Spørgsmål og svar – Uddannelsen til Kostvejleder

Kan jeg vælge afdragsordning?

Ja, det kan du godt. Ønsker du en afdragsordning, så koster uddannelsen 15% mere i administrationsgebyr, så prisen bliver i alt 10.925 kroner. De 10.925 kroner deles i 4 eller 5 afdrag efter ønsker.

  • 4 afdrag over 4 måneder, så du hver måned betaler 2.731,25 kroner.
  • 5 afdrag over 5 måneder, så du hver måned betaler 2.185 kroner.

Du har mulighed for at vælge afdragsordningen, når du tilmelder dig uddannelsen.

Ønsker du, at afdragsordningen kører over en længere eller kortere periode? Så giv os et ring på 44486100 eller skriv til os på info@atwork.dk og hør om dine muligheder.

Hvordan foregår det rent praktisk, når jeg tilmelder mig?

Når du har tilmeldt dig uddannelsen som online undervisning, modtager du loginoplysninger i ordrebebekræftelsen på e-mail, så du kan komme i gang med undervisningen med det samme. Du får adgang til al undervisningen, og du bestemmer således helt selv dit tempo, og hvor mange gange du vil gennemgå de enkelte undervisningsmoduler, quizzer, opgaver m.v.

Du har adgang til undervisningen i op til 6 måneder.

Hvilke jobmuligheder er der som Kostvejleder?

Vi ser typisk, at uddannelsen bruges i forbindelse med andet job (fitnessinstruktører, sygeplejersker, køkkenledere, lægesekretærer, pædagoger, personlige trænere, behandlere eller lignende), eller at der startes op som selvstændig, helt eller delvist. Man skal således ikke forvente at finde en ”traditionel” stilling som Kostvejleder men i stedet være med til at skabe sit eget job.

Hvis jeg vælger et speciale, kan jeg så vente med specialet til efter kostvejlederuddannelsen?

Hvis du tilkøber et speciale, vil du først få adgang til dette, når du har bestået din eksamen til Kostvejleder. Du tager således ikke selve uddannelsen og specialet på samme tid.

Du bliver automatisk opstartet på dit speciale kort tid efter, at du har bestået eksamen til Kostvejleder, og du vil modtage en mail herom, så du skal ikke selv foretage dig yderligere i den forbindelse.

Kan man tage uddannelsen som ledig?

Hvis du er ledig, kan du meget vel have mulighed for at få At Work Skolens uddannelse til Kostvejleder betalt af din kommune eller dit jobcenter. Uddannelsen er på positivlisten i flere regioner i landet, så tal endelig med din sagsbehandler om dine muligheder. Det er jobcentret og ikke A-kassen, der kan bevillige dig uddannelsen.

Hvem tager typisk uddannelsen, og hvordan bruger de den?

Mange at dem, der tager At Work Skolens uddannelsen til Kostvejleder, kommer med mange forskellige baggrunde, blandt andet sygeplejersker, pædagoger, køkkenmedarbejdere, lærere og social- og sundhedshjælpere.

Nogle tager uddannelsen for målrettet at starte egen virksomhed, enten på deltid eller fuld tid, nogle ønsker at arbejde som Kostvejleder i f.eks. fitnesscentre, spa-centre, mens andre bruger uddannelsen som supplement til en anden uddannelse eller i forbindelse med deres nuværende job.

Der er også en del, der tager uddannelsen af ren interesse for mad og sundhed, og nogle tager den med ønsket om selv at opnå et vægttab.

Ovenstående er eksempler, og du er altid meget velkommen til at kontakte os med hensyn til, hvordan du i forhold til din situation kan få mest mulig gavn af uddannelsen.

Jeg er i tvivl, om jeg skal tage uddannelsen som klasseundervisning eller som online undervisning – Hvad anbefaler I?

Det faglige indhold er præcis det samme, uanset hvilken undervisningsform du vælger, og hver undervisningsform har sine fordele.

Fordelen ved e-learning er, at det er meget fleksibelt, herunder at du kan læse hvorfra du vil døgnet rundt i op til 6 måneder. Du går dermed ikke glip af noget undervisning, hvis du bliver syg, skal til familiearrangement eller lignende. Derudover kan du tage hvert modul lige så mange gange, du har lyst til – så er der noget, du synes er særlig svært, kan du se det flere gange.

Fordelen ved klasseundervisning er, at det er mere socialt, og tager du uddannelsen som online undervisning, er der ikke er nogle, der “tvinger” dig til at komme i gang – man skal altså kunne motivere sig selv. Nogle synes, at det er nemmere at have en fast dag og et fast tidspunkt at møde på, og derfor vælger de klasseundervisning.

Hvordan foregår eksamen, og hvordan tilmelder jeg mig?

Vi afholder eksamen ca. 1 gang om måneden (dog ikke i juli), og vi ser typisk, at man starter på undervisningen og derefter vurderer, hvor længe man forventer at være om at komme igennem undervisningen (dog maksimalt 6 måneder), hvorefter man så tilmelder sig eksamen.

Eksamen er delvis skriftlig og mundtlig. Der udsendes en case på mail ca. 2 uger før eksamensdatoen, og man har en uge til at udarbejde opgaven, som derefter skal sendes til os på mail. Denne opgave danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen, som foregår online.

Kan man kombinere undervisningen og tage noget som klasseundervisning og noget som e-learning?

Nej, det kan man ikke. Når du tilmelder dig til uddannelsen, vælger du om du vil tage uddannelsen som klasseundervisning eller som e-learning. De to forløb kan ikke kombineres.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Vi ser typisk, at dem, der tager uddannelsen som online undervisning bruger 50 – 100 timer på at gennemgå undervisningen og læse pensum, og så skal man påregne ekstra tid i forbindelse med eksamensopgaven og forberedelse til den mundtlige eksamen. Afhængig af hvor meget tid du har til rådighed, vil du således kunne tage uddannelsen over kortere eller længere tid. De fleste tager uddannelsen over 3-4 måneder, og den hurtigste har gjort det på kun 10 dage 😉

Hvad er forskellen på At Work Skolens uddannelse til Kostvejleder og en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed?

De to uddannelser kan ikke decideret sammenlignes, da der er forskel på, om man tager en 3,5-årig fuldtidsuddannelse, eller om man tager en uddannelse til Kostvejleder på 50 lektioner.

Uddannelsen til Kostvejleder på At Work Skolen har ikke fokus på rådgivning i forbindelse med sygdom, men udelukkende sundhedsfremmende og forebyggende rådgivning, og så med særligt fokus på vægttab. Derudover lærer man at tilrettelægge kostvejledningsforløb til personer, der (som oftest) ønsker at tabe sig.

Der er ikke nogen adgangskrav til At Work Skolens uddannelse, hvorimod der kan være et karaktermæssigt adgangskrav til uddannelsen som Professionsbachelor.

Stilles der krav til særlige forudsætninger?

Der stilles ikke krav til særlige forudsætninger i forhold til At Work Skolens kostvejlederuddannelse, så interessen er det vigtigste.

Hvordan får jeg sparring undervejs i uddannelsen?

Når du tager uddannelsen som online undervisning, er der et debatforum, hvor du kan skrive med alle de andre elever, som læser på samme tid som dig. Så har du spørgsmål undervejs, kan de stilles i dette forum.

Er uddannelsen anerkendt?

Ja, uddannelsen er anerkendt, særligt i sin udbredelse og gennem det faglige niveau. Uddannelsen bruges flere og flere steder med stor succes og med tusindvis af uddannede kostvejledere, er vi den største kostvejlederuddannelse i Danmark.

Uddannelsen er evidensbaseret og på et niveau, så blandt andet farmakonomer, lægesekretærer, sygeplejersker, jordemødre m.v, bruger uddannelsen som efteruddannelse i deres virke som professionelle.

Jeg bor i udlandet – kan jeg stadig godt tage uddannelsen?

Ja, det kan du sagtens, da undervisningen foregår 100% online, og du skal således blot have adgang til en computer og Internettet for at tage uddannelsen.

Når du tager uddannelsen som online undervisning, får du adgang til al undervisningen på én gang, og du styrer således helt selv dit tempo, og hvor mange gange du vil gennemgå de enkelte undervisningsmoduler, quizzer, opgaver m.v. Du har adgang til undervisningen i op til 6 måneder.

Eksamen foregår online, og det er således ikke nødvendigt at befinde sig i Danmark på eksamensdagen.

Kan jeg tage uddannelsen ved siden af mit arbejde?

Ja, det kan du sagtens, da uddannelsen tages som 100 % e-learning, og du bestemmer således selv, hvor og hvornår du vil læse. Mange tager uddannelsen ved siden af deres arbejde, så det kan fint forenes, og det giver stor fleksibilitet, da man ikke skal møde op til undervisningen på bestemte tidspunkter.

Eksamen ligger næsten altid i en weekend, og datoerne ligger fast god tid i forvejen, så du kan planlægge, hvis du har weekendarbejde.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg?

Hvis du tager uddannelsen som online undervisning, kan du helt selv styre, hvornår du vil læse, og det er derfor ikke noget problem, hvis du skulle blive syg, da du ikke skal møde op til undervisning.

Undervisningen er tilgængelig døgnet rundt, så hvad du ikke får taget i én uge, kan du blot tage den næste uge.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge til forberedelse/hjemmearbejde?

Som tommelfingerregel siger vi, at man skal bruge den samme tid til forberedelse, som man bruger på undervisningen. Undervisningen er på 50 lektioner, så du kan nogenlunde regne med det samme til forberedelse. Det varierer naturligvis fra person til person alt efter forudsætninger og erfaringer.

Får jeg et eksamensbevis, når jeg har bestået min uddannelse?

Ja, når du er uddannet Kostvejleder fra At Work Skolen, modtager du et eksamensbevis og et karakterblad. Til eksamen er der foruden eksaminator en censor, som er uddannet cand.scient. i Human Ernæring.

Hvis jeg ikke består eksamen, kan jeg så gå til reeksamen?

Hvis du ikke består eksamen, har du selvfølgelig mulighed for at tage en reeksamen mod betaling af et eksamensgebyr. Du kan maksimalt gå til reeksamen 2 gange, så der er 3 eksamensmuligheder i alt.

Hvad er forskellen mellem uddannelsen til kostvejleder og kurset Sundhedsugle?

Kort fortalt er forskellen på kurset til Sundhedsugle og uddannelsen til Kostvejleder og Slankekonsulent, at du som Sundhedsugle vil kunne give gode råd og inspiration til den sunde livsstil, hvorimod du som Kostvejleder og Slankekonsulent bliver i stand til at arbejde mere detaljeret og praktisk med kost og vægttabsforløb, herunder med f.eks. individuelle vægttabsforløb.

Pensum er større og niveauet er således højere på kostvejlederuddannelsen, og der afsluttes med en mere krævende eksamen med ekstern censor.

Hvordan får jeg sparring efter uddannelsen?

Når du er blevet uddannet Kostvejleder fra At Work Skolen, har du mulighed for at melde dig ind i vores lukkede forum på Facebook, hvor du blandt andet kan komme i kontakt med andre færdiguddannede kostvejledere fra At Work Skolen, adgang til gratis arbejdshæfter, logoer mm. Prisen er en éngangsbetaling på 750 kr. inkl. moms. Når du har bestået din kostvejlederuddannelse, vil du modtage en mail med mere information omkring dette særlige forum.

Læs om Din Slankekonsulent-forumet