Pernille

Mit mål med kurset var således: At tilegne mig evidensbaseret viden til at hjælpe både mig selv og andre til øget trivsel og glæde i livet. Det mål er i den grad allerede blevet indfriet...

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Min baggrund for at tage kurset er, at jeg til dagligt arbejder med at støtte sygemeldte mennesker i enten at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller støtte dem i en afklaringsproces ift. arbejdsmarkedet hvis de f.eks. har mistet noget af deres tidligere funktions- arbejdsevne.

De fleste mennesker jeg møder i den forbindelse er frustrerede, triste og modløse i et eller andet omfang og min fornemste opgave er at guide dem til at blive opmærksom på deres eget værd og ikke mindst hjælpe dem til at se og mærke deres muligheder trods de udfordringer de måtte have.

Inden jeg startede på PPV kurset anvendte jeg de faglige kompetencer jeg har tilegnet mig primært via en 4 årig NLP psykoterapeut uddannelse, en mindfulness træner uddannelse og en coach uddannelse og det gik sådan set ganske udmærket, men jeg synes alligevel jeg manglede noget mere og ikke mindst noget mere evidensbaseret til at hjælpe disse mennesker til større trivsel og glæde i livet – derfor PP. Jeg kendte lidt til PP i forvejen, ved f.eks. at have brugt ”3 gode ting hver dag” – både på mig selv og andre med stor succes og så havde jeg læst ”Lev dig lykkelig med positiv psykologi” af Sarah Zobel Kølpin, som jeg synes var en virkelig inspirerende bog.

Mit mål med kurset var således: At tilegne mig evidensbaseret viden til at hjælpe både mig selv og andre til øget trivsel og glæde i livet.

Det mål er i den grad allerede blevet indfriet og jeg vil kort redegøre for noget af den viden der har gjort størst indtryk på mig.

  • ”De 5 ting vi oftest fortryder på vores dødsleje”, gjorde et DYBT indtryk på mig selv og på dem jeg har nået at præsentere det for. Det giver SÅ god mening, at have de 5 ting i baghovedet for at ændre en evt. negativ kurs og i stedet fokusere på og vælge det til, det der giver glæde og værdi i livet.
  • ”Negativity bias” kendskabet var en kæmpe lettelse både for mig selv og for dem jeg har nået at indvie i samme. Jeg har selv haft enorm dårlig samvittighed over egen manglende evne til at vende negative spiraler og jeg oplever mange af dem jeg arbejder med har det på samme måde. Det er derfor meget befriende at vide, at der er rigtig gode grunde til hvorfor det kan være så svært at fokusere på det positive.
  • ”Positivity ratio på 1 til 3” er omvendt et til tider super enkelt positivt fokus at have med sig i livet. Da jeg f.eks. præsenterede det for en god mand jeg havde i forløb, som havde lidt af angst i mange år, sagde han efterfølgende – ”Se, det er et redskab jeg kan bruge til noget; hver gang jeg tænker en negativ tanke minder jeg mig selv om at huske at tænke 3 positive, hvorfor er der ingen der har fortalt mig det noget før”. Det skal siges at han selvfølgelig ikke blev angstfri af den grund, men det hjalp ham.
  • ”Flow” begrebet herunder det at ”Nyde før man kan yde og Man skal have det godt for at gøre det godt” har også været utrolig berigende at dykke ned i og begynde at fokusere mere på. Igen både for mig selv og andre. Jeg har tidligere haft meget fokus på at opfordre til at ”gøre mere af det der gør dig glad” og ynder at give listen fra kognitiv adfærds terapi med 158 ”lystbetonede aktiviteter”. Flow begrebet med evidensen bag, supplerer i den grad det at hjælpe både mig selv og andre til at fylde livet med flere aktiviteter der på alle mulige måder gør godt herunder så mange flow aktiviteter som muligt.
  • ”Styrke-teorien” vil jeg nævne som den sidste ting. Jeg har oplevet det at blive opmærksom på sine styrker som en stor tilfredsstillelse, igen både for mig selv og andre. Jeg er blevet mere opmærksom på at anvende egne topstyrker og når jeg eksempelvis sidder med en kvinde der er kommet så langt ud ift. en stress belastningsreaktion, at hun har selvmordstanker og på ingen måde kan hverken se eller mærke sit eget værd, er det super givende og effektfuldt at se styrketesten sort på hvid. Igen gavner det også at jeg kan sige, det altså ikke er en test jeg selv har fundet på, men at der ligger evidensbaseret viden bag.

Som sagt, er der mange flere ting ved PP der har været og ER berigende for mig både fortsat at dykke mere ned i og allerede nu anvende i eget liv og invitere andre til at gøre det samme.

Jeg er sikker på at PP er kommet for at blive i mit liv 🙂