Susse Bendtsen

Coachingmetoden vil jeg anvende overfor enkeltpersoner, som har svært ved at opdage hvilke tankestrukturer, der forhindrer dem i at folde deres fulde potentiale ud. Alt sammen i målsætningen om, at vi aldrig mere skal gå glip af verdens Mozarter!

Få positiv inspiration

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores kursus til Positiv Psykologi Vejleder om deres oplevelser og erfaringer med kurset. Her er det Susse Bendtsens afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Susse

TÆNK HVIS MOZART ALDRIG FIK LOV TIL AT SPILLE PÅ ET KLAVER!

Igennem tiderne er vi helt sikkert gået glip af mange talenter, som aldrig fik muligheden for at udfolde deres potentialer. Det kommer til at ændre sig i fremtiden.

Mit navn er Susse Bendtsen, og jeg er fremtidsanalytiker, kommunikationsrådgiver, medieproducent og som det nyeste, er jeg i gang med uddannelsen som Life Coach.

I 2019 har vi for alvor mærket at et paradigmeskift er på vej. Alle har talt om, hvordan teknologi med BIG DATA, Artificiel Intelligens og IOT vil ændre vores måde at leve og arbejde på. Teknologierne har industrien betegnet som GAME- CHANGERE i forhold til vækst-strategier, men vi bør i langt højere grad fokusere på MIND-CHANGING. Går vi fremtiden i møde med fortidens mindset, bliver det en mindre sjov verden at leve i.

Indtil nu har alle civilisationer været bygget op omkring en tankegang om en dominanselite, hvis behov skulle tilgodeses af den store masse. Derfor har de fleste af os haft en oplevelse af at løbe rundt i et hamsterhjul som magtesløse trælle. Vi har været underlagt krav om at udføre det arbejde som samfundet havde brug for. Uanset om vi havde talent for det eller ej. Samtidigt har det været nødvendigt, at have kontrol over massen for at kunne beholde magtstrukturen og holde et økonomisk forbrugersystem i gang. Et system, som konstant kræver vækst for at opnå rigdom. Det er dette, som Kina er et eksempel på i den måde de anvender den nye teknologi til at kontrollere sin befolkning.

Men heldigvis er der en ny bevægelse i gang. Det, vi ser nu, er oprør over hele verden, og de gamle strukturer er i gang med at kollapse. Et nyt mindset vokser frem, hvor flere og flere vil blive soloselvstændige, og som arbejder sammen i netværk. På den måde gør vi op med den hierarkiske struktur og lønmodtagerkulturen. Det er en UNBOSS trend, som ikke bygger på kontrol, men selvkontrol. Industri og produktion vil robotterne overtage, hvorfor vi som mennesker vil være langt mere fokuseret på, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi kan re-programmere vores hjerner fra ”reptil” stadiet til at imødekomme den nye virkelighed. Vores fokus vil ikke være på materiel rigdom som en værdi, men på værdien af trivsel og mening i at løfte i flok for et højere globalt formål, eksempelvis som sat af de 17 verdensmål.

Og vi er godt i gang med temaet Klima, men skal vi rykke væsentligt i det samarbejde, er vi nødt til at ændre vores gamle tankemønstre, og skabe bedre sameksistens med respekt, accept og tolerance i en forståelse af os selv, hinanden og omverdenen. Den bevægelse vil jeg være med til at fremme, så jeg har ledt efter redskaberne til en mind-changing. Det fandt jeg i uddannelsen som Life-Coach, hvor positiv psykologi vender vores perspektiv og giver en ny måde at tænke på.

Vi kan starte med os selv, for i nær fremtid bliver vi nødt til at genopfinde os selv ad flere omgange for at tilpasse os udviklingen. Det bliver ikke svært, når vi kender vores inderste styrker og talenter. Det er blot et spørgsmål om, hvordan de skal udtrykkes og anvendes. Derfor ser jeg frem til det sidste modul på uddannelsen som styrkekonsulent. Coachingmetoden vil jeg anvende overfor enkeltpersoner, som har svært ved at opdage hvilke tankestrukturer, der forhindrer dem i at folde deres fulde potentiale ud.

Alt sammen i målsætningen om, at vi aldrig mere skal gå glip af verdens Mozarter!