Spørgsmål og svar – Uddannelsen til Kostvejleder

Kan jeg vælge afdragsordning?

Ja, det kan du godt. Ønsker du en afdragsordning, så koster uddannelsen 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 10.925 kroner. De 10.925 kroner deles i 4 eller 5 afdrag efter ønsker.

  • 4 afdrag over 4 måneder, så du hver måned betaler 2.731,25 kroner.
  • 5 afdrag over 5 måneder, så du hver måned betaler 2.185 kroner.

Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig uddannelsen.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Hvornår skal jeg betale for uddannelsen?

Ved tilmelding betaler du kun 250 kr. i delbetaling, og resten skal først betales kort tid før, du starter på klasseundervisningen.

Hvis du vælger afdragsordning, betaler du også kun 250 kr. i delbetaling ved tilmelding, og så starter din afdragsordning kort tid før, du starter på klasseundervisningen.

Hvordan tilmelder jeg mig, hvis en anden skal betale for mig?

Hvis du ønsker at tilmelde dig, men der er en anden part, der skal betale for din uddannelse (det kunne eksempelvis være din arbejdsplads), så skal du bare tilmelde dig som normalt og skrive i beskedfeltet ved tilmelding – under ”Yderligere information” – hvem, der skal betale. Vi har brug for en kontaktperson, e-mail og evt. et EAN-nr. Ved tilmelding er der en delbetaling på 250 kroner, men denne får du retur hurtigst muligt, og vi sender faktura på det samlede beløb til den anden part. Du lægger således blot de 250 kroner ud.

Vær venligst opmærksom på, at du er kunden, og at du hæfter personligt for tilmeldingen og for det fulde beløb, hvis den anden part ikke betaler fakturaen rettidigt. Hvis du ikke ønsker dette, så bedes den anden part foretage tilmeldingen.

Hvornår er deadline for at kunne melde sig til et hold?

Du kan melde dig til helt op til klassestart, hvis der stadig er ledige pladser. Så længe holdet fremgår på hjemmesiden, så længe er det muligt at tilmelde sig.

Holdet vil blive lukket, når det er fyldt.

Hvilke jobmuligheder er der som Kostvejleder?

Vi ser typisk, at uddannelsen bruges i forbindelse med andet job (fitnessinstruktører, sygeplejersker, køkkenledere, lægesekretærer, pædagoger, personlige trænere, behandlere eller lignende), eller at der startes op som selvstændig, helt eller delvist. Man skal således ikke forvente at finde en ”traditionel” stilling som Kostvejleder men i stedet være med til at skabe sit eget job.

Hvem tager typisk uddannelsen, og hvordan bruger de den?

Mange at dem, der tager At Work Skolens uddannelsen til Kostvejleder, kommer med mange forskellige baggrunde, blandt andet sygeplejersker, pædagoger, køkkenmedarbejdere, lærere og social- og sundhedshjælpere.

Nogle tager uddannelsen for målrettet at starte egen virksomhed, enten på deltid eller fuld tid, nogle ønsker at arbejde som Kostvejleder i f.eks. fitnesscentre, spa-centre, mens andre bruger uddannelsen som supplement til en anden uddannelse eller i forbindelse med deres nuværende job.

Der er også en del, der tager uddannelsen af ren interesse for mad og sundhed, og nogle tager den med ønsket om selv at opnå et vægttab.

Ovenstående er eksempler, og du er altid meget velkommen til at kontakte os med hensyn til, hvordan du i forhold til din situation kan få mest mulig gavn af uddannelsen.

Hvis jeg vælger et speciale, kan jeg så vente med specialet til efter kostvejlederuddannelsen?

Hvis du tilkøber et speciale, vil du først få adgang til dette, når du har bestået din eksamen til Kostvejleder. Du tager således ikke selve uddannelsen og specialet på samme tid.

Du bliver automatisk opstartet på dit speciale kort tid efter, at du har bestået eksamen til Kostvejleder, og du vil modtage en mail herom, så du skal ikke selv foretage dig yderligere i den forbindelse.

Kan man tage uddannelsen som ledig?

Hvis du er ledig, kan du meget vel have mulighed for at få At Work Skolens uddannelse til Kostvejleder betalt af din kommune eller dit jobcenter. Uddannelsen er på positivlisten i flere regioner i landet, så tal endelig med din sagsbehandler om dine muligheder. Det er jobcentret og ikke A-kassen, der kan bevillige dig uddannelsen.

Hvad er forskellen på At Work Skolens uddannelse til Kostvejleder og en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed?

De to uddannelser kan ikke decideret sammenlignes, da der er forskel på, om man tager en 3,5-årig fuldtidsuddannelse, eller om man tager en uddannelse til Kostvejleder på 50 lektioner.

Uddannelsen til Kostvejleder på At Work Skolen har ikke fokus på rådgivning i forbindelse med sygdom, men udelukkende sundhedsfremmende og forebyggende rådgivning, og så med særligt fokus på vægttab. Derudover lærer man at tilrettelægge kostvejledningsforløb til personer, der (som oftest) ønsker at tabe sig.

Der er ikke nogen adgangskrav til At Work Skolens uddannelse, hvorimod der kan være et karaktermæssigt adgangskrav til uddannelsen som Professionsbachelor.

Får jeg et eksamensbevis, når jeg har bestået min uddannelse?

Ja, når du er uddannet Kostvejleder fra At Work Skolen, modtager du et eksamensbevis og et karakterblad. Til eksamen er der foruden eksaminator en censor, som er uddannet cand.scient. i Human Ernæring.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge til forberedelse/hjemmearbejde?

Som tommelfingerregel siger vi, at man skal bruge den samme tid hjemme til forberedelse, som man bruger på skolen til undervisning. Det varierer naturligvis fra elev til elev, alt efter forudsætninger og erfaringer.

Hvorfor er det en fordel at tage uddannelsen på At Work Skolen?

En stor fordel ved at tage uddannelsen til Kostvejleder på At Work Skolen er, at du bliver undervist af flere forskellige fagpersoner – en erfaren kostvejleder, en statsautoriseret fysioterapeut, en læge, en cand.psyk. eller cand. pæd. psyk. og en cand.scient. i Human Ernæring/Klinisk Ernæring/Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi.

Du kan desuden specialisere dig inden for flere forskellige emner, blandt andet Børn og Overvægt og Aktiv Ernæring. Specialerne kan tages som overbygning, når du har bestået din uddannelse til Kostvejleder.

At Work Skolen har eksisteret siden 1994 og har dermed været på markedet i mange år. Sidst men ikke mindst benytter At Work Skolen sig af eksterne censorer, hvilket sikrer en uvildig vurdering af din kunnen til eksamen.

Kan jeg tage uddannelsen ved siden af mit arbejde?

Ja, vi oplever mange, der tager uddannelsen ved siden af deres arbejde, så det kan fint forenes.

Når du vælger uddannelsen som klasseundervisning, foregår det i København, Odense eller Aarhus. Eksamensdatoen fremgår allerede ved tilmelding til uddannelsen (”Information om dit hold”), og den plejer at ligge på samme ugedag og tidsrum som selve undervisningen.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg?

Det er ikke noget problem, hvis du skulle blive syg en uge og dermed gå glip af undervisningen denne uge. Så anbefaler vi, at du læser ekstra godt op på det, der er blevet gennemgået den gang, du har været væk.

Ved lang tids sygdom vil du have mulighed for at ansøge om en standby-plads til næste hold, så du stadig kan få din uddannelse.

Er uddannelsen anerkendt?

Ja, uddannelsen er anerkendt, særligt i sin udbredelse og gennem det faglige niveau. Uddannelsen bruges flere og flere steder med stor succes og med tusindvis af uddannede kostvejledere, er vi den største kostvejlederuddannelse i Danmark.

Uddannelsen er evidensbaseret og på et niveau, så blandt andet farmakonomer, lægesekretærer, sygeplejersker, jordemødre m.v, bruger uddannelsen som efteruddannelse i deres virke som professionelle.

Jeg er i tvivl, om jeg skal tage uddannelsen som klasseundervisning eller som online undervisning – Hvad anbefaler I?

Det faglige indhold er præcis det samme, uanset hvilken undervisningsform du vælger, og hver undervisningsform har sine fordele.

Fordelen ved e-learning er, at det er meget fleksibelt, herunder at du kan læse hvorfra du vil døgnet rundt i op til 6 måneder. Du går dermed ikke glip af noget undervisning, hvis du bliver syg, skal til familiearrangement eller lignende. Derudover kan du tage hvert modul lige så mange gange, du har lyst til – så er der noget, du synes er særlig svært, kan du se det flere gange.

Fordelen ved klasseundervisning er, at det er mere socialt, og tager du uddannelsen som online undervisning, er der ikke er nogle, der “tvinger” dig til at komme i gang – man skal altså kunne motivere sig selv. Nogle synes, at det er nemmere at have en fast dag og et fast tidspunkt at møde på, og derfor vælger de klasseundervisning.

Er der mødepligt på uddannelsen, og hvad får jeg af eksamensbevis?

Der er ikke mødepligt på uddannelsen, og vi sikrer gennem en grundig eksamen, at det nødvendige niveau er til stede, før at du kan bestå. Derfor anbefaler vi naturligvis, at du møder op til alle undervisningsgange, så du er bedre forberedt til at bestå din eksamen.

Når du er uddannet Kostvejleder fra At Work Skolen, modtager du et eksamensbevis (uden karakter) og et karakterblad. Til eksamen er der foruden eksaminator en censor til stede, som er uddannet cand.scient. i Human Ernæring.

Stilles der krav til særlige forudsætninger?

Der stilles ikke krav til særlige forudsætninger i forhold til At Work Skolens kostvejlederuddannelse, så interessen er det vigtigste.

Hvis jeg ikke består eksamen, kan jeg så gå til reeksamen?

Hvis du ikke består eksamen, har du selvfølgelig mulighed for at tage en reeksamen mod betaling af et eksamensgebyr. Du kan maksimalt gå til reeksamen 2 gange, så der er 3 eksamensmuligheder i alt.

Hvordan får jeg sparring efter uddannelsen?

Når du er blevet uddannet Kostvejleder fra At Work Skolen, har du mulighed for at melde dig ind i vores lukkede forum på Facebook, hvor du blandt andet kan komme i kontakt med andre færdiguddannede kostvejledere fra At Work Skolen, adgang til gratis arbejdshæfter, logoer mm. Prisen er en éngangsbetaling på 750 kr. inkl. moms. Når du har bestået din kostvejlederuddannelse, vil du modtage en mail med mere information omkring dette særlige forum.

Læs om Din Slankekonsulent-forumet

Kan man kombinere undervisningen og tage noget som klasseundervisning og noget som e-learning?

Nej, det kan man ikke. Når du tilmelder dig til uddannelsen, vælger du om du vil tage uddannelsen som klasseundervisning eller som e-learning. De to forløb kan ikke kombineres.