Bliv Zoneterapeut

Zoneterapi er i dag nok den mest anerkendte alternative behandlingsform i Danmark og du kan her blive uddannet Zoneterapeut på en af Danmarks ældste zoneterapeutskoler.

Betal kun 250 kr. ved tilmelding og resten senere

Da der er et begrænset antal pladser på holdene, anbefaler vi, at du tilmelder dig i god tid, så du er sikker på en plads.

Efter tilmelding får du med det samme adgang til alt online undervisning, så du kan gå igang allerede nu, hvis du har lyst. Du betaler kun 250 kroner i delbetaling ved tilmelding og resten skal først betales kort tid før du starter på klasseundervisningen.

Vælger du en afdragsordning, betaler du også kun 250 kroner ved tilmelding, og så starter din afdragsordning kort tid før du starter på klasseundervisningen.

Datoer, hold og tilmelding

Anbefalinger

Julie: “Vores lærer på uddannelsen var så inspirerende. Jeg tænker tit på de ting hun lærte os.”

Arianne: “Det bedste ved at arbejde som zoneterapeut er, at mennesker kommer til mig energiforladte og “svæver de ud af døren” efter behandlingen.”

Ann: “På skolen har de en afslappet indstilling, og alligevel er de professionelle med en høj faglig kvalitet.”

Se flere anbefalinger

Zoneterapi – fortid og nutid forenes

I zoneterapien arbejder man på fodens reflekszoner, fordi kroppen bl.a. har områder, der afspejler hele kroppen. Hvis et kropsområde eller et organ bliver svækket eller belastet, bliver de respektive fod-zoner ømme. Det har været kendt både i den ægyptiske oldtid og i mange andre kulturer. I 1916 blev sammenhængen mellem kroppen og føddernes zoner genopdaget og sat i system af den amerikanske læge Fitzgerald.

Som Zoneterapeut vil du således mestre en over 100 år gammel behandlingsform, der i sandheden har fundet indpas i nutidens behandlingstilbud og sundhedsordninger.

På europæisk plan er Danmark førende indenfor forskning i zoneterapi og de videnskabelige forsøg viser god effekt på en lang række lidelser. Det viser sig, at:

 • Hver anden, der søger alternativ behandling, får zoneterapi eller massage.
 • Skandinavien er det område, hvor zoneterapien er mest udbredt.
 • Zoneterapeuterne bliver også i sundhedsvæsenet mødt med respekt og interesse.
 • Zoneterapi kan ved mange lidelser erstatte eller supplere medicinsk behandling.

Hvorfor Zoneterapi?

Zoneterapi tilbydes i dag som en del af den tværfaglige behandling på en lang række virksomheder og er således en fast del af sundhedsordninger udbudt af f.eks. Falck Healthcare, Healthcare Danmark m.fl.

Vi ser ligeledes, at mange private tager større ansvar for deres egen sundhed og er der småskavanker i familien, vælger mange en alternativ behandler til både børn og voksne. Ikke mindst bruger mange zoneterapien til at forebygge skavanker og vi ser sportsfolk i topklassen, der også er flittige brugere af zoneterapeuternes professionelle indsigt.

Gennem Sygeforsikringen Danmark er der desuden mulighed for tilskud til zoneterapi for medlemmer.

Med en zoneterapeutuddannelse får du blandt andet:

 • Gode jobmuligheder og et arbejdsliv, hvor du selv bestemmer.
 • Mulighed for at hjælpe andre med at holde sig sunde og raske.
 • En anerkendt uddannelse, der giver både arbejdsglæde og personlig tilfredsstillelse.

Vi har købt Naturmedicinsk Kursuscenter, der har eksisteret siden 1979 og har uddannet tusindvis af behandlere og er dermed kendt i branchen. Naturmedicinsk Kursuscenter er i dag en del af At Work Skolen. Ved at tage en Zoneterapeutuddannelse hos os, får du således en gennemtestet uddannelse og har samtidig en af de største skoler i ryggen, når du som behandler skal ud og stå på egne ben.

Afdragsordning

Kontantprisen for uddannelsen til Zoneterapeut er 42.500 kroner.

Ønsker du en afdragsordning, så koster uddannelsen 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 48.875 kroner. De 48.875 kroner deles i 20 afdrag over 20 måneder, så du hver måned betaler 2.443,75 kroner. Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig uddannelsen.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til Zoneterapeut strækker sig over 660 timer. De 360 timer tages her på At Work Skolen og er opbygget af 9 moduler. Du kan nedenfor læse om indholdet af alle moduler. Du får på uddannelsen udleveret et grundigt kompendium til hver af de 9 moduler og en bog.

De øvrige 300 timers anatomi, fysiologi og sygdomslære tages som E-learning og tilbydes uden beregning (ekskl. eksamener og bøger) til alle elever på At Work Skolens zoneterapeutuddannelse.

1. MODUL

Du lærer om zoneterapiens grundlæggende teknikker og zonernes beliggenhed. Efter dette modul vil du kende alle fodens reflekszoner og være i stand til at behandle dem.

Desuden vil du lære om:

 • Teknikker til opvarmning og afspænding
 • Venepumpeteknik på underbenene

2. MODUL

Her går du i dybden med teknikkerne fra modul 1. Du arbejder med zonernes sammenhæng i større systemer som f.eks. fordøjelsessystemet, immunsystemet, kredsløbssystemet og hormonsystemet.

Desuden vil du blive undervist i:

 • Zoner til skelet, muskler og nerver
 • Tydning af fodens struktur, belægninger, væv, temperatur, fleksibilitet, farve m.m.

3. MODUL

Her er der fokus på traditionel kinesisk medicin. Dette er en diagnose metode, der giver dig godt overblik over symptomernes sammenhæng.

Du arbejder videre med zoneterapien, men lærer nye kombinationer af fodens zoner og får større indblik i symptomernes sammenhæng med de enkelte organer.

Du vil lære om:

 • Yin/Yang teorien
 • 5 element teorien
 • Organ-uret: Om organernes indbyrdes energimæssige sammenhæng og deres forbindelse med kropsvæv og sanser

4. MODUL

Zoneterapien kombineres nu med meridianlære. Meridianerne er energilinier til og fra organerne og de er af vital betydning for organernes, kropssystemernes og musklernes tilstand og du bruger dem både til diagnosticering og behandling.

Du bliver også undervist i:

 • Organernes funktioner og deres sygdomssymptomer
 • Journalføring med alle relevante spørgsmål til klienten – baggrunden for at kunne strukturere og få overblik over et behandlingsforløb

5. MODUL

Du går i dybden med meridianlære og begynder med præparatlære. Ved at bruge præparater vil du få flere behandlingsmuligheder og det fremmer i høj grad dine resultater.

Du vil lære om:

 • Urtemedicinens historie, urternes indhold, funktioner og anvendelse
 • Valg af tinkturer, tabletter, omslag, salver, homøopatiske midler, og andre naturmedicinske præparater

6. MODUL

Vi går i dybden med forståelsen og anvendelsen af præparaterne. Du arbejder med klienter udefra og kombinerer zoneterapi, meridianlære og præparater. Præparatlæren suppleres med undervisning i immuniserings terapier. Disse har betydning for immunsystemets funktion, infektionstilstande, allergier, betændelser, m.m.

Du bliver undervist i:

 • Immunterapi og symbioseterapi

7. MODUL

Du lærer nye spændende metoder til forståelse af kroppen, som er kropsbevidsthed samt om distal-punkterne: akupunkturpunkter, som indvirker på større kropsområder.

Vi vil også på dette modul tage klienter ind udefra, så du gennem arbejdet med journaler og håndværk kan se effekten af dit fag.

Du bliver desuden undervist i:

 • Ernæringens grundprincipper og læren om fedtstoffer, proteiner og kulhydrater
 • Patientpsykologi – et godt redskab til bedre forståelse af dine klienters problemer

8. MODUL

Vi fortsætter med yderligere undervisning i patientpsykologi. For at alt dette skal rodfæste sig, vil vi også her anvende metoderne på eksterne klienter. Du får herigennem lejlighed til at fremlægge og diskutere behandlingsforløbene med din underviser og dine medkursister.

På dette modul undervises også i:

 • Den terapeutiske anvendelse af vitaminer og mineraler, hvor de findes og hvad deres gavnlige egenskaber er
 • Patientpsykologi 2. del

9. MODUL

Dette er også modulet, hvor du går op til skriftlig og praktisk eksamen.

Du behandler klienter udefra, giver en komplet behandling og kommer med præparatforslag. Nogle af dine journaler vil gå videre til bedømmelse ved eksamen.

Andre spændende emner er:

 • Annoncering og faglige forhold – sådan kommer du igang!
 • Hvordan laver du en brochure til din kommende klinik?
 • Hvilke krav er der til klinikdrift og regnskabsføring?

Eksamen

Foregår sidste mødeweekend og består af:

 • En skriftlig prøve omkring zoneterapien og teorien bag
 • En praktisk prøve, hvor du behandler en ekstern censor
 • En behandling af en ukendt kunde under observation af censor og eksaminator

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

De sidste 300 timer som kræves for at blive Zoneterapeut og Registreret Alternativ Behandler fordeler sig således:

 • 200 timer Anatomi og fysiologi.
 • 100 timer Sygdomslære.

Disse timer tages som E-learning. Forløbet til anatomi, fysiologi og sygdomslære – eksklusiv eksamen og bøger – er inkluderet i prisen for uddannelsen til Zoneterapeut.

Dispensation for allerede gennemført undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære ydes naturligvis, hvis du kan fremvise dokumentation.

Det anbefales, at du køber nedenstående to grundbøger til undervisningen i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Du kan købe dem andetsteds og den estimerede pris er 1.400 kroner.

 • ”Ind under huden – Anatomi og fysiologi” af Oluf Nielsen og Anni Springborg, 2. udgave, udgivet af Munksgaard (estimerede pris: 700 kr.)
 • ”Sygdomslære – Hånden på hjertet” af Arne Lykke Viborg og Annette Walsøe Thorup, 3. udgave, udgivet af Munksgaard (estimerede pris: 700 kr.)

Supplerende læsemateriale:
Du har mulighed for at supplere din læsning med bogen: ”Fysiologi og anatomi – Det levende menneske” af Ulla Fasting og Jørgen Hougaard, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 800 kr.) Denne bog er nutidig og godt illustreret.

Yderligere information

Registreret Alternativ Behandler (RAB)

I 2004 blev Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere vedtaget.

Lovens formål er at indføre en frivillig brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling.

For at blive registreret alternativ behandler, skal du opfylde ovenstående uddannelseskrav, og ligeledes være medlem af en af de brancheforeninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at foretage registreringerne.

Momsfritagelse

Som uddannet zoneterapeut kan du tilbyde dine behandlinger momsfrit, såfremt du opfylder SKATs kriterier.

Læs SKATs særlige pjece her

De 660 timers undervisning du kommer igennem på At Work Skolens uddannelse til Zoneterapeut, lever op til SKATs krav i forhold til momsfritagelse.

Nyt styresignal fra SKAT

SKAT har for nyligt offentliggjort et nyt styresignal, som handler om momsfritagelse af sundhedsydelser. Skat har ændret praksis således at uddannelseskravet for at opnå momsfritagelse er i overensstemmelse med kravet til registrering (RAB).

Læs det nye styresignal her