Jane Tolstrup Christensen

Janes baggrund

Uddannet psykomotorisk terapeut, efteruddannet Kognitiv terapeut, har uddannelse i MBKT Og MBSR uddannelsen v. Aarhus universitet, trænet i Det Intelligente Hjerte ved Center for Conscious Heart, og modtaget undervisning på Vækstcenteret i Nørre Snede af Jes Bertelsen, Helen Gamborg og Erik Mikkelsen.

Jane startede sin praksis med meditation og mindfulness i 2006. Hun har mere end 25 års erfaring som underviser og coach indenfor beskæftigelsesområdet som sundhedsfremmende konsulent.

Jane har endvidere i samarbejde med kognitive psykologer udviklet et Mindfulness program til børn og unge med diagnosen ADHD. Med en baggrund som psykomotorisk terapeut har hun en opmærksomhed rettet mod at kombinere Mindfulness meditation og Mindfulness i bevægelse. Jane har fokus på at anvende Mindfulness i den praktiske del af hverdagen.

Hvem er Jane

Jeg er født i 1969. Opmærksomhed, kontakt og nærvær har altid været vigtige værdier for mig og som jeg oplever at få bevidst tilfredsstillet, udviklet og udbredt som Mindfulness instruktør. Mit hjerte har åbnet sig for at bevare den kvalitet, jeg oplever i nærvær.

Jeg ønsker at udbrede Mindfulness, da jeg er af den opfattelse at denne praksis giver den enkelte mulighed for at kunne tage kærligt ansvar for at acceptere nuet som det er.

Endvidere er det min oplevelse, at vi i vores relationer til andre mennesker i vores private liv, arbejdsliv og generelle kontakt med hinanden kan skabe basis for et mere nærværende og opmærksomt fællesskab.

Det at kunne møde nuet med en nybegynders åbne, nysgerrige og sanselige bevidste tilgang er til stadighed en praksis, jeg ynder at forfine.

Jeg har personligt oplevet kvalitet i at praktisere Mindfulness i en travl hverdag, i spidsbelastede arbejdssituationer, i perioder med stor omskiftelighed, i en organisation og på tidspunkter hvor arbejdspresset har været meget krævende på flere niveauer.

Jeg har også erfaret, at mit eget system har været presset på en måde, hvor det har været nødvendigt med disciplin for at jeg kunne koncentrere mig om at blive i øvelserne, så trangen til at flygte, undgå eller forandre dem ikke opstod.

Mindfulness er formaliseret og systematisk opmærksomhedstræning. Det er enkelt at forklare og kræver disciplin at praktisere. Det afgørende er måden, hvorpå vi gennem sanselig opmærksomhed forholder os til vores tanker, følelser og krop.