Speciale i Styrkebaseret ledelse

Vi har alle personlige styrker, og forskning og erfaring har gennem de seneste 20 år kastet lys over, hvor stort et udbytte vi kan få ved at arbejde med netop vores styrker frem for ensidigt at fokusere på svagheder og manglende evner.

På specialet lærer du, hvordan styrker kan kortlægges hos den enkelte, hvordan de kan sættes i spil og hvordan svagheder håndteres. Alle forhold, som er vigtige i den styrkebaserede ledelse.

Du vil ligeledes blive fortrolig med filosofien bag det styrkebaserede ledelsesparadigme, så du har en hjørnesten at arbejde ud fra.

Styrkebaseret ledelse er ikke blot en skuffe fuld af værktøjer, men også en grundlæggende holdning, der kræver ydmyghed, åbenhed og nysgerrighed.

Specialet er en overbygning til Positiv Psykologi Vejleder kurset.

Tilmeld dig specialet

Undervisningsindhold

Ved minimum 75% online deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.

 • Styrkebaseret ledelsesfilosofi
 • Styrker og dyder
 • Styrketestning og styrkekort
 • Flow
 • Spørgsmål og processer
 • Dig som leder

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.