Sportsernæring / Aktiv ernæring

Proces ernæring

Specialet her er en overbygning til At Work Skolens Kostvejlederuddannelse og giver dig en større forståelse for dét at kostvejlede til idrætsaktive.

Tilmeld dig specialet

Specialet sætter først og fremmest fokus på læren omkring den basale fysiologi samt fysisk aktivitet i praksis og dernæst fokus på de ernæringsmæssige forhold, der knytter sig til idrætsaktive.

Specialet giver dig også viden om, hvordan du i praksis kan udarbejde kostplaner til idrætsaktive, samt bibringer dig viden om særlige målgrupper.

Specialet henvender sig til alle, der arbejder med kostvejledning til det aktive menneske – såvel motionister som eliteidrætsudøvere.

Kursusindhold:

Undervisningen foregår 100% online og strækker sig over 25 lektioner. Du har adgang til undervisningen i op til 4 måneder.

Specialet afsluttes med en online test og såfremt testen besvares med et tilfredsstillende resultat, udstedes et kursusbevis.

  • Fysisk aktivitet og træningsfysiologi
  • Træningsspecifik ernæringslære
  • Vitaminer og mineraler
  • Særlige målgrupper

Hvordan foregår undervisningen online?

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

  • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
  • Læs når det passer dig.
  • Læs i dit eget tempo.
  • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
  • Sparring med andre, som læser det samme via Internettet.
  • Samme kvalitet som ved at tage det som klasseundervisning.

Bliv Konsulent i Proces Ernæring ®

Når du har taget dette speciale sammen med din Kostvejlederuddannelse, kan du bruge den varemærkeretlige beskyttede titel Proces Ernæring ®.

Læs om titlen Proces Ernæring