Tasja

Jeg har fulgt Atworks undervisningsforløb til positive psykologi vejleder og har oplevet, at det har været en interessant indføring i teorierne om positive psykologi og at undervisningen har givet mig mange praktisk brugbare værktøjer til at implementere teorierne i en hverdagssammenhæng.

Som ansat i det danske sundhedsvæsen gennem ti år finder jeg, at positiv psykologi kan bidrage med en meget værdifulde tilgang til både kollegialt samarbejde, personlig udvikling og ledelse. Sundhedssektoren er generelt præget af en fejlfindingskultur og jeg tror, at positiv psykologi kan motivere sundhedssektorens medarbejdere og bringe deres styrker og kompetencer endnu bedre i spil til glæde for både DJØF’ere og patienter, såvel som for medarbejderne selv.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Den styrkebaserede tandklinik
Efter at have fulgt et spændende forløb om positiv psykologi, kunne det for mig være relevant at prøve at anvende nogle af de værktøjer, kurset har lært mig, i mit professionelle virke som tandlæge og leder af en tandklinik.

Jeg vil gerne kigge på, hvordan vi på klinikken kan arbejde m “styrketræning” og se nærmere på, hvordan vi kan udnytte vores medarbejderresourcer optimalt.

Den styrkebaserede tilgang fører ifølge undersøgelser til øget produktivitet og øget trivsel og større medarbejderengagement på arbejdspladsen.

På vores tandklinik, som på mange andre arbejdspladser, er der helt sikkert en tendens til at fokusere på fejl og svagheder snarere end styrker og succeser. Det er en kultur, jeg som leder må gå forrest for at ændre.

Vores arbejdsopgaver er mange og forskelligartede. Opgaverne er som udgangspunkt fordelt mellem medarbejderne efter deres egne ønsker og interesseområde og jeg formoder derfor, at de må stemme nogenlunde overens med medarbejdernes styrker og deres oplevelse af at lykkes på arbejdet. Men på baggrund af en styrkeanalyse kan opgavefordelingen måske laves under endnu større hensyntagen til medarbejdernes styrker.

Jeg kunne tænke mig at lave FREE-interviews med hver enkelt af mine medarbejde og sammen dem identificere deres individuelle styrker. Jeg tænker, at jeg som leder allerede har en fornemmelse af, hvor medarbejdernes styrker primært ligger, men der kan også sagtens være styrker, jeg ikke har set – enten fordi der ikke har været mulighed for rigtigt at sætte styrkerne i spil i arbejdsmæssig sammenhæng, eller simpelthen fordi jeg ikke har været opmærksom på dem el har formået at identificere dem. Det kunne være spændende fra et ledelsesperspektiv at skrive ned, hvilke topstyrker jeg mener, medarbejderne har, og så sammenligne med resultaterne af VIA- el StrengthsFinder-tests. Det vil være spændende at se, om nogle medarbejdere kan få endnu større engagement og arbejdsglæde ved at de hyppigere kan beskæftige sig med den type opgaver, som sætter deres primære styrker mest i spil. Her kunne jeg som leder være med til at lave en anden struktur, som kunne give medarbejderne bedre mulighed for at udnytte deres topstyrker til gavn for produktiviteten og arbejdsmiljøet på klinikken og til den enkelte medarbejders større oplevelse af at være en succes.

Da arbejdet på tandklinikken i meget høj grad er team-arbejde, vil det også være meget væsentligt at gennemgå medarbejdernes styrker i plenum med fokus på, hvordan medarbejderne bedst kan komplementere hinanden ud fra deres styrkers forskelligheder. Klinikkens medarbejdere har i dag selv væsentlig indflydelse på, hvem de arbejder tættest sammen med. Men det kunne være interessant at kigge på, om klinikkens forskellige teams rent faktisk også komplementerer hinanden fornuftigt og om der på baggrund af styrkeanalyserne findes bedre bud på sammensætning af styrkebaserede teams. Et oplagt fokusområde på en tandklinik, hvor vi arbejder med mennesker, hvoraf mange er angste for behandlingerne, er medarbejdernes evne til empati. Hvis klinikken har medarbejdere, for hvem empati ikke er en styrke, der falder dem naturligt, så vil det være meget hensigtsmæssigt at disse medarbejdere arbejder i teams med medarbejdere, som har empati som en af deres primære styrker.

Efter en analyse og beskrivelse af medarbejdernes styrker og samarbejde, vil jeg fokusere på at vi som fast punkt på vores fællesmøder skal dele succeshistorier og på, at vi sammen kan prøve at få indblik i, hvornår noget bliver en succes og hvordan vi får endnu mere af det. Jeg vil også være opmærksom på at nedtone kontrol og tilsyn som styringsværktøjer til fordel for en ledelsesstil, som er fokuseret mere på styrker og en organisering af arbejdet, der giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at finde og bruge deres styrker mest muligt.

Jeg har fulgt Atworks undervisningsforløb til positive psykologi vejleder og har oplevet, at det har været en interessant indføring i teorierne om positive psykologi og at undervisningen har givet mig mange praktisk brugbare værktøjer til at implementere teorierne i en hverdagssammenhæng.

Som ansat i det danske sundhedsvæsen gennem ti år finder jeg, at positiv psykologi kan bidrage med en meget værdifulde tilgang til både kollegialt samarbejde, personlig udvikling og ledelse. Sundhedssektoren er generelt præget af en fejlfindingskultur og jeg tror, at positiv psykologi kan motivere sundhedssektorens medarbejdere og bringe deres styrker og kompetencer endnu bedre i spil til glæde for både DJØF’ere og patienter, såvel som for medarbejderne selv.

Tasja – 2016