Speciale i Wellbeing & motivation

Som Kostvejleder kan du inspirere dine kunder til at gøre livskvalitet til en livsstil. Du ved allerede, hvor stor betydning en sund kost, en sund vægt og fysisk aktivitet har for vores sundhed og livskvalitet. Nu får du mulighed for også at sætte endnu flere trivselsfaktorer i spil.

Om specialet

Specialet her er en overbygning til At Work Skolens Kostvejlederuddannelse og giver dig en større forståelse for, hvilke faktorer der har betydning for vores wellbeing/trivsel og for vores motivation.

Specialet giver dig en introduktion til den positive psykologi og gør dig fortrolig med det man kan kalde Wellbeing 2.0, herunder emner som positive følelser, flow og mening. Du vil få et indblik i betydningen af vores selvbillede og så sætter vi Mad, Nydelse og Nærvær på dagsordenen også.

Når livskvalitet skal gøres til en livsstil, så har motivation stor betydning. På specialet her får du Den Motiverende Samtale som et redskab i din værktøjskasse. Du får også en forståelse for SDT – Self Determination Theory – som er den førende teori omkring menneskelig motivation.

Tilmeld dig specialet

Undervisningsindhold

Undervisningen foregår 100 % online og strækker sig over 25 lektioner. Du har adgang til undervisningen i 4 måneder.

 • Introduktion til Positiv Psykologi
 • Wellbeing 2.0
  – Positive følelser
  – Flow
  – Relationer
  – Mening
  – Præstation
 • Kropsbillede
 • Mad, nydelse og nærvær
 • Den motiverende samtale
 • SDT – Self Determination Theory

Specialet afsluttes med en afsluttende refleksionsopgave og efter bestået speciale udstedes et kursusbevis.

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.

Bliv Konsulent i Proces Ernæring ®

Når du har taget dette speciale sammen med din Kostvejlederuddannelse, kan du bruge den varemærkeretlige beskyttede titel Proces Ernæring ®.

Læs om titlen Proces Ernæring