Mindfulness til Børn

Der ses en stigende interesse for Mindfulness til børn og forskningen på området peger på store effekter hos både børn og unge.

Specialet her er en overbygning til At Work Skolens kursus til Mindfulness Instruktør, og henvender sig til alle der ønsker at arbejde med Mindfulness til børn, f.eks. forældre, pædagoger og lærere.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

Specialet strækker sig over 20 lektioners online undervisning, og fokus vil være på din rolle som Mindfulness Instruktør og hvordan du kan tilrettelægge mindfulnessforløb til børn og unge.

Specialet vil ligeså introducere dig for børn og unges udvikling, samt erfaringer og forskning gjort i forhold til mindfulness og børn og unge.

Specialet vil præsentere dig for mange øvelser og opgaver, og vi anbefaler, at du afprøver disse på børn og unge, så vidt det er muligt for dig.

Når vi har modtaget din tilmelding sørger vi for at fremsende din grundbog ”Mindfulness for børn og unge – teori og praktiske øvelser” til dig. På specialet vil du endvidere blive introduceret for andet undervisningsmateriale, hvor det skønnes relevant.

Undervisningen er delt op i moduler og du får adgang til alle moduler efter tilmelding. Vi anbefaler, at du tager modulerne i den rækkefølge som de præsenteres, men det er selvfølgelig helt op til dig, i hvilken rækkefølge du vil tage modulerne.

Ved minimum 75% online deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende refleksionsopgave, udstedes kursusbevis.

Undervisningsindhold

  • Introduktion til mindfulness og din egen praksis som instruktør
  • Børn og unge som målgruppe
  • Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb til børn og unge
  • Forslag til mindfulnessøvelser til børn og unge (både til førskolebørn og skolebørn)
  • Din egen rolle som Mindfulness Instruktør