Britta

Jeg har været på en spændende rejse, som har givet mig så meget læring. Jeg er blevet meget mere menneskeklog og brænder for selvudvikling og psykologi.

Få positiv inspiration

På kurset til Positiv Psykologi Vejleder Online bliver kursisterne bedt om at udarbejde en kort afsluttende opgave. Vi har spurgt nogle af vores kursister, om vi må dele deres opgaver, så du kan få glæde af dem, og måske lade dig inspirere til den dag, hvor du skal give dig i kast med din afsluttende opgave.

Du kan læse om kurset her

Du kan læse opgaven her

Afsluttende opgave Positiv Psykologi Vejleder – Min egen personlige udvikling

Jeg har været på en spændende rejse, som har givet mig så meget læring. Jeg er blevet meget mere menneskeklog og brænder for selvudvikling og psykologi.

Positiv psykologi indeholder mange redskaber til at optimere den menneskelige trivsel.

Jeg anvender den positive psykologi hver dag, både når jeg rådgiver andre og i min egen verden. Jeg har lært at passe på mig selv først, og dernæst de andre. Når vi skaber en god dag for os selv, skaber vi automatisk en god dag for andre.

Vær bevidst om dine tanker, fokusere på det positive dagen har bragt, vær taknemmelig for selv den mindste selvfølgelighed i dit liv, jo mere vi træner vores hjerner til positiv tænkning, jo mere positivitet får vi i vores eget liv. Jeg er blevet meget glad for ordet taknemmelighed, det gør hver dag til en gave, det giver mig fokus på værdien i mit liv, det gør at jeg ser de gaver og selvfølgeligheder, som er i mit liv. Man skal få øje på alt det gode uden at negligere det dårlige og vores modstand bliver nemmere at bære.

En anden vigtighed er at være bevidst om hvad bekymringer skaber for os, de skaber en tænkt virkelighed, vores krop forstår ikke forskellen på virkelighed og tænkt virkelighed. Så Stress er tit skabt af tanker og sjældent af virkelig pres. Vi ser verden med de briller vi har på. Derfor skal vi være bevidste og fokusere på netop alt det i vores liv som skaber glæde, taknemmelighed, interesse, håb, stolthed, morskab, inspiration og når vi punktet 3 positive følelser for hver gang vi har en negativ følelse eller endnu højere vægt af positivitet, vil vi trives og præstere det gode liv.

For at nå til bevidsthed er mindfulness et super redskab, som kan bruges til at opnå et opmærksomt nærvær. Så man lægger mærke til, hvad der sker omkring en uden at dømme og vurdere. Meditation gør godt for både hjerne/sind og vores fysiske krop, nogle gange virker meditationen ikke, det er så her det handler om at være med det der er. Man kan nå til et sted, hvor man slutter fred med sig selv og livet. Man kan elske livet ubetinget, og rumme alt det, som sker i livet. Det er et sted vi kan øve os i at opdage gennem mindfulness, en gradvis proces, som gør at vi kan opholde os der længere og længere tid af gangen. Så vi åbner en medfølende venlig opmærksomhed til alt hvad livet byder os. Skaber en accept af livet og tingenes tilstand, få sindsro til acceptere hvad vi ikke kan ændre og mod til at ændre det vi kan.

Andre faktorer til at optimere den menneskelige trivsel er at være bekendt med hvor vigtigt det er for vores sundhed og trivsel, at vi er fysisk aktiv i vores hverdag. Dertil kommer ernæringen som selvfølgelig også er stor betydning, man når langt ved at holde sig til sundhedsstyrelsens definition af fysisk aktivitet og de officielle kostråd. Angående søvn er det en faktor som er lige så vigtig som motion og mad. Tager vi et element mere med som optimisme har vi de fire elementer i PERMA+. Optimisme, realistisk optimisme det vil sige tro på en positiv udvikling med accept af virkelighedens realiteter, det at TRO på det, er meget vigtigt, for at skabe motivation og forandring. Kikker vi lidt på Seligmans teori om trivsel (PERMA) har vi fem elementer, positiv emotion d.v.s. søge det behagelige, skabe oplevelser og gode minder og ikke mindst taknemmeligheden som jeg tidligere har nævnt. Så har vi Engagement, vi er i flow, udfordringer og kompetencer følges ad, der ligger klare mål, man er motiveret, og to elementer af de fem, er at det giver mening og til sidst mestre opgaven. Sidst men ikke mindst vores relationer, vores sociale velvære.

Emnet for positiv psykologi er trivsel – ikke lykke, jeg har nu nået til et vigtigt pointe, vil du være lykkeligere er det vigtigt at have bevidstheden med dig, dit liv skal give dig mening, find mål/delmål med livet og fokus på flow og styrker. Kender vi vore styrker og bruger dem, vil det give os mere flow, motivation, bedre præstation og indre motivation. I forhold til vores svagheder, som er noget som står i vejen for, at du opnår succes, er det vigtig at bruge 5 timer på dine styrker for hver gang du bruger 1 time på dine svagheder.

Det kan bedre betale sig at have fokus på styrker og det, der virker, end på svagheder og det, der ikke virker. Jeg kunne gå endnu mere i dybden med karakterstyrker og dyder, test af styrker, som er super redskaber til bedre trivsel og til at blive den bedste mulige version af sig selv og få det bedste frem i andre. Jeg ser frem til at gå endnu mere i dybden med styrker, når jeg starter på styrkekonsulent – uddannelsen.

Mange mennesker knokler mod mål, glemmer at nyde undervejs, glemmer at leve i nuet. Hvilket kan føre til stress, angst og depression. Et godt selvværd og at vi ved at vi er noget værd uanset hvad, vil gøre det nemmere at handle og udrette gode ting. Vi skal accepter, hvem vi er og være autentiske, hvilket gør os til hele mennesker.

SUCCESS IS NOT THE KEY TO HAPPINESS, HAPPINESS IS THE KEY TO SUCCESS, IF YOU LOVE WHAT YOU ARE DOING YOU WILL BE SUCCESSFUL. REMEMBER

For at nævne positiv psykologi på arbejdspladsen, er de vigtigste points her den anerkendende udviklingstænkning, fokus mod de mest positive egenskaber. Lederskabets opgave er at samle vores styrker på en måde, der gør vores svagheder ubetydelige. Det vi giver energi – vokser.

Det sidste jeg vil bringe op her er nogle få sætninger om kærligheden. Kærligheden ligger ikke bare og venter, den skal skabes, og genskabes hele tiden. Den er en flod af positive emotioner delt med en anden – enhver anden. Kærligheden påvirker vores sundhed, energi og velvære i positiv retning.

Jeg er dybt taknemmelig for alt den viden som jeg har opnået de sidste 6 måneder, gennem læsning til positiv psykologi vejleder.