Rikke Ambrosius

Rikke er uddannet cand. scient. i Human Ernæring fra Københavns Universitet i 2004 og Ernærings- og Husholdningsøkonom (professionsbachelor i ernæring og sundhed) fra Suhrs Seminarium, Professionshøjskolen Metropol i 1999. Hun er desuden uddannet Gruppetræningsinstruktør fra Scandinavian Academy of Fitness Education i 2004 og Zumbainstruktør i 2010.

Rikke har siden 2004 drevet selvstændig praksis som kostvejleder og ernæringsfaglig konsulent. Senest har hun fungeret som kostvejleder for Elitesvømmere. Hun fungerer som underviser på bl.a. Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol og Social- og sundhedsuddannelsen, SOPU. Hun har tidligere været ansat som underviser og vejleder på Professionshøjskolen Metropol og er i dag censor ved Ernærings- og sundhedsuddannelserne. Derudover er hun gruppetræningsinstruktør i Fitness World.

Rikke har beskæftiget sig med overvægt og vægttab både hos børn og voksne i mange sammenhænge, bl.a. projekt ”Vind over Vægten” og ”MEND” i Halsnæs Kommune. Rikke er tilknyttet magasinet ”Fit Living”, hvor hun af og til medvirker i artikler om kost og sundhed.

Hun har undervist hos At Work i basal ernæring siden 2004 og som underviser søger hun at formidle komplekst stof på et lettilgængeligt niveau og gøre teorien praktisk anvendelig for kursisterne.