Jane Grud

Jane Grud er uddannet krops- og psykoterapeut og kandidat i pædagogisk psykologi. Hun arbejder som konsulent for Region Sjælland, hvor hun designer læringsforløb og uddannelser til Sundhedsvæsenet. Herudover har hun egen virksomhed indenfor terapi, rådgivning og vejledning. Jane underviser i forskellige moduler på kurset til Positiv Psykologi Vejleder i Odense. Endvidere underviser hun i professionel kommunikation på uddannelsen til Kostvejleder/Slankekonsulent på Frederiksberg, i Odense og i Aarhus.

Positiv Psykologi Vejleder

Jeg har hele vejen igennem mit studie specialiseret mig inden for den positive psykologi, som også er det der optager mig mest inden for psykologien i dag. Det der først og fremmest fangede min interesse ved den positive psykologi, er feltets skarpe fokus på, at trivsel er et konstrukt, som vi selv, hver især, er med til definere og konstruere. Jeg har siden deltaget i forskellige forskningsprojekter og bidraget til publikationer og forelæsninger indenfor emnet – blandt andet med et kapitel i antologien ”Den positive psykologis metoder” fra Dansk Psykologisk Forlag.

Kurset til Positiv Psykologi Vejleder er et spændende kursus, fordi kurset balancerer mellem det teoretiske og det praktiske perspektiv. Personligt ligger jeg som underviser meget vægt på at facilitere kursisternes eget arbejde med at integrere elementer fra den positive psykologi.    

Kostvejledning og kommunikation

Jeg er oprindelig uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, og jeg har arbejdet inden for området i nogle år, inden jeg skiftede faglig fokus. Ud over min interesse for det rent ernæringsfysiologiske, har Jeg altid været meget optaget af madens betydning i menneskers liv. Mad er noget af det mest direkte vi kan give os selv på daglig plan, og derfor er der også en masse tanker og følelser forbundet med den mad, som vi spiser. Når vi skal vejlede andre mennesker i forhold til kost og livsstilsændringer, er det derfor meget vigtigt, at vi er ordentlige og empatiske i vores kommunikation.

I min undervisning i kommunikation på uddannelsen til Kostvejleder/Slankekonsulent, tager jeg udgangspunkt i, at vi aldrig bliver dygtigere fagfolk, end den måde vi formår at formidle vores faglige viden, til de mennesker som har brug for vores hjælp.