Hanne

Indledningsvist vil jeg starte med at fortælle, at jeg synes, at det har været et helt fantastisk kursus. Det er et kursus, som rummer så mange muligheder, at det egentlig kun er fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan/vil bruge kurset til.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

INDLEDNING
Indledningsvist vil jeg starte med at fortælle, at jeg synes, at det har været et helt fantastisk kursus. Det er et kursus, som rummer så mange muligheder, at det egentlig kun er fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan/vil bruge kurset til. Og jeg synes, at det har givet mig et ordentlig boost i forhold til min egen personlige udvikling, hvilket også betyder, at jeg står stærkere, når jeg skal videreformidle min nye viden. Jeg synes, det har været et stort gavebord at skulle vælge emne, men jeg har lagt mig fast på at tage udgangspunkt i PERMA+, da det er relevant i forhold til min kostvejledning af klienter. Men der kommer helt sikkert mange flere ting i spil, fra den positive psykologi, med i mine vejledninger fremover.

FORM OG METODE
I forhold til PERMA hvor alle elementer opleves og måles subjektivt, måler man objektivt +elementerne i PERMA+ . I PERMA+ er der tale om fire +elementer. De fire +elementer er: Fysisk aktivitet, Ernæring, Søvn og sidst men ikke mindst optimisme.
For at mine klienter skal få glæde af PERMA+ har jeg valgt, at jeg ikke kun vil formidle min viden omkring emnet. Mine klienter skal aktivt deltage i den viden, som jeg formidler. Derfor vil de få nogle opgaver, som de skal løse derhjemme. Min erfaring har nemlig vist mig, at det giver det bedste resultat.

Vi lægger ud med første +element, som er:

FYSISK AKTIVITET
Her vil jeg tage en snak med klienten om, hvad der forstås ved begrebet. Det er nemlig utrolig vigtigt, at min klient har en indsigt i, hvad der forstås ved det at være fysisk aktiv og hvilken betydning det har for vedkommendes nuværende og fremtidige sundhedsmæssige tilstand.
Og så vil der blive spurgt ind til, hvordan klienten kan få mere fysisk aktivitet ind i hverdagen. Det kunne være med spørgsmål som:

 • Hvilken form for bevægelse synes du, er sjov?
 • Hvad vil det betyde for dig, hvis du er mere aktiv?
 • Er du til holdsport eller vil du hellere træne alene?
 • Hvad kan motivere dig til at komme af sted?
 • Hvem kan hjælpe dig, hvis det bliver svært?

Ved at stille en masse åbne spørgsmål kan jeg på den måde få min klient til at reflektere over de mange muligheder, som der rent faktisk findes.

Jeg vil altså tage udgangspunkt i vores samtale og i, hvor min klient er lige nu, så vi sammen laver en plan for, hvilke opgaver min klient skal løse til næste gang og hvilke øvelser klienten allerede nu kan lave for at få mere fysisk aktivitet ind i hverdagen.

Der er altså tale om, at min klient, imellem vores sessioner, udover at lave de aktive fysiske øvelser, desuden skal løse nogle skriftlige opgaver med tilhørende refleksionsøvelser.

Næste +element er:

ERNÆRING
Her vil jeg igen tage en snak med klienten om, hvad der forstås ved begrebet. For igen er det vigtigt, at min klient har indsigt i, hvad ernæring er. Og at klienten forstår, at det har en stor betydning for vedkommendes nuværende og fremtidige sundhedstilstand at få den rette ernæring. Vi vil tage en snak om de officielle kostråd og igen vil jeg stille nogle åbne spørgsmål, som kunne være:

 • Hvad ville være det nemmeste for dig at ændre?
 • Hvad vil du opnå, hvis du laver denne ændring?
 • Hvilke fordele vil det have for dig, når du ændrer din kost?
 • Hvad vil det betyde for dig?
 • Hvem kan hjælpe dig, hvis det er svært?

Ved at grave og udforske sammen med min klient, vil min klient få øjnene op for de mange muligheder, som der rent faktisk er for at få den rette ernæring.

Igen vil jeg sammen med min klient tage udgangspunkt i, hvor vedkommende befinder sig og hvilke udfordringer vedkommende har, som kan være en forhindring for at opnå en sundere koststil.

Klienten vil derfor aktivt skulle ændre på noget i kosten, men samtidig skal vedkommende også løse nogle skriftlige opgaver med tilhørende refleksionsøvelser imellem vores sessioner. Det er nemlig ofte gennem refleksionsøvelserne, at klienterne oplever, at der dukker nye muligheder op.

Det tredje +element er:

SØVN
Her skal klienten og jeg have en snak om begrebet søvn. Der er forsket meget inden for søvn, og vigtigheden af en god søvn er altafgørende for vores sundhedsmæssige tilstand. Alligevel er det noget, som mange nedprioriterer, og jeg vil derfor gøre meget ud af at forklare, hvilken betydning en god søvn har for min klient og hvordan vedkommende kan opnå et bedre søvnmønster, hvis vedkommende har brug for det.  Igen vil jeg stille nogle åbne spørgsmål til min klient. Det kunne være:

 • Hvordan er dit søvnmønster lige nu?
 • Hvordan kunne du tænke dig, at det skulle være?
 • Hvad forhindrer dig i at få det søvnmønster, du gerne vil have?
 • Hvad kan du selv gøre for at ændre det?
 • Hvad vil det betyde for dig, hvis du ændrer det?

Jeg vil altså også inden for området søvn, sammen med min klient undersøge så mange muligheder, som vi kan finde for at vedkommende kan opnå et bedre søvnmønster.

Igen skal klienten deltage aktivt imellem vores sessioner. Vedkommende skal f.eks. lave rimelig faste sengetider og aktivt overholde dem. Desuden får vedkommende igen nogle skriftlige øvelser med tilhørende refleksionsøvelser. Her skal klienten f.eks. skrive, hvad der udover faste sengetider kan ændres på. Det kunne være ritualer, der skal indføres for at forbedre mulighederne for en god søvn. Ved at løse de skriftlige opgaver med tilhørende refleksionsøvelser vil klienten blive bevidstgjort om, hvilke forhindringer der indtil nu, har stået i vejen for at opnå en god søvn.

Sidst men ikke mindst har vi +elementet:

OPTIMISME
Her vil jeg tage en snak med klienten om, hvad der forstås ved begrebet. Det er vigtigt, at min klient forstår, hvad der menes med begrebet. For ved at få denne indsigt, vil min klient kunne forholde sig til vigtigheden af at have optimisme i sit liv. Min klient vil blive opmærksom på, hvor meget optimisme betyder, ikke kun for vedkommendes robusthed, men også for sundhed og trivsel i det hele taget. Også her vil jeg stille min klient nogle åbne spørgsmål. Det kunne være:

 • Hvad kan du bruge optimisme til?
 • Hvilken forskel vil det gøre for dig at bruge optimisme?
 • I hvilke situationer kan du bruge optimisme?
 • Hvordan forstiller du dig, at du har det, når du bruger optimisme?

Igen er det vigtigt at få gravet og udforsket, så vi finder ud af, hvilke muligheder det åbner op for, når vedkommende bruger optimisme.

Området optimisme giver også anledning til hjemmearbejde imellem vores sessioner. Og igen er der tale om, at klienten aktivt skal foretage sig noget, som fremmer optimisme. Der vil også inden for denne kategori være skriftlige opgaver med tilhørende refleksionsøvelser. For når klienten sidder og løser opgaverne og herefter skal reflektere over dem, vil klienten helt naturligt blive bevidst om, hvilke muligheder vedkommende får åbnet op for netop ved at bruge optimisme.

AFSLUTNING
Som sagt er PERMA+ blot en ud af de mange muligheder man kan bruge inden for den positive psykologi. Men jeg er overbevist om, at jo flere ting du sætter i spil, des større udvikling vil du se.