Grethe Bukholt

Nu er jeg nået igennem en spændende rejse indenfor positiv psykologi. Det har været et meget lærerigt og godt forløb. Tak for et godt kursus, som har givet mig meget stof, både til nuet men også til eftertanke.

Få positiv inspiration

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores kursus til Positiv Psykologi Vejleder, om deres oplevelser og erfaringer med kurset.

Du kan læse om kurset her

Grethe

Nu er jeg nået igennem en spændende rejse indenfor positiv psykologi. Det har været et meget lærerigt og godt forløb. Derudover har det været et godt supplement / pendant til min tidligere uddannelse indenfor psykologi, hvor der mest blev fokuseret på problemer, problemløsninger og psykisk sygdom /mistrivsel.

Gennem lang tid har jeg været interesseret i Positiv Psykologi og ønsket at gennemgå et kursusforløb, men først nu lykkedes det mig at få tid til dette.

Det er min plan at bruge uddannelsen i mit erhverv, samtidigt er det også et godt værktøj at kunne bruge privat, i samvær med andre, såvel familiemedlemmer som relationer generelt.

Det er spændende at erfare, at nærvær er nødvendigt for at komme i flow, og når man er i flow, kommer nærværet af sig selv. Jeg har altid været god til nærvær, men har været opmærksom på at træne mig i at blive endnu bedre. Det giver en fantastisk følelse af indre ro og positivitet.

Styrketesten har været meget i overensstemmelse med, hvad jeg i forvejen vidste om mig selv. Jeg er tålmodig, ærlig og vedholdende.

Det ville være godt, hvis ledere i mere udtalt grad fokuserede på folks styrker, og langt mindre på svagheder. Hvis alle medarbejdere fik lov at arbejde indenfor deres styrkeområder, ville meget fungere bedre, er jeg sikker på. Ud fra devisen, at alle er gode til noget, det drejer sig bare om at finde ud af, hvad det er. Ingen er gode til alt, og det skal man heller ikke nødvendigvis være. Lysten driver ofte værket.

Sjovt med begrebet fokus. Det man fokuserer på, får man mere af. Det er så rigtigt, som det er sagt. Hvis man i én eller anden sammenhæng interesserer sig for dette eller hint, ser man pludselig dette overalt, selvom man tidligere ikke lagde mærke til det. Fokus er en god ting.

Hvad positivitet angår, har jeg ofte funderet over, hvor stor indflydelse et positivt sind har på helbredet. (..)

Jeg stødte et sted på bogen ”Ellen – 100 år med lyst til livet”, skrevet af Puk Elgaard. Absolut læseværdig, i relation til Positiv Psykologi og min ovennævnte, egen erfaring med hensyn til betydningen af et positivt livssyn.

Bekymring gavner ingen, og det er meget fint illustreret af Camilla Gregersen, at man ikke bør bekymre sig eksempelvis unødigt meget om ens pårørendes ve og vel. Det gavner ingen, og de pårørende har ingen gavn af, at man bekymrer sig for meget om dem. Det ønsker ingen. Man kender godt de søvnløse nattetimer, hvor man bekymrer sig om børn, forældre, død og sygdom. Jeg har forsøgt at prøve at lade være, selvom jeg ofte tidligere har gjort dette, hvis jeg ikke har kunnet sove. Bekymring i rette doser er fint, men det må ikke ødelægge ens liv. Tænker her også på, at bekymring er usundt for helbredet.

Begrebet stress hører man meget ofte, for ofte, idet mange mennesker forveksler stress med det at have travlt. Travlhed i sig selv er godt, det der kan stresse er, det man ikke når. Stress kan også opstå, hvis man får stillet opgaver, som man enten ikke evner at udføre, eller ikke finder interesse i. Stressende kan det også være, hvis man ikke får brugt sine kompetencer og har uudnyttede ressourcer. Så det at undgå stress er en balancegang, men travlhed i sig selv fremkalder ikke stress, det er vigtigt at have for øje. Personligt er jeg blevet meget bedre til ikke at lade mig genere af det, jeg ikke når, men glæde mig over de opgaver der er udført. Det har også noget med nærvær at gøre. Hvis man er nærværende, går tingene nemmere, og man bliver hurtigere færdig. Multitasking kan ikke lade sig gøre, så bliver alting halvt. Jeg går ind for mono-tasking. Nærvær kan ikke koeksistere med stress.

Når jeg har afsluttet dette forløb, er det min mening at fortsætte med kurset kostvejler med speciale i overvægt hos børn.

Jeg håber at kunne bruge dette i kombination med Positiv Psykologi Vejleder uddannelsen, enten i min egen virksomhed, alternativt i en lægeklinik som konsulent, idet jeg mener, at et positivt sind kan gavne kostvaner og forhindre overvægt, som ofte er et resultat af psykisk disharmoni, usund livsstil, forkert kost etc. I livet hænger det hele sammen på én eller anden finurlig måde.

Tak for et godt kursus, som har givet mig meget stof, både til nuet men også til eftertanke. Der findes kun et øjeblik, det er nuet. I går er forbi, i morgen er ikke kommet. Man skal huske at leve i nuet, det er det eneste øjeblik, vi har. Det er rigtigt godt at skrive sig bag øret. Det har i hvert fald været godt for mig at tænke på og har gjort, at jeg både kan være mere nærværende og fokusere bedre på det vigtige i livet.

Man skal have det godt, for at gøre det godt.

Efterord:
Mange mennesker tror, at positiv psykologi er en bestemt teori eller tilgang. Det er det ikke. Det er heller ikke en livsfilosofi – ligesom medicin heller ikke er en livsfilosofi for læger. Positiv psykologi er navnet på et forskningsområde inden for psykologi, som beskæftiger sig med omkring halvdelen af, hvad man kan forske i af psykologiske emner. På den ene side har vi klinisk psykologi, som fokuserer på sygdom og behandling. På den anden side har vi positiv psykologi, som fokuserer på forebyggelse, sundhedsfremme og udvikling. Eller sagt med andre ord: Indenfor positiv psykologi forsker man groft sagt i det, der fungerer godt, hvor man indenfor traditionel psykologisk forskning fokuserer på det, der går galt.