Norma

Det har været en berigende oplevelse for mig at tage denne vejlederuddannelse. Jeg har især haft glæde af at lave øvelserne, både mens de stod på, men også når jeg nu sidder og bladrer tilbage i min notesbog.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Det har været en berigende oplevelse for mig at tage denne vejlederuddannelse. Jeg har
især haft glæde af at lave øvelserne, både mens de stod på, men også når jeg nu sidder og
bladrer tilbage i min notesbog.

Jeg anvender det jeg har lært i mit daglige arbejde med rehabilitering af borgere i både
stabile og komplekse forløb. Jeg har altid haft den holdning, at det der gav mening for
borgeren skulle være omdrejningspunktet for det arbejde jeg udfører. Derfor har jeg været
særligt optaget af salutogenesen.

Ved at anvende det jeg har lært om salutogenese, tager jeg udgangspunkt i det der skaber
meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed for hver enkelt borger. Jeg er her særligt
opmærksom på at det der giver mening for mig, ikke nødvendigvis gør det for borgeren.
Dermed sikrer jeg mig at borgeren er i centrum og giver plads til at han/hun føler sig lyttet til,
og forstået.

Ved at finde frem til det der giver mening for borgeren, kan vi sammen sætte realistiske og
relaterbare mål. Når et konkret mål er relaterbart og begribeligt, skaber det håndterbarhed
for borgeren. Kan man begribe sin egen situation har man lettere adgang til at gå ind og
ændre den. Ved at afstemme krav og belastning i en given livssituation skabes der tilpas
balance, således at rehabiliteringsforløbet bliver håndterbart og meningsfuldt for borgeren.
Personligt har jeg fået et andet perspektiv på hvordan livet skal leves. Jeg er blevet
opmærksom på hvor ofte vi styres af negativitet og forhindrende overbevisninger. Det har
overrasket mig hvor meget det fylder hos mig selv og mine medmenneske. Og hvor utroligt
let det er at ændre på sine egne forhindrende overbevisninger, alene ved at give det
opmærksomhed.

Ved hjælp af anerkendende undersøgelse og fokus på det der virker, er det stort set altid
muligt at finde de positive aspekter i en situation.

Jeg bruger meditation flere gange ugentligt, og kan mærke at det hjælper at lade tankerne
passere uden at jeg behøver at tage stilling til dem. Det med kort at stoppe op og tage en
dyb vejrtrækning kan gøre selv de mest pressede øjeblikke mere overskuelige, og det får
mig til at føle mig mere til stede i nuet.

Jeg har skrevet taknemmelighedsdagbog siden øvelsen blev præsenteret første gang i
forløbet. Det er blevet en daglig praksis, som jeg har til hensigt at fortsætte med. Jeg
oplevede ret hurtigt at det ikke var nok for mig at nøjes med kun tre ting. Der er meget at
være taknemmelig for når man først begynder at få øje på det.

Ted talks’ne har været meget inspirerende, og jeg vil helt klart benytte mig af dem i
fremtiden.

Alt i alt har dette kursus været med til, dels at understøtte de ting jeg i forvejen var bevidst
om, samt give mig inspiration og nye perspektiver på andre.

Med positiv taknemmelighed,

Norma