300 timer – Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Med undervisningen i anatomi, fysiologi og sygdomslære får du en forståelse for kroppens grundlæggende opbygning (anatomi), dens virkemåde (fysiologi) og de forhold, som gør sig gældende ved sygdomme (sygdomslære).

Efter endt kursusforløb er du i besiddelse af den nødvendige teoretiske viden inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære, som kræves for at kunne træffe faglige velbegrundede valg i forhold til en behandling. Du vil kunne give faglig velbegrundet vejledning til personer, der ønsker behandling af en massør, zoneterapeut, akupunktør eller andre alternative behandlere.

Online tilmelding

Til dig som ønsker at blive RAB-godkendt

Er du Zoneterapeut, Massør, Akupunktør eller lignende, og ønsker du at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB)? Så er vores online kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære noget for dig. Dette kursus kan du nemlig bruge som en del af din godkendelse til at blive RAB-behandler og opnå en række fordele.

For at blive RAB-godkendt skal du overholde en række krav fra Sundhedsstyrelsen og brancheforeninger.

Se hvordan du bliver RAB-godkendt

Praktisk information om kurset

Prisen for kurset er 9.995 kroner, eksklusiv bøger og eksamen, og strækker sig over 300 timer.

De 300 timer fordeler sig således:

  • Anatomi: 100 timer.
  • Fysiologi: 100 timer.
  • Sygdomslære: 100 timer.

Levende undervisning af høj kvalitet

At Work Skolens E-learning er levende undervisning af høj kvalitet

Kurset tages som 100% online undervisning og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Vi har lavet nogle gratis prøvemoduler, så du har mulighed for at prøve E-learningen.

Prøv E-learningen her

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.

Eksamen

Hver del afsluttes med en skriftlig eksamen af 1 times varighed, det vil sige 3 timers eksamen i alt. Man kan vælge at tage eksamen enkeltvis, 2 ad gangen eller alle 3 sammenhængende.

Eksamen kan du tage i København (i kontorets åbningstid) eller i Aarhus (ca. 4 gange årligt), og det aftales med At Work Skolens kontor. En samlet eksamenspakke koster 1.650 kroner og inkluderer alle 3 dele, hvor man vil skulle tage 2 dele sammen og 1 del separat. Det er også muligt at købe de 3 dele separat – her koster én eksamen 700 kroner. Man melder sig blot til eksamen, når man er parat.

Prøveeksamen:

Inden dine eksaminer har du mulighed for at teste din viden gennem nogle prøveeksamensopgaver til hver af de tre fag. Opgaverne ligner, i opbygningen og typen af spørgsmål, de eksamensopgaver, som du vil blive præsenteret for til dine afsluttende eksaminer.

Bøger

Det anbefales, at du køber nedenstående to grundbøger til undervisningen. Du kan købe dem andetsteds, og den estimerede pris er 1.400 kroner.

  • ”Ind under huden – Anatomi og fysiologi” af Oluf Nielsen og Anni Springborg, 2. udgave, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 700 kr.)
  • ”Sygdomslære – Hånden på hjertet” af Arne Lykke Viborg og Annette Walsøe Thorup, 3. udgave, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 700 kr.)

Supplerende læsemateriale:

Du har mulighed for at supplere din læsning med bogen: ”Fysiologi og anatomi – Det levende menneske” af Ulla Fasting og Jørgen Hougaard, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 800 kr.) Denne bog er nutidig og godt illustreret.