Hanne Ravn

Hannes baggrund

Personlig udvikling og meditativ praksis har været en vigtig del af Hannes liv siden midt i 80’erne. Mange års træning i meditation ud fra Bob Moores lære har været en af grundstenene. Vigtige lærere og inspirationskilder har været filosof og meditationslærer Asta Fink, psykolog og meditationslærer Vibeke Adler og igennem de senere år Jes Bertelsen og Helen Gamborg fra Vækstcentret, Nr. Snede. Sammen med interesse for Den tibetanske Buddhisme og Hjertets Intelligens har det haft stor indflydelse på det formidlings- og undervisningsarbejde, som Hanne igennem en del år har stået for. Det har udviklet en stærk og omfattende erfaring i træning i mindfulness og meditation.

Hanne er certificeret MBSR mindfulnesslærer fra Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. Uddannelsen er etableret i samarbejde med Jon Kabat-Zinn, Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School.

Hanne har en baggrund som sygeplejerske og har arbejdet inden for faget i ca. 10 år. Igennem årene har Hanne særligt erhvervet sig kompetencer inden for chok-, traume- og kropsterapi og har en fireårig uddannelse som psykoterapeut fra Integral psykoterapeutisk Institut v. Vibeke Adler. Har desuden en uddannelse som zoneterapeut fra FDZ i 1984 og massage- og kropsterapeut i 1992 fra Nordlyscentret, Silkeborg.

Undervisning og vejledning af store grupper af mennesker i stresshåndtering, kropsterapi, bevægelse, positiv psykologi samt job-og uddannelsesafklaring har givet Hanne den brede erfaring, hun står med i dag. Et centralt omdrejningspunkt i undervisningen her har været daglig praksis med mindfulness. Kropslige øvelser i mindfulness træningen som f.eks. qi gong, yoga, vandremeditationer og guidede kropsscanninger har i alle årene været vigtige elementer. Hanne har desuden også varetaget undervisning i anatomi og fysiologi, patologi og psykologi for alternative behandlere over en årrække.

Hanne har egen virksomhed www.hanneravn.dk. Derudover er Hanne underviser på en social- og sundhedsskole, hvor hun udover undervisning i sundhed, omsorg, kommunikation og pædagogik også varetager undervisning i mindfulness, konflikthåndtering og palliation.

Vigtige inspirationskilder udover meditationslærere kan nævnes Chôgyam Trungpa, Jes Bertelsen og Thich Nhat Hanh, Gurdjieff og Jon Kabat-Zinn.

Hvem er Hanne

Jeg er født i 1959, er gift og har tre voksne børn. Jeg har siden min tidlige ungdom haft en nysgerrighed mod den meditative praksis, og midt i min uddannelse som sygeplejerske blev jeg ramt af tvivl og retning i faget. Jeg manglede noget i uddannelsen. Denne længsel efter noget mere og andet blev starten på en lang række af kurser og uddannelser. Nærværs- og meditationstræning stødte jeg første gang på igennem min uddannelse som massage- og kropsterapeut på Nordlyscentret. Det vakte en nysgerrighed i mig og var medvirkende til at skabe væsentlige indre forandringer og måder at være i livet på. Det har derfor været vigtigt for mig igennem alle årene fortsat at få undervisning og vejledning af kvalificerede lærere i meditation og personlig udvikling.

Et særligt vendepunkt har det været at gennemgå certificeringen som MBSR-underviser. MBSR mindfulnessprogrammet danner grundlag for stort set al den mindfulness, der undervises og praktiseres i rundt om i verden. Et praktisk og utrolig gennemarbejdet program, der har medvirket til en endnu dybere kontakt til mig selv. Jeg har erfaring med, hvad mindfulness praksis kan bidrage til, når jeg har været under pres og haft oplevelser med stresssymptomer.

Mine mange års erfaring med undervisning af mennesker med stress og udbrændthed har givet mig en uvurderlig stor praktisk erfaring i, hvordan kursusforløb i mindfulness bedst tilrettelægges, således at alle kan være med og over tid tilegner sig erfaringer på egen krop og sind.

Det er til stor glæde for mig at kunne formidle et så værdifuldt redskab, som mindfulness er, til en bred gruppe af mennesker og samtidig være vidne til de forandringer, som sker for kursisterne igennem et kursusforløb. I min tilgang til livet og mit arbejde værdsætter jeg nærvær, fordybelse og årvågenhed over for både det, der foregår i mit indre liv så vel som det, der sker hos menneskene, jeg møder på mine kurser og i livet i øvrigt. Jeg er optaget af, hvordan vi finder glæde og mening i det liv, vi har uanset vilkår.