Mindfulness på Arbejdspladsen

– i samarbejde med Gabriella Nagy

Specialet er en overbygning til vores Mindfulness Instruktør kursus, og det forudsættes således, at du har taget instruktørkurset først.

Tilmeld dig specialet

Om specialet

Med specialet i Mindfulness på Arbejdspladsen vil du kunne instruere dine kolleger til at integrere Mindfulness gennem nyttige pusterum i løbet af dagen. Du vil kunne bidrage til både organisationens fysiske og psykiske trivsel og opnå større arbejdsglæde.

Mindfulness som metode er videnskabelig dokumenteret gennem mange forskellige projekter, og teknikkerne benyttes i et stadig større omfang af erhvervslivet.

Effekten ved brugen af Mindfulness i hverdagen øger koncentrationen, skaber overblik og fokus og bidrager til at reducere stress. Mindfulness skal løbende øves og trænes.

Specialet strækker sig over 25 lektioners online undervisning. Ved minimum 75% deltagelse samt udarbejdelse af kort afsluttende refleksionsopgave, udstedes kursusbevis.

Undervisningsindhold

 • Mindfulness begreber – genopfriskning af principperne.
 • Viden og praktisk anvendelse af formelle og uformelle øvelser.
 • Brugen af Mindfulness til stresshåndtering og sundhedsfremme.
 • Mindfulness på arbejdspladsen: organisation, rammer og udvikling af handlingsplaner.
 • Viden om brugen af Mindfulness på andre arbejdspladser.
 • Mindfulness øvelser til: Gruppemøder, afdelingsmøder, personalemøder, samarbejdsmøder m.v.
 • Mindfulness procesøvelser til teambuilding, værdiarbejde og MUS-samtaler.
 • Forskning og resultater: Om brugen af Mindfulness på arbejdet.
 • Nyttige metoder til formidling af Mindfulness At Work.
 • Udarbejdelse af effektmåling med brugen af Mindfulness At Work.

Levende undervisning af høj kvalitet

Specialet tages som 100% online undervisning, og At Work Skolens E-learning er ikke bare som at læse en bog på nettet. Vi har mange års erfaring med at lave E-learning, og undervisningen er levende og af høj kvalitet. Undervisningen er opbygget af moduler med tale, tekst og billeder, kombineret med øvelser, opgaver og quizzer. Du kan også printe præsentationerne undervejs, så du kan tage noter på samme måde, som du kender fra klasseundervisning. Der er læseplaner, så du kan se, hvad du skal læse i det tilhørende materiale til modulet.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, der tager samme forløb som online undervisning.

E-learning henvender sig til dig, der ønsker et fleksibelt studie, da du her kan modtage undervisning på tværs af geografiske afstande og uafhængigt af mødetider.