Bent Niebling

Efter endt uddannelse som ingeniør og diplomuddannelse i voksen erhvervsundervisning og uddannelsesplanlægning har jeg beskæftiget mig med udvikling og uddannelse af personer i funktioner hvor relations kompetence er en afgørende faktor.

Mit hovedfokus er facilitering af personlig udvikling og gennemslagskraft inden for områder som teknologi, undervisning, salgsteknik, ledelse, udvikling af virksomheder og organisationer samt performanceoptimering inden for sport, scenekunst og medieområdet.

Jeg har gennemført over ti tusind timers samtaleterapi, coaching, meditation og executive coaching sessioner.

Selvstændig: konsulent, underviser, coach og psykoterapeut. Psykoterapeutisk Institut: direktør og partner. Undervisningsministeriet: uddannelseskonsulent. Dansk Industri og CO2: chefkonsulent SUM. TEC: afdelingsleder for efter- og videreuddannelse. Danmarks Erhvervs Pædagogiske Læreruddannelse: underviser for erhvervslærere og censor v. læreruddannelsen.

Bestyrelses- og advisoropgaver. Sammenslutningen af Psykoterapeut Uddannelser i Danmark: formand, AkupunkturAkademiet: formand, advisor. EFT Instituttet: advisor. Nimoco ApS: indehaver. Kelleris Hegn ApS: formand.

Uddannelser: Gruppe- og organisationspsykologi, DPU. Pæd. Psyk. DPU. Diplom Lederuddannelse: DA. Anerkendende ledelse: CFL. Gestaltpsykologisk uddannelse, GIS. NLP coaching og psykoterapi, NLPhuset, Sue Knight, Bandler, Thad James mfl.. Den lærende Organisation, Strandgaard Gruppen. Eksistentiel psykoterapi, Psykoterapeutisk Institut. Eksamineret i Erhvervspsykologiske tests. Autoriseret i Jungs typologi, og MBTI. Salgsuddannelse: Mercuri og TAC. Samt en lang fortløbende efteruddannelsesrække, bl.a Mindfulness og meditation, Tankefeltterapi, TFT og Metamedicin.

Forfatter og medforfatter til en række teknologibaserede lærebøger for hhv. Jernets forlag og Industriens forlag samt Lærebog i kommunikation og coaching. Udvikler af flere induktive undervisningsdesigns.

Som person har jeg valgt at integrere og leve efter de samme eksistentielle, humanistiske forudsætninger som jeg anvender i professionel sammenhæng.

Jeg dyrker ivrigt cykling, kajakroning og sejlsport.

Besøg Bents hjemmeside