Flemming

Den indsigt jeg har fået gennem positiv psykologi vejleder kurset har givet mig en tro på, at jeg kan lykkes bedre med mit arbejde med de omtalte elever og jeg glæder mig til at komme i gang med at bruge værktøjerne.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Positiv psykologi vejleder kurset har givet mig nogle gode værktøjer, jeg kan bruge i mit arbejde som klasselærer for min 6. klasse på Vestre Skole i Grenå.

I klassen har jeg 4 elever med indlæringsmæssige og faglige vanskeligheder af forskellig karakter. Kendetegnende for de 4 elever er, at de alle har et lavt selvværd. Netop på grund af de vanskeligheder de møder i arbejdet med de faglige opgaver i løbet af skoledagen.

De samme elever har svært ved at opnå eller fastholde gode venner i klassen. De bliver også typisk valgt fra, når eleverne selv får lov at danne grupper i forbindelse med gruppearbejde i klassen.

Det manglende selvværd har stor indflydelse på forståelsen af det faglige stof og progressionen i deres indlæring. Deres generelle indstilling når de bliver mødt med de udfordringer, der ligger i at løse forskellige opgaver er, ”at det kan jeg nok ikke finde ud af” og de giver derfor hurtigt op og sidder passivt og kigger enten ud i luften eller ned på opgaven, når løsningen på opgaven ikke er let tilgængelig og genkendelig fra tidligere.

Det vil være naturligt at starte med at arbejde med deres selvværd og her tænker jeg på at arbejde med ”en indre positiv dialog”. Jeg tænker på at tage udgangspunkt i 3/1 modellen – hver gang de har en negativ tanke, skal de finde 3 positive ting at tænke på. Det kunne være ”jeg for dum til at finde ud af det her”/ men jeg er god til at spille fodbold, jeg glæder mig til at komme hjem og gå tur med vores hund, i aften må jeg bestemme aftensmaden osv”. I forbindelse hermed vil jeg give dem en kinabog hver, som de skal bruge som dagbog. Her skal de efter endt skoledag skrive om, hvordan det er gået med at øve sig på 3/1 metoden i løbet af dagen. Jeg vil så hver uge gennemgå, det de har skrevet ned i dagbogen sammen med dem og give dem ros og anerkendelse for deres arbejde med at tænke mere positivt.

En anden mulighed jeg også tænker at anvende er erkendelse af og fokus på egne styrker ud fra tanken ”Det kan bedre betale sig at fokusere på styrkerne og det, der virker, end på svagheder og det, der ikke virker”. Netop her har de omtalte elever en mulighed for at få øje på, at være god til noget.

Eleverne skal vælge 3 styrker de mener at være i besiddelse af og her er jeg heldigt nok i besiddelse af et sæt med 24 styrkekort udarbejdet til skoleelever i et let forståeligt sprog.

Her kommer dagbogen også til at spille en vigtig rolle, idet de skal prøve om de kan få øje på, hvor nogle af deres styrker har været i spil i løbet af skoledagen og selvfølgelig også resten af dagen og herefter skrive dem ned i dagbogen. Denne proces kan sagtens ændre deres anerkendelse og valg af styrker og en evaluering sammen med dem efter et par uger, vil kunne afklare hvilke styrker der er rimeligt sikre valg.

Næste proces er at anvende disse styrker til at klare de daglige udfordringer i at skabe et bedre selvværd, tættere venskaber med andre elever i klassen og øget progression i deres indlæring.

Den indsigt jeg har fået gennem positiv psykologi vejleder kurset har givet mig en tro på, at jeg kan lykkes bedre med mit arbejde med de omtalte elever og jeg glæder mig til at komme i gang med at bruge værktøjerne.