Speciale i Seniorer

Specialet tilbydes til dig, der har taget uddannelsen til Fysisk Træner, en uddannelse til Personlig Træner, eller tilsvarende.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

60´erne er de ny 40´ere – og vi har højere og højere forventninger til seniorlivet. Vi vil gerne være aktive så længe som muligt, og mange har ressourcerne til at sikre en høj livskvalitet.

Med en ressourceorienteret tilgang indgår du aktivt i målsætningen og implementeringen af tiltag inden for kost, fysisk aktivitet og det gode hverdagsliv.

Det gode liv handler ikke blot om sund mad og fysisk aktivitet, men i høj grad også om samvær og nærvær. Derfor lærer du på dette speciale om sundhed i et bredere perspektiv med fokus på områder som positive følelser, engagement, relationer, mening/værdier og nærvær.

Undervisningsindhold

Undervisningen foregår som 30 lektioners E-learning og afsluttes med en skriftlig case opgave.

 • Det sunde seniorliv
  – Generel sundhedslære
  – Målgruppen
  – Aldringens fysiologi
 • Fysisk aktivitet/træning til ældre
  – Fordele ved fysisk aktivitet til ældre
  – Træningsplanlægning
  – Træningsprogrammer
  – Supplerende træning
 • Ældreernæring
  – Generel ernæringslære
  – Vitamin- og mineralbehov
  – Væskeindtag
  – De officielle kostråd
 • Hverdagslivet (trivsel)
  – PERMA-modellen
  – KRAMS-faktorerne
  – Sociale relationer
 • Dig som Seniortræner
  – Planlægning
  – Motivation og barrierer
  – Overvejelser om forløb

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.