Henrik

Jeg kender også flere som har taget forskellige uddannelser herinde, og de har givet super gode referencer.

Anbefalinger – At Work Skolens uddannelse til Fysiurgisk Massør

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores uddannelse til Fysiurgisk Massør, om deres oplevelser og erfaring med uddannelsen og hvordan de planlægger at bruge deres nye viden.

Om uddannelsen


Henrik

Læs om Henrik, der har taget 7 af At Work Skolens uddannelser, kurser og specialer inden for det sidste år.

Henrik er 38 år, familiefar til 3 børn og er i sin tid uddannet som maskinteknikker og officer fra hæren. Henrik fortæller: ”Jeg har faktisk aldrig arbejdet som maskintekniker, men har lavet alle mulige andre ting. Primært har jeg været leder eller chef for forskellige virksomheder de sidste 20 år.” Henrik er desuden utrolig aktiv og er bl.a. Ironman triatlet.

Henrik er ejer af virksomheden Kost & Energi – Sport & Motion samt Greve Massage. Henrik fortæller: ”Jeg arbejder med alt lige fra personer der ønsker vægttab til personer der ønsker rådgivningen inden for sportsernæring samt personer, der ønsker coaching inden for sportsområdet.”

Henrik søgte en pakkeløsning

Som udgangspunkt havde Henrik købt en uddannelsespakke hos Sportseducation. Henrik uddyber: ”Jeg havde i sin tid købt en pakke med forskellige uddannelser hos Sportseducation, men efter en måned havde jeg endnu ikke hørt noget fra dem, og det endte med at holdet ikke kom op at køre. Derfor ringede jeg til At Work Skolen for at få en pakkeløsning, der kunne leve op til det jeg gerne ville have. Jeg kender også flere som har taget forskellige uddannelser herinde, og de har givet super gode referencer.”

Pakken af uddannelser kom først til at omfatte Kostvejleder, Løbecoach, Massør og Sundheds- og Livsstilscoach, og senere er specialet i Aktiv Ernæring, kurset i Helbredstjek samt uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør også blevet en del af Henriks CV.

Henrik fortæller: ”Som udgangspunkt var det ikke formålet at uddanne mig som Massør, men jeg fortryder ikke, at det var med i pakken. Jeg har været super glad for det, og særligt faget Anatomi og fysiologi har jeg kunnet bruge i mange forskellige sammenhænge.”

Som udgangspunkt var kostvejledning og sportsernæring hovedfokus for Henrik.

Henrik fortæller: ”Jeg har en søn, der spiller fodbold på førsteholdet, og fik derfra en forespørgsel om jeg ville uddanne mig inden for området sportsernæring.” Henrik uddyber:”Jeg havde tænkt over at tage noget uddannelse inden for kostområdet inden jeg startede op, men det var pga. fodbolden, at jeg valgte at det skulle være nu.”

”Jeg læste Kostvejleder uddannelsen og specialet Aktiv Ernæring via E-learning og har været rigtig glad for det,”

Henrik var faktisk den første af At Work Skolens elever som afsluttede overbygningsspecialet i Aktiv Ernæring.

Henrik er løbetræner i den lokale løbeklub

Med uddannelsespakken hørte også uddannelsen som Løbecoach.

Henrik fortæller: ”Jeg er løbetræner i den lokale løbeklub, og der er ikke mange som har den baggrund som jeg har. Rigtig mange er frivillige og har taget nogle kurser hos f.eks. DGI, men der er eksempelvis ikke mange som ved, hvordan man arbejder med progression. Det ender derfor tit med at løberne kommer til mig og spørger mig til råds, hvis de f.eks. skal have lavet planer for løbetræning.” Og Henrik fortsætter: ”Og dette har jeg fået kendskab til via uddannelsen, og det er noget som har givet mig fundament i mit arbejde.”

Henrik har for nylig afsluttet At Work Skolens kursus i Helbredstjek og uddannelsen til Indoor Cycling Instruktør.

Henrik fortæller:

”Jeg valgte kurset i Helbredstjek ud fra to facetter. Den primære og den første facet er, at jeg vil kunne anvende kurset som supplement til min kostvejlederuddannelse. Jeg laver en del kropsscanninger i forbindelse med mine kostvejledninger, og kurset i Helbredstjek kan hjælpe til at udvide horisonten af disse vejledningsforløb. Den anden facet er, at jeg tidligere har arbejdet med målinger af bl.a. kolesterol, triglycerider, blodsukker og blodtryk, da det har været relevant i forbindelse med min træning. Men én ting er, at have praktisk erfaring, en anden er at man kan dokumentere sin viden. Den anden facet omfatter derfor, at jeg kan få papirer på mit kendskab til helbredstjekmålinger.”

Og Henrik har allerede haft fat i sit nærmiljø for at teste sit nye kursus. Henrik uddyber: ”Jeg har kastet en bold op og har spurgt mit nærmiljø om nogle kunne have lyst til at blive testet. Og allerede nu har jeg haft 4-5 stykker igennem.” Henrik fortsætter: ”Det handler jo om, at jeg kan drage nogle erfaringer inden jeg udbyder dette for mine kunder. For der er ingen tvivl om, at der helt sikkert er et marked for helbredstjek.”

Ironman

Samtidig med at Henrik har læst kurset i Helbredstjek, har han også uddannet sig til Indoor Cycling Instruktør.

Henrik fortæller: ”Jeg har altid spinnet meget i forbindelse med min ironmantræning og jeg underviser også andre i forbindelse med deres træning til ironman.” Henrik fortsætter: ”I sin tid var jeg faktisk tilmeldt Fitness Worlds BodyBike uddannelse, men jeg tog den aldrig. I stedet valgte jeg at tage uddannelsen hos At Work, da jeg også har mine andre uddannelser og kurser her.”

Henrik har været glad for uddannelsen og at han nu har dokumentation for, at han kan undervise andre inden for området.

Og hvordan ser fremtiden så ud for Henrik?

”Planen er, at jeg kobler helbredstjek på kostdelen i min virksomhed. Desuden har jeg lige fået godkendt mine lokaler så jeg kan udbyde spinninghold efter sommer,” fortæller Henrik.

Og slutteligt går Henrik med tanker om, at han i fremtiden vil uddanne sig som Personlig træner, for at få dokumentation og et stykke papir på hans viden inden for dette område.