Rebecca Glistrup

Rebecca er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2012. Siden da har hun arbejdet på en række hospitaler og lægehuse, blandt andet Endokrinologisk Afdeling på Herlev Hospital, hvor hun beskæftigede sig med diabetes og stofskiftesygdomme, samt Hvidovre Hospitals Mave- og Tarmkirurgiske Afdeling, som blandt andet foretager fedmekirurgi. Rebecca er i gang med en specialisering i Almen Medicin og er for tiden tilknyttet en lægepraksis på Vesterbro.

Undervisning i fedme
I sit virke som læge går Rebecca meget op i at hjælpe patienter – ikke blot ved at behandle sygdomme, men også ved forebyggelse og formidling af viden om sygdomme og sundhed. I sit daglige arbejde som almen praktiserende læge beskæftiger hun sig især med livsstilssygdomme, som er en af de hyppigste kontaktårsager for patienter, men desværre også en af de hyppigste årsager til tidlig død. Rebecca har siden 2014 undervist ved At Work Skolen i fedme og deraf følgende livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, blodpropper, sukkersyge, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. Det er alle folkesygdomme, som de fleste har stiftet bekendtskab til, da de selv lider af dem eller har en nær bekendt, der gør, hvorfor Rebecca finder netop denne undervisning både interessant, men også vigtig at undervise i.

Hvem er Rebecca
Rebecca er 32 år og født på Sri Lanka, men flyttede som barn til Danmark pga. borgerkrigen i landet. Hun er opvokset og har studeret i Aarhus, dog med en afstikker til Australien, hvor hun bosatte sig i en periode for at arbejde som frivillig på et børnehospital. I dag bor hun i København med sin mand, Rasmus, og deres to sønner.