Bliv Zoneterapeut

Zoneterapi er i dag nok den mest anerkendte alternative behandlingsform i Danmark og du kan her blive uddannet Zoneterapeut på en af Danmarks ældste zoneterapeutskoler.

Datoer, hold og tilmelding

Zoneterapi tilbydes i dag som en del af den tværfaglige behandling på en lang række virksomheder og er således en fast del af sundhedsordninger udbudt af f.eks. Falck Healthcare, Healthcare Danmark m.fl.

Vi ser ligeledes, at mange private tager større ansvar for deres egen sundhed og er der småskavanker i familien, vælger mange en alternativ behandler til både børn og voksne. Ikke mindst bruger mange zoneterapien til at forebygge, at der opstår skavanker og vi ser sportsfolk i topklasse, der også er flittige brugere af zoneterapeuternes professionelle indsigt

Gennem Sygeforsikringen Danmark er der nu mulighed for tilskud til zoneterapi for deres medlemmer. 

Du kan blive zoneterapeut på en af Danmarks ældste zoneterapeutskoler:

 • Gode jobmuligheder og et arbejdsliv, hvor du selv bestemmer
 • Du hjælper andre med at holde sig sunde og raske
 • Få en anerkendt uddannelse, der giver både arbejdsglæde og personlig tilfredsstillelse

Zoneterapi – fortid og nutid forenes

I zoneterapien arbejder man på fodens reflekszoner, fordi kroppen bl.a. der har områder der afspejler hele kroppen. Hvis et kropsområde eller et organ bliver svækket eller belastet, bliver de respektive fod-zoner ømme. Det har været kendt både i den ægyptiske oldtid og i mange andre kulturer. I 1916 blev sammenhængen mellem kroppen og føddernes zoner genopdaget og sat i system af den amerikanske læge Fitzgerald.

Som Zoneterapeut vil du således mestre en 100 år gammel behandlingsform, der i sandheden har fundet indpas i nutidens behandlingstilbud og sundhedsordninger.

På europæisk plan er Danmark førende indenfor forskning i zoneterapi og de videnskabelige forsøg viser god effekt på en lang række lidelser. Elever fra Naturmedicinsk Kursuscenter har deltaget i flere af forsøgsprojekterne på danske sygehuse.

 • Hver anden, der søger alternativ behandling, får zoneterapi eller massage
 • Skandinavien er det område, hvor zoneterapien er mest udbredt
 • Zoneterapeuterne bliver også i sundhedsvæsenet mødt med respekt og interesse
 • Zoneterapi kan ved mange lidelser erstatte eller supplere medicinsk behandling

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til Zoneterapeut strækker sig over 660 lektioner. De 360 lektioner tages her på Naturmedicinsk Kursuscenter og er opbygget af 9 moduler. Du kan nedenfor læse om indholdet af alle moduler. Du får på uddannelsen udleveret et grundigt kompendium til hver af de 9 moduler og ligeledes modtager du bogen Praktisk lærebog i zoneterapi af Hanne Marquard.

De øvrige 300 lektioners anatomi, fysiologi og sygdomslære tages som E-learning og tilbydes uden beregning til alle elever på Zoneterapeutuddannelsen. Eksamen samt bøger købes særskilt ved siden af.

1. MODUL

Du lærer om zoneterapiens grundlæggende teknikker og zonernes beliggenhed. Efter dette modul vil du kende alle fodens reflekszoner og være i stand til at behandle dem.

Desuden vil du lære om:

 • Teknikker til opvarmning og afspænding
 • Venepumpeteknik på underbenene

2. MODUL

Her går du i dybden med teknikkerne fra modul 1. Du arbejder med zonernes sammenhæng i større systemer som f.eks. fordøjelsessystemet, immunsystemet, kredsløbssystemet og hormonsystemet.

Desuden vil du blive undervist i:

 • Zoner til skelet, muskler og nerver
 • Tydning af fodens struktur, belægninger, væv, temperatur, fleksibilitet, farve m.m.

3. MODUL

Her er der fokus på traditionel kinesisk medicin. Dette er en diagnose metode, der giver dig godt overblik over symptomernes sammenhæng.

Du arbejder videre med zoneterapien, men lærer nye kombinationer af fodens zoner og får større indblik i symptomernes sammenhæng med de enkelte organer.

Du vil lære om:

 • Yin/Yang teorien
 • 5 element teorien
 • Organ-uret: Om organernes indbyrdes energimæssige sammenhæng og deres forbindelse med kropsvæv og sanser

4. MODUL

Zoneterapien kombineres nu med meridianlære. Meridianerne er energilinier til og fra organerne og de er af vital betydning for organernes, kropssystemernes og musklernes tilstand og du bruger dem både til diagnosticering og behandling.

Du bliver også undervist i:

 • Organernes funktioner og deres sygdomssymptomer
 • Journalføring med alle relevante spørgsmål til klienten – baggrunden for at kunne strukturere og få overblik over et behandlingsforløb

5. MODUL

Du går i dybden med meridianlære og begynder med præparatlære. Ved at bruge præparater vil du få flere behandlingsmuligheder og det fremmer i høj grad dine resultater.

Du vil lære om:

 • Urtemedicinens historie, urternes indhold, funktioner og anvendelse
 • Valg af tinkturer, tabletter, omslag, salver, homøopatiske midler, og andre naturmedicinske præparater

6. MODUL

Vi går i dybden med forståelsen og anvendelsen af præparaterne. Du arbejder med klienter udefra og kombinerer zoneterapi, meridianlære og præparater. Præparatlæren suppleres med undervisning i immuniserings terapier. Disse har betydning for immunsystemets funktion, infektionstilstande, allergier, betændelser, m.m.

Du bliver undervist i:

 • Immunterapi og symbioseterapi

7. MODUL

Du lærer nye spændende metoder til forståelse af kroppen, som er kropsbevidsthed samt om distal-punkterne: akupunkturpunkter, som indvirker på større kropsområder.

Vi vil også på dette modul tage klienter ind udefra, så du gennem arbejdet med journaler og håndværk kan se effekten af dit fag.

Du bliver desuden undervist i:

 • Ernæringens grundprincipper og læren om fedtstoffer, proteiner og kulhydrater
 • Patientpsykologi – et godt redskab til bedre forståelse af dine klienters problemer

8. MODUL

Vi fortsætter med yderligere undervisning i patientpsykologi. For at alt dette skal rodfæste sig, vil vi også her anvende metoderne på eksterne klienter. Du får herigennem lejlighed til at fremlægge og diskutere behandlingsforløbene med din underviser og dine medkursister.

På dette modul undervises også i:

 • Den terapeutiske anvendelse af vitaminer og mineraler, hvor de findes og hvad deres gavnlige egenskaber er
 • Patientpsykologi 2. del

9. MODUL

Dette er også modulet, hvor du går op til skriftlig og praktisk eksamen.

Du behandler klienter udefra, giver en komplet behandling og kommer med præparatforslag. Nogle af dine journaler vil gå videre til bedømmelse ved eksamen.

Andre spændende emner er:

 • Annoncering og faglige forhold – sådan kommer du igang!
 • Hvordan laver du en brochure til din kommende klinik?
 • Hvilke krav er der til klinikdrift og regnskabsføring?

Eksamen

Foregår sidste mødeweekend og består af:

 • En skriftlig prøve omkring zoneterapien og teorien bag
 • En praktisk prøve, hvor du behandler en ekstern censor
 • En behandling af en ukendt kunde under observation af censor og eksaminator

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

De sidste 300 lektioner som kræves for at blive Zoneterapeut og Registreret Alternativ Behandler fordeler sig således:

 • 200 lektioner Anatomi og fysiologi.
 • 100 lektioner Sygdomslære.

Disse lektioner tages som E-learning. Forløbet til anatomi, fysiologi og sygdomslære – eksklusiv eksamen og bøger – er inkluderet i prisen for uddannelsen til Zoneterapeut.

Dispensation for allerede gennemført undervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære ydes naturligvis, hvis du kan fremvise dokumentation.

Bøger (anatomi, fysiologi og sygdomslære)

Bøger til anatomi, fysiologi og sygdomslære skal købes andetsteds og den estimeret pris er 1.400 kroner.

Grundbøger:
Der vil på kurset blive anvendt to grundbøger. Disse omfatter:

1. ”Ind under huden – Anatomi og fysiologi” af Oluf Nielsen og Anni Springborg, 2. udgave, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 700 kr.)

2. ”Sygdomslære – Hånden på hjertet” af Arne Lykke Viborg og Annette Walsøe Thorup, 2. udgave, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 700 kr.)

Supplerende læsemateriale:
Du har mulighed for at supplere din læsning med bogen: ”Fysiologi og anatomi – Det levende menneske” af Ulla Fasting og Jørgen Hougaard, udgivet af Munksgaard (estimeret pris: 800 kr.) Denne bog er ikke et krav til undervisningen, men er nutidig og godt illustreret.

Yderligere information

Registreret Alternativ Behandler (RAB)

I 2004 blev Loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere vedtaget.

Lovens formål er at indføre en frivillig brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere med henblik på at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling.

For at blive registreret alternativ behandler, skal du opfylde ovenstående uddannelseskrav, og ligeledes være medlem af en af de brancheforeninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at foretage registreringerne.

Læs mere om ordningen hos Sundhedsstyrelsen her

Momsfritagelse

Som uddannet zoneterapeut kan du tilbyde dine behandlinger momsfrit, såfremt du opfylder SKATs kriterier.

Læs SKATs særlige pjece om Alternative behandlere og andre sundhedspersoner

De 660 lektioners undervisning du kommer igennem på uddannelsen til Zoneterapeut her på Naturmedicinsk Kursuscenter lever op til SKATs krav i forhold til momsfritagelse.