vores uddannelser og kurser eller hvis du retter henvendelse til os gennem mail eller telefon. I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, såsom hvis du er ledig og et jobcenter står for din tilmelding til vores kurser og uddannelser.

Vi anvender også cookies og andre lignende automatiske dataindsamlingsværktøjer, når du bruger At Works hjemmesider. Du kan i det følgende afsnit læse om, hvordan vi bruger de teknologier og læse om dine rettigheder.

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

Hos At Work bruger vi forskellige teknologier til at indsamle data om dine aktiviteter på vores hjemmesider og dine interaktioner med vores virksomhed. I det følgende finder du nogle eksempler på sådanne teknologier.

Brug af cookies
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiderne til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiderne, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. hvad du har tilmeldt dig og om du tidligere har besøgt siderne. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Du kan læse mere om vores brug af cookies på https://www.atwork.dk/om-cookies/. Her kan du også læse mere om, hvordan du kan slette eller afvise cookies.

Google teknologier

Vi bruger teknologier fra Google til markedsføring og analyse, og nedenfor kan du læse om de forskellige metoder.

Google Analytics: Vi bruger cookies fra dette Google værktøj til at se oplysninger om aktiviteter på vores hjemmesider, herunder sidevisninger, kilder og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold, der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at tilbyde mere af det, som vores besøgende kan lide at se.

Google Analytics Remarketing: Når du besøger vores hjemmesider, placeres der cookies på din computer, så når du forlader vores hjemmesider, kan Google vise dig vores annoncer. Vi formoder, at du er interesseret i disse annoncer, baseret på din adfærd på vores hjemmesider.

Hvis du vil forhindre denne indsamling af data, kan du downloade værktøjet Google Analytics Opt-out Browser Add-on til din webbrowser. Du kan læse mere om værktøjet og downloade det her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Ads: Vi bruger Google Ads til at vurdere hvilke annoncer, der var behjælpelige med at føre til tilmeldinger på vores hjemmesider. På den måde kan vi bedre gøre brug af vores budget.

Google Ads Remarketing: Når du besøger vores hjemmesider, placeres der cookies på din computer, så når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig vores annoncer. Vi formoder, at du er interesseret i disse annoncer, baseret på din adfærd på vores hjemmesider.

Facebook teknologier

Når du besøger vores hjemmesider, placeres der cookies på din computer, så når du besøger Facebook, kan du blive eksponeret for vores annoncer. Vi formoder, at du er interesseret i disse annoncer, baseret på din adfærd på vores hjemmesider.

Du kan bruge dine privatlivsindstillinger på Facebook til at begrænse eksponeringen for markedsføring af denne type.

Typen af persondata vi behandler

Den persondata som At Work behandler, kan være:

 • Kontaktoplysninger, såsom adresse, navn, e-mail og telefonnummer
 • Eksamensresultat og testresultater
 • Kommentarer, feedback eller spørgsmål du har givet, vedrørende At Work samt vores kurser og uddannelser
 • Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel og position
 • Indhold, du har uploadet eller sendt til os, såsom fotos og video
 • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn og adgangskode
 • Finansielle oplysninger, såsom bankoplysninger
 • Oplysninger som bliver leveret af din webbrowser, herunder browsertype, enhed, IP-adresse m.v.
 • Hvilke nyhedsbreve fra At Work du åbner, hvornår og hvordan du interagerer med dem
 • Fotos eller video optaget på vores lokaliteter
 • Andet persondata indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Vi beder dig ikke om følsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, politiske overbevisning og race. Vælger du selv at sende os følsomme oplysninger, accepterer du, at disse oplysninger også opbevares hos At Work.

Hvordan vi deler din persondata

Udover at dele din persondata internt i virksomheden, eksempelvis når underviserne får udleveret holdlister med kursisternes navne, kan vi dele din persondata med eksterne tredjeparter i udvalgte sammenhænge.

Europe Active, VIA Institute m.v.

På nogle af vores forløb gør vi brug af eksterne tredjeparter, der leverer en ydelse som er en del af dit forløb hos At Work Skolen. I alle tilfælde vil vi selvfølgelig kun dele den persondata, som er nødvendig for at kunne levere den korrekte ydelse til dig.

Et eksempel på dette er, at hvis du tilmelder dig vores Europe Active certificeret uddannelse til Personlig Træner, deler vi din persondata med Europe Active, så du kan blive oprettet hos dem efter du har gennemført eksamen hos os. Et andet eksempel er, at hvis du tilmelder dig vores positiv psykologi kursus, vil vi dele din persondata med VIA Institute, så du kan få adgang til din VIA styrketest, som er en del af dit kursusforløb.

Samarbejdspartnere

Vi kan dele din persondata vores samarbejdspartnere, hvis dette sker med legitimt grundlag i forhold til et forretningsperspektiv og hvis det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Et eksempel på dette er, at hvis du tilmelder dig vores kurser og uddannelser, hvortil der hører fysisk undervisningsmateriale. Her vil vi dele den nødvendige persondata med vores samarbejdspartner, der står for levering af materialet til din bopæl. Et andet eksempel er, at hvis du er ansat hos At Work, vil vi dele den nødvendige persondata med leverandøren af vores lønsystem, således at vi kan opfylde den kontrakt vi har indgået med dig.

At Works online og offline fællesskaber

Har du tilmeldt dig et af vores kurser eller en af vores uddannelser, der giver adgang til vores E-learning, vil dit fulde navn blive oplyst til de andre deltagere på kurset eller uddannelsen. Hvis du får adgang til et af vores online fællesskaber på Facebook, som en del af din ordre, vil din Facebook profil kunne ses af de andre deltagere i fællesskabet.

Hvis du kommenterer, laver et indlæg, uploader indhold eller lignende, i et af vores fællesskaber på f.eks. Facebook, eller på vores hjemmesider, kan disse oplysninger ses og bruges af enhver med adgang til sådan et fora og anvendes udenfor vores eller din egen kontrol. At Work er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i sådanne fora på vores sociale medier og hjemmesider. Kommentarer og anbefalinger, som du har gjort frit tilgængelig på vores sider, kan vi vælge at dele på vores andre kanaler. Vi publicerer ikke kommentarer, anbefalinger eller lignende, som du har givet i fortrolighed, medmindre du giver dit samtykke hertil.

Offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder kan kræve, at persondata fra At Work udleveres. I disse tilfælde vil vi kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

Sådan sikrer og opbevarer vi din persondata

At Work forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af din persondata. Vi skal sikre fortroligheden af din persondata, som vi behandler, og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

For at leve op til vores forpligtelser og beskytte din persondata, implementerer vi tekniske, fysiske og organisatoriske procedurer og forholdsregler, med henblik på typen af persondata og den risiko du udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud.

Vi er af den overbevisning, at de fleste brud på persondatasikkerhed rundt omkring i verden skyldes interne årsager. Af denne grund stræber vi efter en virksomhedskultur, hvor alle vores medarbejdere har respekt for og er opmærksomme på persondatasikkerhed. I vores kontinuerlige arbejde med denne virksomhedskultur, har vi implementeret flere procedurer på tværs af virksomheden. Eksempler på sådanne procedurer er:

 • at vi løbende uddanner vores medarbejdere i persondatasikkerhed
 • at vi med udgangspunkt i løbende opfølgningsmøder, implementerer eventuelle forbedringer af tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger
 • at vi sikrer databehandleraftaler med de af vores underleverandører, som behandler data på vegne af At Work
 • at vi klassificerer den persondata vi har i virksomheden, således at vi kan implementere rette sikkerhedsniveau ud fra risikovurderingen
 • at vi stræber efter anvendelsen af kryptering på alle de processer, hvori persondata indgår
 • at vi begrænser adgangen til persondata til de personer, der har brug for det, så vi kan opfylde de forpligtelser vi måtte være underlagt ifm. aftaler, lovgivning m.v.
 • at vi anvender sikkerhedssystemer, der kan forebygge og advare om brud på persondatasikkerheden i virksomheden
 • at vi løbende vurderer, hvorvidt vores nuværende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger er tilstrækkelige i forhold til den gældende databeskyttelseslovgivning
 • at vi sikrer lokaliteter, hvorpå persondata er opbevaret, med adgangskodekontrol eller alarm

Så længe opbevarer vi din persondata

Vi opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt i forhold til formålet. Vi tager dog hensyn til vores behov for at kunne besvare forespørgsler og løse problemer, samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at vi kan opbevare din persondata i en rimelig periode efter din sidste interaktion med os. Eksempelvis opbevarer vi din tilmelding samt kopi af faktura i mindst 5 år af hensyn til regnskabsloven.

Vores brug af tredjeparter

Vi anvender tredjeparter til behandling af persondata, og med disse indgår vi en databehandleraftale, for dermed at sikre dine persondatarettigheder, samt at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor kunder, ansatte og andre. Nogle af tredjeparterne er lokaliseret i lande, der ligger udenfor EU/EØS. Ift. disse tredjeparter sikrer vi, at der er et lovligt grundlag for overførsel af din persondata.

Et eksempel på en af disse tredjeparter, som er lokaliseret i USA, er Google, der er leverandør af et markedsføringsværktøj samt analyseværktøj, som vi gør brug af hos At Work.

Et eksempel på en tredjepart, som er lokaliseret i Danmark, er det danske digitale bureau Twentyfour, der håndterer hosting og DevOps af vores websites. Kontakt Twentyfour for mere info om deres compliance angående udvikling og hosting af vores websites.

Disse rettigheder har du

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores markedsføring, har du ret til at fravælge dette. Du kan gøre det nemt ved at sende os en mail på info@atwork.dk hvor du skriver, at du ønsker at framelde dig markedsføring fra At Work.

Vi gør venligst opmærksom på, at selvom du fravælger vores markedsføring, kan du stadig få meddelelser fra os, som er af administrativ karakter. Dette kan være opfølgning på din tilmelding, som er nødvendig for at sikre, at vi kan levere det du har tilmeldt dig.

Du har ret til at begære indsigt, korrigere eller begrænse At Works behandling af din persondata, og du kan have ret til dataportabilitet. Du har endvidere ret til at anmode om sletning af din persondata hos At Work og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af din persondata i henhold til vores persondatapolitik eller andre tjenestespecifikke vilkår. Du har desuden ret til at klage over At Works behandling af din persondata til Datatilsynet.

Er du kunde hos os og såfremt du slettes i vores database, så bibeholdes din tilmelding samt kopi af faktura i 5 år af hensyn til regnskabsloven.

Kontakt os venligst på persondata@atwork.dk ved anmodninger omhandlende vores persondatapolitik.

Ændringer til persondatapolitikken

Denne persondatapolitik træder i kraft på den anførte dato nedenfor. Vi kan til enhver tid opdatere denne persondatapolitik, hvorefter vi offentliggører den ændrede version på denne side. Vi opfordrer derfor til, at du løbende gennemgår vores persondatapolitik.

Seneste opdatering af denne persondatapolitik er foretaget den 31. oktober 2021.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på persondata@atwork.dk, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du har andre spørgsmål til, hvordan vi behandler din persondata.