Birgitte Sommer

Jeg startede selv min karriere i At Work en gang i 90’erne og tog alle de uddannelser, der var: massør, styrketræning og aerobic instruktør og skulle naturligvis også have anatomi og fysiologi. Så jeg ved præcis, hvordan det er at starte som elev i At Work uden at have nogle forudsætninger andet end et brændende ønske om at lære om kroppen og få nogle redskaber til behandling. Min intention var efterfølgende at søge ind på fysioterapiuddannelsen, dette ventede jeg dog med et par år, da jeg efter eksamen fik job i At Work som motions- og styrketræningsinstruktør og som massør. Derudover fik jeg ligeledes tilbuddet om at undervise i de indledende moduler på uddannelsen.

I 1999 og 2001 fik jeg henholdsvis en dreng og en pige og flyttede derefter 2 år til Grønland. Pga. min daværende mands job var vi udstationeret på en lille flådestation, der hedder Grønnedal. Her oprettede jeg styrke- og kredsløbstræningshold og benyttede endvidere min massøruddannelse efter behov.

Da vi kom hjem, søgte jeg ind på Fysioterapiskolerne og kom ind i Skodsborg, som var en gammel traditionsrig skole på Strandvejen, der desværre ikke eksisterer længere.

Siden da har jeg specialiseret mig inden for Børnefysioterapi og arbejder på nuværende tidspunkt i Helsingør kommune som børnefysioterapeut.

Jeg har undervist på At Work Skolen i anatomi og fysiologi og fra 2015 også undervist på massøruddannelsen. Jeg holder utrolig meget af at undervise og formidle det, som jeg brænder for, videre. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at klæde eleverne på, så de føler sig trygge og forsøge at gøre stoffet let tilgængeligt i et fag, der ofte opleves svært. Det er væsentligt for mig at dette gøres i en kærlig, omsorgsfuld og humoristisk atmosfære.

Jeg bor på Christianshavn, og i min fritid dyrker jeg yoga og løb og går endvidere til mange koncerter.