Rikke

Jeg gik ind til dette kursus med en forventning om, at jeg kunne få nogle gode redskaber dels til mig selv som lærerperson, men også i undervisningsøjemed. Jeg fik mere end det.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Jeg vil anvende det jeg har lært om Positiv Psykologi med særlig fokus på styrker og dyder i forhold til mit virke som lærer.

Jeg gik ind til dette kursus med en forventning om, at jeg kunne få nogle gode redskaber dels til mig selv som lærerperson, men også i undervisningsøjemed. Jeg fik mere end det. En åbenbaring af en helt ny tankemåde, nye perspektiver på livet og alt i alt en spændende udviklingsrejse for mig selv, men så sandelig også i mødet med fællesskabet.

Desværre oplever jeg ofte inden for min branche en meget problemfokuseret hverdag. Det ligger dybt i skolekulturen at fokusere på problemer, svagheder og det der ikke virker. Man bliver påvirket helt fra det politiske niveau (”Den danske folkeskole er ikke god nok til…”) til lærerværelset (”Eleverne i 7.a larmer…”) til elev niveau (”Jeg er så dårlig til …”). Alt sammen noget som kan tære på energien og gøre hverdagen trættende for alle parter. Så hvordan kan jeg være med til at ændre denne problemfokuseret tendens, til et mere positivt ressourcesyn?

At få potentialet frem i alle elever er det ypperste ideal for mig som lærer. Herudfra anser jeg en styrkebaseret undervisning som én af de mulige veje frem. Forskningen inden for Positiv Psykologi viser, at der er særdeles positiv effekt ved at fokusere på, udvikle og udnytte styrker. Når man får lov til at yde sit bedste, medfører det en god følelse af effektivitet og værdi. Det giver pludselig mening og man føler en bidragende produktivitet. Elever, som får denne mulighed for at udnytte og sætte deres styrker i spil, føler sig mere engagerede (Biswas-Diener, 2011). Dette kan lede til Flow tilstande i læringen, som vi inden for Positiv Psykologi ved medfører øget fokus og glæde.

Jeg har de seneste måneder ført en styrkedagbog. Dette daglige skriv, har hjulpet mig med at indfange, kvalificere og bekræfte mine styrker. Derudover har jeg taget VIA testen online, som er udarbejdet af Martin Seligman og Christopher Petersson. Ud fra VIA testens 24 karakterstyrker, er mine top 5 styrker; Fairness, Venlighed, Taknemmelighed, Ærlighed og Humor. Det overraskede mig, at min topstyrke er Fairness, men ved nærmere refleksion og tydeliggørelse vha. styrkedagbogen, står det nu klart og tydeligt for mig, hvorfor Fairness ligger højest på min styrkeliste. For at jeg bliver mere bevidst omkring mine styrker har jeg bl.a. i min styrkedagbog anvendt Buckinghams FREE-interview (Reintoft, Flensborg & Højland, 2010). Inden jeg vil implementere en styrkebaseret undervisning, er det vigtigt for mig, at jeg selv kender mine styrker og ligeledes mine svagheder, så jeg fremstår autentisk. Hvis jeg ikke selv kan udnytte og udvikle mine styrker, hvordan skal jeg så kunne forvente at mine elever kan.

Nu, hvor jeg selv er ved at finde rodfæste i den Positive Psykologi samt skabe vækst i mine egne styrker og gøre mine svagheder mindre betydelige, vil jeg præsentere mine elever for styrkedagbogen. Vi vil arbejde med og synliggøre de 24 styrker, så vi dels kender vores individuelle styrker, men også har forståelse for hinandens styrker i fællesskabets sammenspil. Vi vil bl.a. bruge GULD modellen til at sætte vores styrker i spil i undervisningen og KAOS modellen til at håndtere vores svagheder. Som Don Clifton tidligere har påpeget, er det ”klogt at bearbejde svagheder, så de ikke stiller sig i vejen for en præstation, men at man skal dyrke styrker for at få det bedste resultat.” (Biswas-Diener, 2011, s. 93)

Med dette kursus har jeg indset, at det kræver tid og engagement at indføre Positiv Psykologi i hverdagen. Jeg må derfor væbne mig med tålmodighed og gåpåmod, når jeg vil skabe et mere positivt ressourcesyn i klasseværelset. I fremtiden vil det endvidere være ideelt, hvis vi på alle niveauer i lærervirksomheden anvender Positiv Psykologis styrkebaserede tanke. Fx hos de forskellige lærerteams og hos lederne så vi opnår synergi på arbejdspladsen.

Tak for et meget lærerigt kursus!