Speciale i familier

Specialet tilbydes til dig, der har taget uddannelsen til Fysisk Træner, en uddannelse til Personlig Træner, eller tilsvarende.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

Med specialet i familier har du en unik mulighed for at hjælpe og inspirere familier til et sundere liv med mere trivsel og glæde. Det sunde familieliv handler ikke blot om fysisk aktivitet, men i høj grad også om samvær og nærvær. Derfor lærer du på dette speciale om sundhed i et bredere perspektiv med fokus på områder som positive følelser, engagement, relationer, mening/værdier og nærvær.

Undervisningsindhold

Undervisningen foregår som 30 lektioners E-learning og afsluttes med en skriftlig case opgave.

 • Hverdagsliv, vaner og sundhedsadfærd
  – Hverdagslivets fysiske, psykiske og sociale forhold
  – Hvad er sundhedsadfærd
  – Vaner og livsstilsændringer
 • Familien som målgruppe
  – Familiens medlemmer
  – Sociale forskelle i sundhed
  – Den sunde familie
 • Fysisk aktivitet for voksne, børn og unge
  – Fordele ved fysisk aktivitet
  – Anbefalinger for fysisk aktivitet til alle aldersgrupper
  – Forslag til fysisk aktivitet for voksne, børn og unge
 • Dig som Træner for familier
  – Planlægning
  – Motivation og barrierer
  – Overvejelser om forløb

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.