Jette Kirkeby

Undervisningsforløbet har anvist nogle metoder og praktiske seancer og værktøjer, jeg vil kunne gøre brug af i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige plan i dagligdagen.

Få positiv inspiration

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores kursus til Positiv Psykologi Vejleder, om deres oplevelser og erfaringer med kurset.

Du kan læse om kurset her

Jette

Undervisningsforløbet har anvist nogle metoder og praktiske seancer og værktøjer, jeg vil kunne gøre brug af i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige plan i dagligdagen. Lige fra at kunne bevare roen og være i stand til håndtere irritationer ved hjælp af mindfulness i en supermarkeds-kø, med larmende børn og kværulerende kunder der overfuser kassedamen, til at aktivt at bruge nogle af værktøjerne i et professionelt arbejde som vejleder/konsulent.

(..)

Rosenthal-effekten eller Pygmalion-effekten er et fænomen, der første gang blev beskrevet i 1933 af den amerikanske psykolog Robert Rosenthal. Rosenthal undersøgte, hvordan lærernes positive eller negative forventninger påvirker elevernes præstationer. Og det viste sig, at de elever, man havde høje forventninger til, også præsterede bedre end de elever, der blev mødt med lavere forventninger.

(..)

På det personlige plan, har jeg haft god gavn af modulet om positive/negative følelser. Jeg har desuden testet min Positivity Ratio adskillige gange, hvilket har øget min opmærksomhed på alle de positive ting i dagligdagen, som jeg nok har en tendens til at tage for givet. Det bliver interessant at se, om jeg er i stand til at opnå en Positivity Ratio på 3/1.

En VIA-test viste, at jeg har styrkerne bravery, honesty, appreciation of beauty & exellence, love of learning, kindness og humor i toppen. Testen viste også, at der er plads til forbedringer, når det gælder styrkerne social intelligence, gratitude, judgment, spirituality og humility.

Til slut vil jeg gerne sige tak for et godt og anvendeligt kursus, og tak til de andre deltagere i kurset, der deler deres afsluttende opgaver med alle os andre. De har været spændende at læse.