Anne-Mette

Det bedste ved kurset til Mindfulness instruktør på At Work Skolen er, at man er en meget aktiv deltager i undervisningen. Undervisningen tager især udgangspunkt i autentiske situationer fra dagligdagen.

Mit navn er Anne-Mette. Jeg er gift og bor i Hillerød, sammen med mine 2 børn på henholdsvis 3 og 6 år. Jeg er uddannet ergoterapeut for 12 år siden og har mest beskæftiget mig med somatisk genoptræning samt rådgiver i synsteknologiske hjælpemidler.

I min fritid kan jeg godt lide at samle energi ved at bruge tid i naturen og i huset sammen med min familie, og jeg holder mig fysisk aktiv igennem løbeture og yoga- og pilatestræning.

En af grundene til, at jeg valgte At Work Skolens kursus til Mindfulness instruktør var, at jeg så det nødvendigt at supplere min nuværende uddannelse med elementer indenfor den mentale- og psykiske sundhed, både af private såvel som arbejdsmæssige årsager. Mindfulness er en evidensbaseret metode, som jeg ligeledes lagde vægt på.

Jeg så desuden en stor dokumentar på DR2, der synliggjorde, at stressdepressioner desværre nok vil blive den nye folkesygdom. Mindfulness blev vist som en dokumenteret effektiv metode. Det var en dokumentar som jeg fandt meget vækkende. Personligt har jeg ligeledes stor interesse i fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, hvor viden om mindfulness i høj grad er virkningsfuld. Dette var bl.a. nogle af grundende til, at jeg valgte at tage kurset til Mindfulness instruktør på At Work Skolen.

Før jeg startede på kurset til Mindfulness instruktør havde jeg erfaringer med Yoga og kognitiv psykologi samt anatomi og fysiologi. Jeg havde dog begrænsede erfaringer indenfor træning af den psykiske og mentale sundhed – og ingen kendskab om mindfulness.

Det bedste ved kurset til Mindfulness instruktør på At Work Skolen er, at man er en meget aktiv deltager i undervisningen. Undervisningen tager især udgangspunkt i autentiske situationer fra dagligdagen og hvordan disse situationer kan gribes an på en ”mindful” måde, ud fra den teoretiske baggrund du har erhvervet dig ved læst litteratur. Dette suppleres med fysiske øvelser hvor vores sanseapparat skærpes.

I dag anvender jeg mindfulness næsten hele tiden. Jeg har fået en livsanskuelse som jeg ville ønske jeg havde erhvervet mig for mange år siden. Kort sagt, så lærer man at være til stede og det kan være særdeles fordelagtigt, både i ens privat- og arbejdsliv. Jeg har i høj grad fået styr på, og forståelse for, det som jeg foretager mig i hverdagen, hvilket jeg kan mærke giver mig et langt større udbytte af livet.

I mit arbejdsliv supplerer jeg nu mit ergoterapeutiske arbejde med en mindfulness tilgang. Både til klienter der kommer til genoptræning efter fx blodprop eller skulder- og håndskader, til møder, ved travle situationer etc. Det er muligt at jeg på sigt skal undervise kollegaer i øvelser og tankeprocesser for at øge udbyttet af deres arbejdsliv. Mindfulness kan ligeledes anvendes ift. TTA (tilbage til arbejde), hvad vi arbejder på at få iværksat.

Læs om kurset her