Bliv Wellbeing Manager

Vi skal have det godt, for at gøre det godt.

Vi gør det ret godt i Danmark! Vi er i mange år blevet kåret som verdens lykkeligste folk, og helt nye undersøgelser viser, at vi er verdensmestre i work-life balance.

Vi har et godt udgangspunkt, og vi kan gøre det endnu bedre.

Tilmeld dig kurset

Om kurset

Kurset her henvender sig til dig som er mellemleder, leder, sundhedskonsulent, arbejdsmiljørepræsentant eller lignende, som ønsker at arbejde målrettet for øget wellbeing både i dit eget liv og i din virksomhed.

Kurset har en ressourceorienteret tilgang til wellbeing- og arbejdsmiljøarbejdet, ud fra devisen om, at ”Vi skal have det godt, for at gøre det godt”.

Når vi trives er vi mere kreative og produktive, og vi ser flere muligheder i både vores arbejdsliv og vores private liv. På kurset her klædes du på med indsigt, viden og værktøjer, så du kan fremme wellbeing og aktivere fællesskabet til at gøre det samme.

Wellbeing for individet og fællesskabet hænger sammen, og tilgangen på kurset her er således også, at individ og fællesskab er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger.

Om underviseren

Camilla Hilbrands er underviser på kurset til Wellbeing Manager

Camilla Hilbrands stiftede virksomheden At Work A/S i 1992 og har været aktiv som wellbeing ekspert lige siden. Hun har fulgt og været med til at skabe udviklingen i sundhed og trivsel på arbejdspladsen og har blandt andet siddet som ekspert i Nationalt Center for Sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Læs mere om Camilla her

Kursusindhold:

Kurset strækker sig over 95 lektioner, hvor 15 lektioner foregår som klasseundervisning eller webinarer, imens kurserne til Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent tilsammen strækker sig over 80 lektioners online undervisning.

Du vælger selv, om du vil tage kurset som 100% online undervisning, eller som en blanding mellem klasseundervisning og online undervisning.

Del 1 – Positiv Psykologi Vejleder – 40 lektioner

Du får adgang til dette forløb med det samme efter tilmelding til Wellbeing Manager kurset. Forløbet strækker sig over 40 lektioners online undervisning (herunder 3 webinarer).

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder

Del 2 – Wellbeing – Klasseundervisning eller webinarer

Du vælger selv om du vil tage denne del som klasseundervisning eller som webinarer. Du kan vælge undervisningsformen, når du tilmelder dig kurset. For at bestå denne del, kræves en minimum deltagelse på 2 ud af 3 undervisningsgange/webinarer.

 • Work-life-tech balancen
  Tages som 5 lektioners klasseundervisning eller som et 3 timers webinar.

  • Work-life balance/blend
  • Teknologiens muligheder og udfordringer
  • Personlig og arbejdsmæssig tech-strategi
  • Viljestyrke
 • Wellbeing 2.0
  Tages som 5 lektioners klasseundervisning eller som et 3 timers webinar.

  • Den sunde leder og medarbejder
  • KRAMS (Kost, rygning, alkohol, motion, søvn)
  • Mental trivsel
  • Robusthed
  • Social sundhed
 • Arbejdsmiljøarbejdet
  Tages som 5 lektioners klasseundervisning eller som et 3 timers webinar.

  • Wellbeing politik
  • Måling af sundhed og wellbeing
  • APV
  • Den motiverende samtale

Del 3 – Styrkekonsulent – 40 lektioner

Du får adgang til dette forløb efter afslutning på klasseundervisningen / webinarerne. Forløbet strækker sig over 40 lektioners online undervisning (herunder 3 webinarer).

 • Introduktion til positiv psykologi
 • Flow
 • Styrker og dyder
  – 24 karakterstyrker
  – 6 dyder
 • Styrketestning
 • Styrkekort
 • Træning af styrker
 • Håndtering af svagheder
 • Motivation
 • Styrker og personlig udvikling
 • Styrker og arbejdsliv
 • Styrkebaseret ledelse
 • Styrkecoaching
 • Formelle og uformelle øvelser
 • Dig som styrkekonsulent