Siff

Jeg syntes at det har været et rigtig godt forløb og kan virkelig bruge det i min hverdag. Så tusinde tak for en god undervisning.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Det har været en fantastisk rejse gennem dette kursus – Jeg har fundet mine styrker og har fået svar på en masse som jeg har undret mig over gennem mange år og jeg fået sat en masse i perspektiv blandt andet ift. hvad det vil sige at være lykkelig. Jeg har fundet en større mening og forståelse af den positive psykologis elementer og er glad for denne indsigt. Jeg bruger de praktiske værktøjer i det daglige – personligt og arbejdsmæssigt.

Jeg anvender det lærte fra kursuset: positiv psykologi vejleder, som et skridt på vejen til lifecoach og i forhold til mit arbejde som socialpædagog samt i forhold til at udvikle min personlige kompetence. Jeg har tidligere taget Mindfulness instruktør kursus med speiale Mentor, som jeg bruger i mit daglige virke. Så jeg påtænker og arbejder med tanken på sigt, at skabe vejen for at forbedre mine arbejdsmuligheder og evt. et karriereskift.

De borgere jeg arbejder med via mit job, har været igennem et sygdomsforløb, hvor de har erhveret sig en hjerneskade som følge af:

 • Ulykker
 • Tumorer (svulster)
 • Infektioner
 • Elektrisk stød
 • Skader efter iltmangel (f.eks. kvælning, drukning og selvmordsforsøg)
 • Forgiftning (ved f.eks. medicin, opløsningsmidler, alkohol og narkotika)
 • Epilepsi
 • Sclerose

Borgerne har desuden fysiske og kognitive funktionsforstyrrelser, – også kaldet skjulte eller usynlige handicap.

Jeg vil anvende det jeg har lært om…

 • Mindfulness.
 • Lykke, optimisme og håb.
 • Styrker og dyder

Ved at…
hjælpe borgerne, som gerne vil have hjælp til at trives bedre og være lykkeligere, med at acceptere deres liv som det er og leve i nuet i stedet for at være hæmmet af deres hjerneskade. Det gør jeg ved at gøre brug af nogle af elementerne fra positiv psykologi – Jeg vejleder og guider enkeltvis gennem samtaler efter behov, hvor jeg støtter og vejleder dem til at se hvad der kan skabe værdi for dem lige nu og lige her. Her bruger jeg meditationsøvelser fra mindfulness. Det at være i nuet og lad fortid være fortid.
Jeg prøver samtidig at skabe en optimisme og et håb hos dem – hvor de kan se muligheder frem for begrænsninger.
Jeg ser blandt andet også på deres styrker taget i betragtning ud fra deres hjerneskade og de får flyttet deres fokus til deres styrker i steder for deres svagheder (væk fra alt det de ikke kan nu efter deres hjerneskade, men på hvad de mestre på trods af denne hjerneskade de har). På den måde ser jeg at de får en indre motivation til at mestre deres nye livssituation.

Jeg ser en ære i at hjælpe andre til en bedre hverdag, det kan jeg gøre ved at bruge de redskaber som ligger i kursuset positiv psykologi, som jeg ser giver virkelig et godt resultat.

Positiv psykologi er sundhedsfremmende og forebygger virkelig vores syn på trivsel.