Christian

Det gør en kæmpe stor forskel i en persons hverdag at bruge de redskaber... Tak for et spændende og lærerigt kursus.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Indledningsvis vil jeg fortælle at kurset med positiv psykologi for mig blot var en bonus i forbindelse med en Coach uddannelse, så jeg havde ingen erfaringer med positiv psykologi (eller dvs. det troede jeg at jeg ikke havde) jeg havde derfor heller ingen forventninger til kurset.

Men jeg blev meget positivt overrasket da jeg gik i gang med kurset. Jeg har virkelig fået mig nogle redskaber som jeg kan bruge, både professionelt, samt privat.

Det som har efterladt størst indtryk hos mig er afsnittet om mindfulness, samt afsnittet omhandlende positive og negative følelser.

Jeg arbejder til dagligt som fængselsbetjent. Et arbejde som til tider kan være hårdt psykisk, og som kan give mig nogle indtryk og oplevelser som kan være svært at undgå at blive påvirket af. Men efter jeg dagligt er begyndt at bruge mindfulness kan jeg selv og mine nærmeste mærke en stor ændring hos mig. Jeg er blevet meget mere afslappet, og bruger ikke så meget energi på at spekulere på noget som er sket i fortiden, og som jeg ikke kan ændre på. Jeg er meget mere tilstede i nuet, og jeg vil gå så langt at mindfulness meditation har påvirket mig i mit menneskesyn. Især” Loving kindness og ”bodyscan” har vist sig at være rigtig gode værktøjer for mig til at klare hverdagens stressorer.

Det viser tydeligt at positiv psykologi ikke er en tilskuer sport, og at der skal handles på den læring som er modtaget i forbindelse med kurset. Jeg er er overbevist om at jeg vil fortsætte med at gøre mindfulness til en integreret del af min hverdag.

Før jeg startede kurset brugte jeg meget energi på at bekymre mig at mellem himmel og jord. Alle mulige tænkte scenarier som kunne have et negativt udfald på min tilværelse. Det har været super for mig at få redskaberne til at være meget mere tilstede i nuet, og lige så langsomt blive bekræftet i at alle de bekymringer man kan have, stort set aldrig bliver virkelighed.

Jeg har ikke før fået præsenteret så konkrete værktøjer til at lave en så markant ændring i mit tankemønster. Jeg er bevidst om, og har fået bevist på at værktøjerne virker.

Afsnittet omhandlende positive og negative følelser har også efterladt et stort indtryk på mig. Antallet af positive og negative følelser holdt op mod hinanden er et for mig håndgribeligt værktøj som kan og skal bruges fremadrettet i min tilværelse. Det gør en kæmpe stor forskel i en persons hverdag at bruge de redskaber.

Tak for et spændende og lærerigt kursus.