Mindfulness til Børn

Specialet her er en overbygning til At Work Skolens kursus til Mindfulness Instruktør og henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med Mindfulness til børn, f.eks. forældre, pædagoger og lærere. Det forudsættes derfor, at man har gennemført At Work Skolens kursus til Mindfulness Instruktør for at tage dette speciale.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

Der ses en stigende interesse for Mindfulness til børn, og forskningen på området peger på store effekter hos både børn og unge.

Specialet strækker sig over 25 lektioners online undervisning, og fokus vil være på din rolle som Mindfulness Instruktør, og hvordan du kan tilrettelægge mindfulnessforløb til børn og unge.

Specialet vil ligeså introducere dig for børn og unges udvikling samt erfaringer og forskning gjort i forhold til mindfulness og børn og unge.

Specialet vil præsentere dig for mange øvelser og opgaver, og vi anbefaler, at du afprøver disse på børn og unge, så vidt det er muligt for dig.

Når vi har modtaget din tilmelding, sørger vi for at fremsende din grundbog ”Mindfulness for børn og unge – teori og praktiske øvelser” til dig. På specialet vil du endvidere blive introduceret for andet undervisningsmateriale, hvor det skønnes relevant.

Undervisningen er delt op i moduler, og du får adgang til alle moduler efter tilmelding. Vi anbefaler, at du tager modulerne i den rækkefølge som de præsenteres, men det er selvfølgelig helt op til dig, i hvilken rækkefølge du vil tage dem.

Ved minimum 75% online deltagelse samt udarbejdelse af kort afsluttende refleksionsopgave, udstedes kursusbevis.

Undervisningsindhold

  • Introduktion til mindfulness og din egen praksis som instruktør
  • Børn og unge som målgruppe
  • Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb til børn og unge
  • Forslag til mindfulnessøvelser til børn og unge (både til førskolebørn og skolebørn)
  • Din egen rolle som Mindfulness Instruktør

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

  • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
  • Læs når det passer dig.
  • Læs i dit eget tempo.
  • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
  • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.