Neti Storm K

Netis faglige baggrund

Neti har tre videregående uddannelser bag sig: Master i positiv psykologi, psykomotorisk terapeut og skuespiller.  Derudover er hun uddannet indenfor kranio-sakral terapi og i proces-orienteret psykologi.

Hun har en bred erfaring i at undervise mange forskellige målgrupper i mindfulness kropsbevidsthed, stresshåndtering og sund livsstil. Hun har tidligere arbejdet både indenfor fysisk teater, lokalpsykiatri, sundhedsfremme, ergonomisk vejledning og som underviser i den private sektor. Neti har brugt mindfulness i sit arbejde flere steder og også med børn.

Netis baggrund med meditation

Meditation har været en naturlig og central del af Netis liv siden 1991. Passionen for fordybelse og det indre arbejde startede da hun som 19-årig lærte Oshos dynamiske meditationer. Derefter praktiserede hun i en årrække Zen-meditation og var samtidigt meget optaget af taoisme – og især hvordan den kan leves ud i praksis. Det har hun undersøgt på egen hånd både i hverdagen og på alene-retreats. I årenes løb har hun hentet inspiration til sin egen praksis fra flere af verdens visdomstraditioner, såsom den tibetanske buddhisme, sufisme, kristen mystik og den indiske spiritualitet.  Neti har i mange år modtaget undervisning på Vækstcenteret i Nørre Snede, og følt sig periodevis dybt inspireret af lærere som Eckhart Tolle (Nuets kraft), Madhurima (Det intelligente hjerte), Stephan Pende Wormland (mindfulness) og Sri Brahmam, hvis undervisning i Advaita-lære hun har fulgt siden 2010.

Siden 2014 har Neti udforsket HeartMath-praksis og i 2015 deltaget på MBSR-forløb i mindfulness-baseret stressreduktion for at genopdage det helt basale og groundende opmærksomhedstræning.

Neti har deltaget aktivt i opstart og facilitering af grupper med fokus på meditativt nærvær. Hun deltager i udvikling af konceptet Moving Meditation, meditation i bevægelse og dans.

Om mindfulness

“Mindfulness ser jeg som den mest naturlige og oprindelige tilstand i hvert menneske. At praktisere mindfulness er ikke at lære noget nyt, men at aflære de vaner, som har bragt os væk fra det, som vi alle kunne da vi var små. Nu kan vi genopdage det med bevidsthed.

Denne rejse mod den naturlige væren, hvor krop, bevidsthed og hjerte er i harmoni, har været -og til stædighed er – det mest meningsfulde, som jeg personligt har valgt ind i mit liv. Meditation har simpelthen været den røde tråd igennem et meget omskifteligt livsforløb. Jeg oplever selvfølgeligt stadig forskellige perioder i min praksis, nogle gange er det sværere, men jeg dropper det aldrig, og vender tilbage igen og igen. Der er ingen tvivl i mig om den healende effekt af meditation og dyb selvkærlig væren. Det har jeg selv oplevet utallige gange, hvordan psykisk smerte og gamle mønstre blødgøres af bevidsthedens lys. For mig er accept det afgørende i processen, accept også af det mørkere aspekter af tilværelsen.

Det er en stor glæde at dele rejsen med andre og at formidle budskabet i mindfulness: at møde livet med mere nærvær, accept, enkelhed og venlighed. Og jeg er meget begejstret over den aktuelle forskning af mindfulness, meditation og hjertebevidsthed, som bekræfter gyldigheden af al den visdom man har haft i Østen i tusindvis af år.

Mindfulness er en indstilling – at forholde sig til nuet opmærksomt med nysgerrighed og med åbne sanser som en nybegynder. Det er enkelt, men ikke nemt, fordi sindets indgroede vaner helst vil lade autopiloten styre os ved at dømme, analysere og prøve forstå og fikse alting, samtidigt med at disse vaner hos mange mennesker skaber megen stress og psykisk lidelse ved en konstant vurdering af nuet som mangelfuld, forkert eller noget der bare skal overstås.

En vigtig del af mindfulness er derfor at træne vidne-bevidstheden, så vi vågner op til at se de vanemønstre som styrer os. Først derefter kan vi vælge bevidst.”

“Det essentielle i rollen som underviser i mindfulness for mig er det, at fungere som en facilitator for deltagernes processer i dybere kontakt med nærværet, sig selv og andre mennesker. Jeg anser det vigtigt at skabe et trygt rum fra starten af og inddrager også nogle elementer fra den positivpsykologiske forskning og dens metoder.

I min mindfulness-undervisning sætter jeg meget fokus på kropsbevidsthed og det at deltagerne deler sine oplevelser med hinanden, uden at snak overtager praksis. Kroppen er en fantastisk hjælper i at skabe nærvær og ro i sindet. Det kropslige fokus er den mest naturlige tilgang for mig, ikke mindst pga. min baggrund, som er meget fysisk.

På den 3-årige fysiske skuespiller-uddannelse, som jeg har, var en stor del af den daglige træning det, at være nærværende med en konstant parathed i kroppen. Vi undersøgte grundigt hvordan impulserne inde- og udefra tændte ”en rygmarvsreaktion” som så fik et kunstnerisk udtryk uden at involvere tankerne. At optræde og træne var ofte meget meditativt for mig. Jeg har også altid danset, tit alene og fordybet mig i det i timevis – i en ren tilstand af flow.

Med uddannelsen til psykomotorisk terapeut integrerede jeg en mere blid, lyttende og respektfuld indstilling til kroppen. I kraft af den uddannelse og den årelange daglige egen praksis har jeg et stærkt praktisk fundament til at formidle mindfulness: at “komme ned fra hovedet”, at mærke kroppen indefra og med accept og ansvarlighed møde alt det, som livet tilbyder.”

“I sommeren 2009 var jeg på min første Mindfulness-grupperetreat på 7 dage med Stephan Wormland fra Center for Visdom og Medfølelse. Det overraskede mig hvor dybt rørende det var, at dagligt sidde i så mange timer i stilhed og komme i en tilstand af dyb indre fred, hvor der ingen tanker er og alt er fint lige som det er. Året derpå fordybedes oplevelsen yderligere og især efter en lang rejse i Indien i 2010-11 oplever jeg, at mindfulness og fokus på væren er en helt integreret del af mit daglige liv.”

Siden hen er det aspekt af mindfulness, som kan kaldes heartfulness, kommet mere i forgrunden i min praksis, især efter at jeg oplevede Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli i en mindfulness-konference i København og var dybt berørt af deres tilstedeværelse.

Det enkle velvære med nærvær i kroppen og venlighed overfor os selv er det, som jeg brænder allermest for at give videre til mennesker, som oplever stress, smerter og fravær i livet eller lider under tyrannien af negative tanker. Her har mindfulness meget at byde på.”