Eddie

Uddannelsen skaber coach´es. Tager du læringen til dig og vil den, så er du coach "for altid". Den måde du møder verden med, med din nye viden vil altid være forandret på en spændende måde, specielt hvis din interesse for mennesker og psykologi er tilstede. Du bliver aldrig den samme igen, du bliver et endnu bedre menneske, og en endnu dygtigere fagperson, med en baggrund der kan udvikles i det uendelige.

Anbefalinger – At Work Skolens coachuddannelse

Vi har spurgt nogle af dem, der har taget vores coachuddannelse, om deres oplevelser og erfaring med uddannelsen og hvordan de planlægger at bruge deres nye viden.

Du kan læse om uddannelsen til Lifecoach her


Eddie

Coachudannelsen 3 år efter.
Hvad gav uddannelsen, Hvad skabte den, Hvad udviklede den.
Da jeg træder ind i lokalet ligner det alle andre lokaler med én meget vigtig undtagelse. En undtagelse der viser sig at være af væsentlig stor betydning for min udvikling herfra.

En undtagelse skabt af Bent Hauballe Niebling, der netop viser hans store kompetence som underviser og hans baggrund for forståelsen af det enkelte menneske, noget vi kommer til at stifte bekendtskab med i undervisningen. Lokalet er “pyntet”, ikke med blomster eller abstrakte billeder, men med plancher. Plancher med udtalelser og billeder skabt af Bent. Netop disse plancher viser Bent´s forståelse for mennesket, læringstalenter, hukommelse og indlæringsevner.

Den meget garvede lærer, med psykoterapeutisk baggrund bruger forståelsen for menneskets indlæringsteknikker, og det virker. De ophængte plancher med de enkle ordstillinger og tegninger formår at sige hvad tykke bøger prøver at forklare. De hænger der under hele forløbet og hægter sig på læringen efterhånden som uddannelsen skrider frem. Meget velvalgte ord der hele tiden minder eleverne om hvordan tingene hænger sammen. Netop ved at have dem synlige hele tiden, indprenter de sig godt forankret i hukommelsen – og netop det gør en meget stor forskel fremadrettet. For de bliver hængende – alle de vise ord.

Hvad gav Coach-uddannelsen så?:
Det er umuligt at skrive det hele her, da indholdet er meget vidtrækkende, men et overblik over de vigtigste vil jeg prøve at få med her. Den nok allervigtigste for coachen – Anerkendelse, forståelse, accept og respekt for den enkeltes opbyggede oplevelse af sin verden, at den enkeltes verden er rigtig for den enkelte, og den empatiske indstilling hertil. Forstå vores sprog. Sprogbruget, det bagvedliggende, metasproget, ords betydning, variation, modsætninger, hvordan de samspiller, hvordan den enkelte og jeg selv bruger sproget, og hvad det gør ved mig.

Arbejdet med Tro, Overbevisninger, Holdninger og Værdier, tidsperspektiver, Chunking, positioner, og anerkendelse heraf. Forståelsen for menneskets opfattelse af egne begrænsninger gennem egen oplevelse af sin verden og hvordan de kan ændres til fremdrift. Forståelsen for dig selv som coach. Hvor er du, hvad kan du med fordel arbejde med, og ikke mindst – hvordan bliver du en god coach.

Værktøjer til selve coacharbejdet i en bred palette, der igen viser Bent´s indsigt i mennesker. Værktøjer der kan tilpasses den enkelte i situationen. Arbejdet med dig som coach, alliancen, aftaler, miljø, gensidig respekt og meget mere.
Som skrevet, det er umuligt at skrive alt her.

Hvad skabte den?:
Indblik og forståelse. “Du ikke bare lærer at coache, Du bliver coach”.
Uddannelsen skaber coach´es. Tager du læringen til dig og vil den, så er du coach “for altid”. Den måde du møder verden med, med din nye viden vil altid være forandret på en spændende måde, specielt hvis din interesse for mennesker og psykologi er tilstede. Du bliver aldrig den samme igen, du bliver et endnu bedre menneske, og en endnu dygtigere fagperson, med en baggrund der kan udvikles i det uendelige.

Uddannelsen skabte for mit vedkommende indsigt jeg længe havde savnet uden at vide det. En viden der har ændret mig personligt, specielt med en oplevelse af jeg kan meget mere end jeg troede jeg kunne. Uddannelsen blev et springbræt til en lidenskab jeg ikke kan slippe igen. Fra et tidligere “jeg kan nok ikke” til et “Jeg kan” der aldrig bliver ændret igen. Usikkerhed om mine egne kompetencer til sikkerhed i troen og overbevisningen – det kan jeg.

Forståelsen for menneskets overbevisninger og arbejdet med dem, både på det personlige plan, som fagperson, i privat og erhvervsregí. Forståelsen af mig selv. Forståelsen for mine egne evner og anlæg og mine læringstalenter.

Tilbage til Bent´s plancher, her lærte jeg hvordan jeg lærer bedst, visuel læring – og plancherne var afgørende. – Og – selvfølgelig, plancherne var én gren af læringsteknikkerne, for den opmærksomme var det tydeligt, de andre var også rigt præsenteret. Netop den viden flyttede alt for mig i den videre udvikling. Ethvert andet forløb uden disse plancher ville have givet mig en del faglig viden, men ville ikke kunne erstatte netop den viden jeg manglede om mig selv i min nysgerrige form.

Den ikke bare skabte den viden, den skabte udvikling på et plan, jeg ønskede, men ikke regnede med. Den skabte viden, den skabte en form for kreativitet jeg glædes stort over i dag. Den skabte en coach netop med forståelse for hvor vigtigt det er at møde mennesket netop dér hvor mennesket er i alle sine former. Den skabte inspiration, inspiration til ny læring, til udvikling, kreativitet, trang til mere, oplevelse af glæde og gejst. Ikke mindst, Mening gennem hele forløbet.

Som skrevet, kun et lille udvalg, uddannelsen er så gennemført og indholdsrig at det ikke er muligt at skrive det med få ord – og for dig der skulle blive inspireret til at tage uddannelsen eller andre under Bent, der skal jo også være overraskelser og noget at se frem til.

Udviklingen gennem de 3 år?:
Jeg var nyuddannet og så? Inspirationen var lagt – og min læring blev til “det er ikke nok – jeg vil mere”. Vi lærte hvad vi skulle for at gå i gang, vi var fuldt udrustet til at gå ud og coache. (men) Psykologi har altid været en skjult lidenskab jeg ikke har kunne holde fingrene fra, i min interesse for andre mennesker.

Jeg blev arbejdsløs efter uddannelsen – så nu var der tid til fordybelse. Vedligeholdelse. Min nye viden og interesse nægter mig at gå i stå. Jeg bruger min nye viden om mig selv, og læser, samler op, skriver og bliver kreativ.

Bent´s så spændende plancher inspirerer mig. Jeg er ikke boglig, glemmer hurtigt det læste – så frem med de kreative sider, bruge inspirationen – og tegne og fortælle.
Det virker – alt hvad jeg har svært ved at huske skaber jeg nu plancher af, og udvikler – det næste udslag i en endnu større forståelse for psykologien. Jeg skaber plancher, værktøjer til forståelse af psykologi, og begynder at skrive herfra, udviklingen tager fart, specielt som den dybere forståelse kommer frem. Det giver mening og jeg fortsætter.

En ny idé skabes. Jeg begynder at lave videoer. De første i egen personlig udvikling, spændende (men bliver også kedeligt). Så videoer på det faglige plan. Videoer om min egen faglige viden, og videoer om min forståelse af de værktøjer jeg laver. Små “foredrag” på video, – det her kan jeg og ved jeg nu!

Min nysgerrighed stopper ikke, jeg oplever jeg kan, præcis som jeg lærte på coachuddannelsen. Jeg kan, jeg skaber interesse i succesen, jeg udvikler, det giver mening, og flourishing begynder for alvor at tage fat.

Så mere faglig til, i interessen for at komme i gang. Et Kognitiv Mentor kursus kommer på. Nem læring, jeg har allerede indsigt i psykologien, og megen af læringen fra coachuddannelsen bekræfter det nye. Det hænger sammen og giver mening. Inspirationen vokser, en mulighed for at gå videre som kognitiv terapeut viser sig, så jeg begynder at læse kognitiv terapi. Mine kreative værktøjer bliver udviklet, nye videoer kommer til (små søde foredrag på video til læring) “Sådan hænger det sammen”.

I dag ser jeg tydeligt hvordan mine naturlige evner og anlæg kommer i spil og kan bruges, og hvordan de i samspil med mine overbevisninger, holdninger og værdier skaber tro på jeg kan skabe mine kompetencer og forstærke dem i den interesse jeg har for netop dette område. Jeg opdager også, disse evner og anlæg har altid været i spil, lige fra barndommens lege hvor de udspillede sig naturligt. Netop den viden – vi kan bruge vores evner og anlæg mange steder hvis vi kender dem og forstår dem. For mig, her i coaching, interesse for mennesker og psykologi. Jeg lærer at være en ægte figur af mig selv.

Hver gang jeg læser psykologi, terapi, dukker de skønne plancher fra Bent op. Jeg fotograferede dem, de ligger her i pæne print og bekræfter det jeg lærer, og medvirker til forståelse for al ny viden.

Mit bedste tiltag i mit liv, den rigtige coachuddannelse.
Coachuddannelsen der skabte initiativ, kreativitet, gav mening og til stadighed bliver vedligeholdt og udviklet med ny viden. For den der forstår at tage læringen fra Bent med sig og bruge den, har udviklingen ingen begrænsninger. Guldkorn dukker til stadighed op, mennesker taler og jeg lytter, og smiler i forståelsen af dem.

Uddannelsen bærer tydeligt præg af en meget erfaren person, en psykoterapeut med sjælden indblik og interesse i mennesker, med en anerkendende tilgang til eleverne der vækker stor inspiration og tilføjer viden i et omfang der først opleves hvis man graver dybere i indholdet af uddannelsen. Den personlige interesse Bent har i faget og mennesket giver indhold til den enkelte jeg kun kan opfordre til selv at opleve. Umuligt at lægge ord på det hele. Det er en livserfaring til udvikling uden begrænsninger.

Ligesom alle de nye videoer og værktøjer til forståelse skaber jeg gennem forståelsen af sproget nye spørgsmål, nogle meget sokratiske. Seneste: “Er dine egne valg dine egne”. Netop i forståelsen af perceptioner og tidlig læring i barndommen, forståelsen af overbevisningers oprindelse, skabes spørgsmålet – “Er dine overbevisninger og valg – dine forældres – eller venners – og ikke dine helt egne”?

Igen, uanede muligheder i forståelse og sprog, med rod i coachuddannelsen. Med tiden som perspektiv, og mens dette skrives, arbejder den kreative side, og udviklingen fortsætter. Fantastisk.
Eneste begrænsning ligger i den enkeltes vilje og lyst til at lære og arbejde med uddannelsen, Bent har sørget for miljø og muligheder er til stede.

Der er ingen tvivl om, Camilla Hilbrands har evnen til at spotte de dygtige lærere. Tidligere tog jeg Positiv Psykologi Vejleder, med Mette Gregersen som lærer, også hun viser en proffessionalisme og evne til læring der også har givet en indsigt og anvendelig læring, både til det personlige og det proffessionelle.