Tina Nielsson

De nye uddannelser bruger jeg til, at vurdere mine nye instruktører med. De instruktører som skal optages i mit kartotek skal have en god grundviden om hvad sundhed og træning er, og uddannelserne har givet mig et indblik i, hvad mine kommende ansatte skal besidde af evner.

Anbefalinger – At Work Skolens uddannelser til Fitnessinstruktør og Personlig Træner

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores uddannelse til Fitnessinstruktør eller Personlig Træner, om deres oplevelser og erfaringer, og hvordan de planlægger at bruge deres nye viden.

Om Personlig Træner uddannelsen


Tina har taget At Work Skolens uddannelser til Fitnessinstruktør og Personlig Træner
Tina søgte en uddannelse, hvor hun kunne blive klogere på det som hun kendte til i forvejen og endte med at vælge At Work Skolens uddannelse til Kostvejleder med specialet Sportsernæring, Sundhedsuglen samt uddannelserne til Fitnessinstruktør og Personlig Træner.

Tina fortæller:

Jeg har spillet håndbold på eliteplan i mange år, men stoppede min karriere da jeg fik børn. Jeg blev opfordret til at undervise andre i træning og kost og startede mit eget firma, hvor jeg underviste andre med udgangspunkt i min tidligere erfaring. Det kom dog hurtigt til at handle en del om sundhed og kost med disse mennesker, så jeg besluttede mig for at uddanne mig inden for området.

Jeg startede mit firma, Simpel Fitness, som dengang bestod i, at jeg selv arbejdede rigtig meget som Instruktør, Personlig Træner og Kostvejleder, bl.a. hos Fitness World, FOF samt Effektiv Fitness hos Birgitte Nymann. Men jeg måtte lytte til min krop og tænke ud af boksen. Arbejdet med godt 25 undervisningstimer om ugen, hvor jeg selv var aktiv med mine kunder, var simpelthen for hårdt og jeg måtte få tingene til at hænge sammen. Jeg endte med, at lave om på mit firma. Fokus skulle ikke længere være på mig selv, men i stedet på forskellige koncepter til større virksomheder.

På nuværende tidspunkt i sin karriere som selvstændig har Tina haft bygget sin virksomhed op om sin viden fra sin tidligere håndboldkarriere, sin Kostvejlederuddannelse med speciale i Sportsernæring samt Sundhedsuglen.

Tina fortæller:

Da firmaet skulle omstruktureres bestod nogle af de nye opgaver i, at jeg bl.a. skulle ansætte instruktører, som jeg kunne sende ud til diverse virksomheder der efterspurgte mine koncepter inden for træningsområdet. Men for at kunne ansætte nogle gode instruktører manglede jeg noget mere dybdegående viden om forståelsen for bl.a. anatomi og fysiologi. Derfor valgte jeg at tage uddannelserne til Fitnessinstruktør og Personlig Træner.

De nye uddannelser bruger jeg til, at vurdere mine nye instruktører med. De instruktører som skal optages i mit kartotek skal have en god grundviden om hvad sundhed og træning er, og uddannelserne har givet mig et indblik i, hvad mine kommende ansatte skal besidde af evner”.

Tinas firma, Simpel Fitness, tilbyder træning i større virksomheder der selv har træningsfaciliteter, men som blot mangler en instruktør til at hjælpe dem i en sundere retning. Med det er ikke alt, for planerne stopper ikke her.

Træning skal ud der hvor folk er og lige nu er mit store ønske, at arbejde med træningsformen Life Kinetik. Life Kinetik handler om, at aktivere forskellige centre i hjernen og få dem til at arbejde bedre sammen. Træningsformen gør, at man har nemmere ved at overskue nye situationer og hjælper hjernen til at vænne sig til nye udfordringer. I Life Kinetik kobler man fysiske øvelser sammen med sine sanser og nerveimpulser.

Mit store ønske er, at bringe Life Kinetik ind i hverdagen hos børn og skoleelever. Det er genialt til dem. Børnene kan dagligt lave små øvelser á 10 minutter der forbedrer deres koordination og koncentration. Børnene vil tænke træningen som sjov og ballade, for det er det som det i bund og grund handler om. Det er vigtigt at man griner og bliver glad, for det gør at dagen bliver nemmere at overskue. Alle kan få noget positivt ud af det.

Men hvad holder Tina tilbage?

Lige nu er jeg ude for at søge sponsorater for at kunne få mulighed for at køre Life Kinetik på skolerne. Der er stor interesse for det, men det kræver penge at føre det ud i livet, så jeg håber at finde nogle der vil støtte projektet.

Sideløbende med projektet afholder Tina adskillige foredrag om kost og træning – hovedsageligt i forskellige eliteidrætsklubber, primært fodbold- og håndboldklubber, der ønsker målrettet information om optimalt ernærings- og væskeindtag for de givne sportsaktiviteter ift. præstationsevnen.

Vi ønsker Tina al held og lykke med hendes fremadrettede projekter.