Susanne

Det har været et meget spændende og lærerigt forløb, med rigtig mange reflektioner både til mit arbejds- og privatliv. Jeg har lært meget!

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Jeg startede på P.P. i forbindelse med, at jeg tilmeldte mig Lifecoach uddannelse.

Det har været et meget spændende og lærerigt forløb, med rigtig mange reflektioner både til mit arbejds- og privatliv. Jeg har lært meget! Og jeg er fortsat i elevrollen, hvor jeg øver/træner i at holde fokus på alt det jeg har lært, og som jeg finder meget brugbart i min hverdag. Det er tydeligt for mig, at jeg kan koble læringen fra P.P. til Lifecoach uddannelsen som jeg er i gang med nu.

Der har været så mange interessante og brugbare emner i P.P. som jeg har brændt for at dele med andre mennesker om mig, hvilket de så også har måttet lægge ører til flere gange. Det er bare så spændende!

Jeg har lige nu, valgt at anvende emnet “styrker” både personligt og på min arbejdsplads. Jeg er så heldig, at have en fantastisk arbejdsplads med et rigtig godt arbejdsmiljø. Generelt vurderer alle vi kollegaer os til, at trives på jobbet.

Jeg vil gerne vække den spændende opmærksomhed på “styrker”, ved at hold et oplæg herom for mine kollegaer og ledere, med mål at få fokus på de styrkeområder vi hver især har, og kan understøtte disse yderligere. Jo mere vi kender til hinandens styrker, jo bedre udnyttelse af samarbejdet. Dette fælles forum er også mål for, at vi kan i talesætte emnet over for hinanden, og udfordre hinanden på vores styrker.

For at finde sine styrker, vil jeg opfordre kollegerne til at tage VIA testen som er udarbejdet af Martin Seligman og Christopher Petersson, og som beskriver 24 karakterstyrker som menes at være universielle.

Målet med at fokusere på styrkerne er, at blive opmærksom på om vi udnytter vores styrker, eller om der skal arbejdes på at udnytte dem i højere grad. Vel vidende om, at når vi får lov at yde vores bedste, får vi en god følelse af effektivitet, værdi, mening og produktivitet samt er mere engageret. Engagement giver styrke, og styrke vil aktivere en person.

Til lederne kan forklares at, engagerede medarbejdere, yder mere og bedre. Undersøgelser viser, at man vinder mest på at dyrke og udnytte styrkerne, mens man bearbejder svagheder. Alle har styrker! Hvis arbejdspladsen (lederne) fokuserer på styrkerne hos medarbejderne, bruger de de menneskelige ressourcer optimalt.

Iflg. CAPP (Center for Applied Positive Psychology 2010), er der 10 gode grunde til at arbejde med styrker.

Ved aktivt at bruge dine styrker i dagligdagen opnår du:

 1. bedre trivsel
 2. større selvsikkerhed
 3. højere selvværd
 4. mere energi og gejst
 5. mindre stress
 6. mere modstandsdygtighed
 7. bedre præstation
 8. øget engagement
 9. bliver bedre til at nå dine mål
 10. udvikler dig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer

Definition af styrker:

 1. Allerede eksisterende kapacitet (vi kan have styrker der “slumrer” – de kan aktiveres hvis vi vil. Kan ikke tilføres udefra)
 2. Autentisk (når styrken aktiveres er du “dig selv” – tro mod dig selv og dine ønsker, værdier, præferencer)
 3. Energigivende (når styrkerne aktiveres får vi mere energi som genoplader os)
 4. Optimal ydeevne (føler os mere engagerede og mere i flow når styrkerne aktiveres)

Jeg vil bede mine kollegaer om at sætte deres styrker i spil via GULD øvelsen (Grav, Udfordr, Lær, Del). Dette for at de igen bliver klogere på egne styrker og hvordan de kan udvikle og udnytte disse meget bedre.
Opfølgningen på alt dette, kunne være en styrkedagbog de førte for at holde sig selv i spil. Jeg håber med dette, at kunne sætte reflektioner i gang hos mine kollegaer og ledere, så vi fortsat kan bevare det gode arbejdsmiljø trods alt.

Alt i alt, vil jeg sætte ind på dette emne, både for at styrke vores arbejdsplads endnu mere, men også så den enkelte oplever at lykkes, både på job og i privatlivet. Når vi lykkes føler vi os bedre tilpas og mere positive. Det er på styrkeområdet Positiv Psykologi har leveret de største bidrag.

“At trives er at lykkes, at man er bevidst om egne styrker og aktivt anvender dem” Martin Seligman