Spørgsmål og svar – Uddannelsen til Certificeret Lifecoach

Kan jeg vælge afdragsordning?

Ja, det kan du godt. Ønsker du en afdragsordning, så koster uddannelsen 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 39.100 kroner. De 39.100 kroner deles i 12 afdrag over 12 måneder, så du hver måned betaler 3.258,34 kroner. Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig uddannelsen.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Hvornår skal jeg betale for uddannelsen?

Ved tilmelding betaler du kun 250 kr. i delbetaling, og resten skal først betales kort tid før, du starter på klasseundervisningen.

Hvis du vælger afdragsordning, betaler du også kun 250 kr. i delbetaling ved tilmelding, og så starter din afdragsordning kort tid før, du starter på klasseundervisningen.

Hvordan tilmelder jeg mig, hvis en anden skal betale for mig?

Hvis du ønsker at tilmelde dig, men der er en anden part, der skal betale for din uddannelse (det kunne eksempelvis være din arbejdsplads), så skal du bare tilmelde dig som normalt og skrive i beskedfeltet ved tilmelding – under ”Yderligere information” – hvem, der skal betale. Vi har brug for en kontaktperson, e-mail og evt. et EAN-nr. Ved tilmelding er der en delbetaling på 250 kroner, men denne får du retur hurtigst muligt, og vi sender faktura på det samlede beløb til den anden part. Du lægger således blot de 250 kroner ud.

Vær venligst opmærksom på, at du er kunden, og at du hæfter personligt for tilmeldingen og for det fulde beløb, hvis den anden part ikke betaler fakturaen rettidigt. Hvis du ikke ønsker dette, så bedes den anden part foretage tilmeldingen.

Hvem tager typisk uddannelsen og hvordan bruger de den?

Uddannelsen til Certificeret Lifecoach tages af mange forskellige typer af deltagere, da uddannelsen henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med coaching, enten personligt eller erhvervsmæssigt.

Du er altid velkommen til at kontakte os med hensyn til, hvordan du i forhold til din situation kan få mest mulig gavn af uddannelsen.

Kan jeg tage uddannelsen ved siden af et arbejde?

Ja, størstedelen af vores kursister læser uddannelsen ved siden af deres arbejdet, så det kan fint forenes.

Hvordan er mine jobmuligheder?

Vi oplever, at de fleste der tager uddannelsen forener denne med eksisterende job/fag og vi ser ligeledes, at ledige tager uddannelsen som supplement til eksisterende uddannelse, for at øge muligheden for beskæftigelse, hvilket erfaringer viser, at de har god effekt af.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge til forberedelse?

Coaching er et praktisk fag og øvelse gør mester. Vi anbefaler, at man finder en eller flere fokuspersoner man kan øve sig på under uddannelsen og 3 – 5 timers forberedelse/øvelse om ugen vil være gavnligt.

Hvilken forskel er der på de forskellige udbudte uddannelser og skoler?

Der findes mange forskellige former for coaching og det kan være svært at skelne dem fra hinanden.

At Work Skolen er uafhængig og er dermed ikke bundet til en bestemt coaching metode eller retning og vi har hele tiden fokus på, at give kursisterne de bedst mulige værktøjer, alt efter deres ønsker og behov.

Stilles der krav til særlige forudsætninger?

Nej, der stilles på uddannelsen ikke krav til særlige forudsætninger.

Hvorfor er det en fordel at tage uddannelsen på At Work Skolen?

At Work Skolens uddannelse til Certificeret Lifecoach har særligt fokus på, at den enkelte kursist lærer, hvordan coaching kan bruges præcis i hans/hendes daglige arbejde.

Ligeledes vil du på uddannelsen opleve, at alle på holdet har det samme fokus, nemlig at bruge coaching til at fremme sundhed, på den ene eller den anden måde.

At Work Skolen samarbejder med en række private og offentlige virksomheder og kan derfor sikre, at uddannelsen opfylder de ønsker og behov, der er i erhvervslivet og indenfor det sundhedsfaglige i dag.

Er der mødepligt på uddannelserne, og hvad får jeg af eksamensbeviser?

Der er ikke mødepligt på uddannelsen. Der er tale om voksenundervisning og vi sikrer gennem en grundig eksamen, at det nødvendige niveau er til stede, før at du kan bestå. Som uddannet Lifecoach fra At Work Skolen modtager du et eksamensbevis. Der medvirker en ekstern censor til eksamen – og såvel censor som eksaminator underskriver eksamensbeviset.

Hvad er dumpeprocenten og kan man gå til reeksamen?

Vi oplever på uddannelsen en dumpeprocent på omkring 5%. Man kan naturligvis gå til reeksamen, mod betaling af et eksamensgebyr.

Kan det, jeg lærer på uddannelsen, kun bruges indenfor sundhed?

Nej, der er her tale om en grundlæggende coaching uddannelse og det du lærer, kan også bruges indenfor andre områder, f.eks. coaching på arbejdspladsen, sportscoaching eller coaching i forhold til andre personlige udfordringer.

Hvad vil det sige, at man bliver Certificeret Lifecoach?

Du bliver eksamineret på At Work Skolen, herunder med deltagelse af en ekstern censor. Efter bestået eksamen får du papir på, at du har gennemgået en uddannelse med et specifikt indhold.

Hvem underviser på uddannelsen til Lifecoach?

i København underviser Bent Niebling og i Aarhus og Odense underviser Alice Bunde.

Du kan læse om Bent her

Du kan læse om Alice her

Skal jeg selv ud og købe materialer?

Nej, uddannelsen til Lifecoach inkluderer alle nødvendige undervisningsmaterialer, og du får løbende tilsendt de bøger og supplerende kompendier, som skal bruges. Det udleverede fysiske undervisningsmateriale er dit til evig arv og eje, så du er velkommen til at skrive noter i det, hvis du skulle have lyst.

Hvordan er uddannelsen til Lifecoach bygget op?

Uddannelsen til Certificeret Lifecoach strækker sig over 140 lektioner, hvor 60 lektioner foregår som klasseundervisning, imens kurserne til Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent tilsammen strækker sig over 80 lektioners online undervisning.

Positiv Psykologi Vejleder – 40 lektioner
Du får adgang til dette forløb med det samme efter tilmelding til uddannelsen. Forløbet strækker sig over 40 lektioners online undervisning (herunder 3 webinarer).

Coaching – 60 lektioner
Forløbet strækker sig over 60 lektioner og foregår som klasseundervisning, der kan tages i København, i Odense eller Aarhus.

Styrkekonsulent – 40 lektioner
Du får adgang til dette forløb efter afslutning på klasseundervisning og den tilhørende eksamen. Forløbet strækker sig over 40 lektioners online undervisning (herunder 3 webinarer).

Bemærk at alle 3 forløb skal gennemføres før der udsteder eksamensbeviser for Lifecoach uddannelsen.