Det er sundt at
tænke på sig selv ®

Et velfungerende samfund er et fællesskab, der er båret af, at mange gider involvere sig. For eksempel i egen sundhed og i alle andres. Men start med at tænke på dig selv! Hvad vil jeg? Hvordan får jeg overskud til at gøre noget? Hvilke kompetencer kan være til gavn for mig?

Bare tænk løs! I det her tilfælde er det ikke egoisme, det er derimod sundt.
Alting starter jo med dig. Først en, så to og pludselig er vi mange, der tænker i sundhed.

Når sundhed er et spørgsmål om at have det godt mentalt og fysisk, så kan vi alle være med. Så kan lægfolkene og de professionelle løfte i flok.

Og det er ikke bare en mulighed – det er en nødvendighed. Usundhed, eller ligefrem sygdom, forringer vores livskvalitet og koster samfundet dyrt. Derfor er det et fælles ansvar at tænke i sundhed. I vores egen. I familiens. I alles.

Hvis vi virkelig skal flytte ikke bare tro men bjerge, skal vi tilegne os viden om sundhed og livskvalitet, tage ansvaret for vores egen sundhed tilbage og gøre sundhed til et større anliggende.

Og apropos bjerge, så er det sund fornuft at tænke i lange udsigter, når det gælder sundhed. Det handler om forebyggelse frem for helbredelse gennem viden og handling.

Vi siger dermed ikke nødvendigvis, at oplyste mennesker lever længere, men vi vil vove den påstand, at folk, der ved noget om et sundt liv generelt har det bedre, mens de lever. For sundhed handler om at vide, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og om at handle derefter.

Kynikeren kan jo så påstå, at vi blot er ude på at få folk i uddannelse – og det er fuldstændigt rigtigt. Som skole på sundhedsområdet har vi naturligvis en særlig interesse i at få flest mulige elever. Vi skal drive en virksomhed og den skal vokse og være sund. Men det er for os ikke spor ligegyldigt, hvad vi uddanner inden for, og bruger arbejdsdagen på.

Vores erklærede mål er at fremme sundhed og livskvalitet gennem uddannelser og kurser på At Work Skolen. På den måde kan både du, og vi, bidrage positivt til det samfund, vi er en del af.

  • Vi videreuddanner sundhedsfaglige personer, der ønsker at arbejde med sundhed i en bredere forstand.
  • Vi uddanner folk, der vil gøre sundhed til deres karriere.
  • Og vi har både uddannelser og kurser til alle med en personlig interesse indenfor sundhed og livskvalitet.

Vores undervisere er professionelle fagfolk, herunder læger, ernæringseksperter, psykologer og fysioterapeuter, og de står sammen om at give dig specifikke og brugbare kompetencer. For vi kunne aldrig drømme om at sende dig hjem med teorien alene. Vi lærer dig også at omsætte den til praksis, så du kan føre din nye viden ud i livet. Vi kalder det kvalitet i anvendelighed.

Den viden, som elever og kursister forlader At Work Skolen med, breder sig som ringe i vandet. Jo flere, der ved noget om et sundt liv, jo større viden er der at dele ud af.

Den sundhed, som har betydning i dit liv, kan skabe stor værdi for modtageren. Derfor opfordrer vi dig til at tænke på dig selv. Det kan også være sundt for andre.

Bedre viden – Bedre handling – Bedre sundhed™