Bliv Sundhedskonsulent

NYHED – UCC Sundhedskonsulent kan nu tages som Diplomuddannelse eller kursusforløb


Sundhedskonsulent – 3 diplommoduler

Uddannelsesforløbet henvender sig til sundhedsprofessionelle og andre professionsuddannede, fx socialrådgivere, pædagoger eller lærere, med særlig interesse eller blik for at anvende sundhedsfremme og forebyggelse i et praksis perspektiv i offentligt eller privat regi. Forløbet henvender sig også til allerede fungerende sundhedskonsulenter som ønsker at opkvalificere deres kompetencer.

Modulerne indeholder tilsammen både teoretiske, metodiske og praktiske dele. Den praktiske del handler dels om at opøve en refleksiv tilgang til at gennemføre og anvende sundhedstjek, dels i at opøve kompetencer i at motivere og fastholde sundhedsadfærdsændringer gennem professionel dialog.

Tilmeld dig diplomuddannelsen her

ECTS-uddannelse på diplomniveau
For at gennemføre sundhedskonsulent forløbet på diplomniveau skal du bestå 3 moduler af 5 ECTS. Modulerne bliver gennemført som E-learning med i alt 2 obligatoriske fremmøde dage under forløbet. Derudover kræver to af de tre eksaminer fremmøde, som dog godt kan foregå online. Professionshøjskolen UCC har udarbejdet det faglige indhold og står for vejledning og eksamination.

Adgangskrav
For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du som minimum have en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse, pædagoguddannelse, læreruddannelse eller en anden relevant uddannelse mindst på niveau med en mellemlang videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.

Der kræves to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis hvis du har realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

For nærmere information omkring realkompetencevurdering kan UCC’s Centrale studievejledning for diplomuddannelser kontaktes her

Læs mere om realkompetencevurdering på UCC’s hjemmeside

Pris pr. modul som Diplomuddannelse kr. 8.300,- eks. bøger


Sundhedskonsulent som kursus

Hvis du ikke opfylder adgangskravene for diplomuddannelse, kan forløbet i stedet tages som et kursus.

Indholdet vil være præcis det samme, dog afsluttes ikke med en eksamen, men derimod med en online test, og der udstedes efterfølgende kursusbevis fra UCC.

Tilmeld dig kurset her

Målgruppe for Sundhedskonsulentuddannelsen som kursusforløb:
Kurset er for dig der arbejder med, eller har interesse for at arbejde sundhedsprofessionelt med sundhedsinterventioner i offentlig eller privat regi. Kurset udbydes på diplomniveau. Der udstedes et kursusbevis efter bestået online test, men kurset udløser ikke ETCS-point.

Uddannelsesniveau:
En mellemlang videregående sundhedsfaglig professionsuddannelse eller det der svarer hertil. Det er muligt at gennemføre kurset uden ovenstående uddannelsesbaggrund, men her skal du som kursist beregne ekstra tid til tilegnelse af basal sundhedsfaglig viden.

Forudsætningskrav for optimalt udbytte af deltagelse i kursusdel 1-3 på Sundhedskonsulentuddannelsen
Kursusdelene er udviklet som E-learning og såvel litteratur som undervisningsmateriale er på diplomniveau og forudsætter evnen til at tilegne sig nyt stof via selvstændig litteraturstudie, læring via netbaserede læringsfiler og tilhørende webinar samt gennemførsel af netbaserede refleksions- og diskussionsopgaver.

Pris pr. modul som Kursus kr. 7.900,- eks. bøger


Litteraturlister

Litteraturlisterne er de samme, uanset om du vælger at tage UCC Sundhedskonsulent som diplomuddannelse eller kursusforløb.

Se litteraturliste for del 1

Se litteraturliste for del 2

Se litteraturliste for del 3


Vil du vide mere – kontakt os gerne