Mette Wedenborg

Det er vigtigt at positiv psykologi ikke bliver forvekslet med, at alt skal være positivt og at der ikke må tales om det, som kan være svært. Det er netop også vigtigt i processen, for at kunne udvikle sig og tage handling og ansvar for ens nutid og fremtid.

Få positiv inspiration

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores kursus til Positiv Psykologi Vejleder, om deres oplevelser og erfaringer med kurset.

Du kan læse om kurset her

Mette

Min nysgerrighed er stor og ny viden er fantastisk, det har været mit udgangspunkt for dette kursus.

Jeg har en del kurser bag mig og desuden har jeg baggrundsviden omkring positiv psykologi, med undervisning fra en af landet bedste underviser, Henrik Lesley.

Jeg har igennem mine mange år som underviser i Piloxing SSP, Piloxing KO, Piloxing barre og THEMIX by piloxing, samt kettlebell instruktør, personlig træner og afholdelse af bootcamps og løbehold som løbecoach, være meget interesseret i at arbejde med mine klienter, hvor jeg har taget udgangspunkt fra positiv psykologiens fine facetter.

Det er booste mennesket til at kigge på nutiden og fremtiden, hvor er du nu og hvad skal der ske?

Med kurset her og mit tidligere kursus, optimal præstation, har benyttet rigtig meget af min viden, i mit arbejde omkring mennesker og hvad kan denne opnå, med det rette fokus og det rette mentale afsæt.

Min kommunikation med mine klienter på bootcamps, har jeg som start taget udgangspunkt i ønsker og mål, da dette selvfølgelig er den store motivations faktor, til start. Vi kommer igennem ugerne ind på hjerne og hvordan den fungerer og at vi som menneske som udgangspunkt er født negative, derved skal der 3:1 positive oplevelser/udsagn til at bringe hjernen over på den positive tænkning. Udfordringer eller små u-planlagte ting i hverdagen kan bringe hjerne tilbage, til at gøre som den ”plejer”, da den har nemmest ved at få mennesket til at gøre de ting de er vant med. Hjernen bruger derved ikke resurser til at lære nyt eller ændre vaner, den arbejder ud fra den følelsesmæssige vej. Så der skal holdes fokus på de delmål eller mål, som der er sat, for mine klienter, for at de ikke havner i den følelsestyrede vej, men holder fast i den vejlestyret vej, bevidstheden.

Ud fra mit arbejde med mennesker og mine uddannelse og kurser, har jeg været inde og arbejde med 4D profilen, som er en ”test” Henrik Leslye udviklet. Denne indeholder 4 karakter typer, hvor man alle har mere eller mindre af hver typer, som selvfølgelig spejler sig hen på, hvem er man som mennesker og hvordan reagerer de forskellige typer i eks. modgang. Derved har det være en stor hjælp til mig, som træner, for mine bootcampklienter at arbejde med den viden og derved spotte hvilke typer mennesker jeg arbejder med og hvordan jeg kan booste dem og hvordan jeg kan hjælpe dem, når det er svært.

Det er vigtigt at positiv psykologi ikke bliver forvekslet med, at alt skal være positivt og der ikke må tales om det, som kan være svært. Det er netop også vigtigt i processen, for at kunne udvikle sig og tage handling og ansvar for ens nutid og fremtid.

Ydermere har jeg via dette kursus, tager 4D modellen til mig, som jeg vil benytte til mine møder med mine bootcamp piger.
4D Modellen
– Discovery (opdagelsesfasen)
– Dream (drømme fasen)
– Design (designfasen)
– Destiny (skæbne fasen).

I discovery, opdagelse, hvilke ønsker og mål har personen. Her anerkender vi de indsatser, succeser, erfaringer og højdepunkter, som bliver det som driver personen og giver motivation.
I dream, drømmefasen, vi ser på fremtiden, hvordan ser den ud, hvor vil personen gerne hen.
I design, hvordan når vi delmål og mål, hvad skal der til, hvad kan gøres anderledes end der hvor personen er nu.
I destiny, arbejder vi med skæbnen, der skal handles og tilpasses, så der hele tiden holdes fokus på delmål eller mål og den ”letteste” vej dertil.

Handling skaber forvandling.