Mindfulness på Arbejdspladsen

– i samarbejde med Gabriella Nagy

Med specialet i Mindfulness på Arbejdspladsen vil du kunne instruere dine kolleger til at integrere Mindfulness gennem nyttige pusterum i løbet af dagen. Du vil kunne bidrage til både organisationens fysiske og psykiske trivsel og opnå større arbejdsglæde.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

Specialet er en overbygning til vores Mindfulness Instruktør kursus, og det forudsættes således, at du har taget instruktørkurset først.

Mindfulness som metode er videnskabelig dokumenteret gennem mange forskellige projekter, og teknikkerne benyttes i et stadig større omfang af erhvervslivet.

Effekten ved brugen af Mindfulness i hverdagen øger koncentrationen, skaber overblik og fokus og bidrager til at reducere stress. Mindfulness skal løbende øves og trænes.

Specialet strækker sig over 25 lektioners online undervisning. Ved minimum 75% deltagelse samt udarbejdelse af kort afsluttende refleksionsopgave, udstedes kursusbevis.

Undervisningsindhold

  • Mindfulness begreber – genopfriskning af principperne.
  • Viden og praktisk anvendelse af formelle og uformelle øvelser.
  • Brugen af Mindfulness til stresshåndtering og sundhedsfremme.
  • Mindfulness på arbejdspladsen: organisation, rammer og udvikling af handlingsplaner.
  • Viden om brugen af Mindfulness på andre arbejdspladser.
  • Mindfulness øvelser til: Gruppemøder, afdelingsmøder, personalemøder, samarbejdsmøder m.v.
  • Mindfulness procesøvelser til teambuilding, værdiarbejde og MUS-samtaler.
  • Forskning og resultater: Om brugen af Mindfulness på arbejdet.
  • Nyttige metoder til formidling af Mindfulness At Work.
  • Udarbejdelse af effektmåling med brugen af Mindfulness At Work.