Hanne Ravn

Hannes baggrund

Personlig udvikling og meditativ praksis har været en vigtig del af Hannes liv siden midt i 80’erne. Mange års træning i meditation ud fra Bob Moores lære har været en af grundstenene. Vigtige lærere og inspirations kilder har været filosof og meditationslærer Asta Fink, psykolog og meditationslærer Vibeke Adler, Jes Bertelsen og Helen Gamborg. Sammen med interesse for Den tibetanske Buddhisme og Hjertets Intelligens har det haft stor indflydelse på det formidlings- og undervisnings arbejde, som Hanne igennem en del år har stået for. Det har udviklet en stærk og omfattende erfaring i træning i mindfulness og meditation.

Hanne har en baggrund som sygeplejerske og har arbejdet indenfor faget i ca. 10 år. Har uddannelse som zoneterapeut fra FDZ i 1984 og massage- og krops terapeut i 1992 fra Nordlyscentret. Igennem årene har Hanne særligt erhvervet sig kompetencer indenfor chok-, traume- og krops terapi og har en tre årig uddannelse som psykoterapeut fra Integral psykoterapeutisk Institut v. Vibeke Adler. Hanne er kvalificeret MBSR mindfulness lærer fra Århus Universitet. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Jon Kabat-Zinn fra Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School.

Undervisning og vejledning af store grupper af mennesker i stresshåndtering, kropsterapi, bevægelse, positiv psykologi og job-og uddannelsesafklaring, har givet Hanne den brede erfaring hun står med i dag. Et centralt omdrejningspunkt i undervisningen her har været daglig praksis med mindfulness. Kropslige øvelser i mindfulness træningen som f.eks. qi gong, yoga, slow movement, vandremeditationer og guidede kropsscanninger har i alle årene været vigtige elementer. Hanne har desuden også varetaget undervisning i anatomi og fysiologi samt patologi for alternative behandlere over en årrække.

Hanne har egen virksomhed, hvor hun udbyder kurser i 8 ugers MBSR mindfulness kurser og har mindfulness kurser for personalegruppen indenfor sundhedssektoren og børne- og unge området. Derudover er Hanne underviser på en Social- og sundhedsskole, hvor hun udover undervisning i sundhed, omsorg og pædagogik også varetager undervisning i nærværstræning, kropbevidsthed og indre ro

Vigtige inspirationskilder udover meditationslærere kan nævnes Chôgyam Trungpa, Jes Bertelsen og Thich Nhat Hanh, Gurdjieff og Jon Kabat-Zinn.

Hvem er Hanne

Jeg er 59 år og har tre voksne børn. Jeg har siden min tidlige ungdom haft en nysgerrighed mod den meditative praksis og midt i min uddannelse som sygeplejerske blev jeg ramt af tvivl og retning i faget. Jeg manglede noget i uddannelsen. Denne længsel efter noget mere og andet blev starten på en lang række af kurser og uddannelser. Nærværs- og meditations træning stødte jeg første gang på igennem min uddannelse som massage- og kropsterapeut på Nordlyscentret. Det vagte en nysgerrighed i mig og var medvirkende til at skabe væsentlige indre forandringer og måder at være i livet på. Det har derfor været vigtigt for mig igennem alle årene fortsat at få undervisning og vejledning af kvalificerede lærere. Den særlige MBSR træning har jeg personligt erfaret, hvor regulerende det virker på nervesystemet, efter selv at have været i en periode i mit liv, som var ret belastende.

Mine mange års erfaring med undervisning af mennesker med stress og udbrændthed har givet mig en uvurderlig stor praktisk erfaring i, hvordan kursusforløb i mindfulness bedst tilrettelægges, således at alle kan være med og over tid tilegner sig erfaringer på egen krop og sind.

Det er til stor glæde for mig at kunne formidle et så værdifuldt redskab, som mindfulness er, til en bred gruppe af mennesker og samtidig være vidne til de forandringer, som sker for kursisterne igennem et kursusforløb. I min tilgang til livet og mit arbejde værdsætter jeg nærvær, fordybelse og årvågenhed overfor både det der foregår i mit indre liv så vel som det der sker hos menneskene jeg møder på mine kurser og i livet i øvrigt. Jeg er optaget af, hvordan vi finder glæde og mening i det liv, vi har uanset vilkår.