Bliv Positiv Psykologi Vejleder

Som Positiv Psykologi Vejleder får du en indsigt i, og forståelse for, den positive psykologis elementer, og lærer frem for alt, hvordan de sættes i en praktisk kontekst, så du kan anvende dem i eget liv og vejlede andre.

Datoer, hold og tilmelding

Kernen i den positive psykologi er et fokus på det, der skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse.

Vælger du at tage kurset på Internettet, afholdes undervisningen som 30 lektioners E-learning og 3 live webinarer.

“Positiv Psykologi er en videnskabelig disciplin, som har til formål at skabe en forståelse og forklaring af lykke og subjektiv velbefindende og på at kunne forudsige hvilke faktorer, der påvirker sådanne tilstande”

– GADS psykologi leksikon

https://www.youtube.com/watch?v=9balvYfbhao?vq=hd720

Positiv psykologi har fokus på mental sundhed, frem for mental usundhed og er således i tråd med begrebet sundhedsfremme, der omhandler sundhed, i modsætning til forebyggelse og behandling, der fokuserer på sygdom.

Hvem tager kurset?

Positiv Psykologi benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt inden for sundhedssektoren og rummer en række elementer som f.eks. Flow, Appreciative Inquiry, Arbejdsglæde og Følelsesmæssig intelligens, der som værktøjer kan bidrage til vækst og selvrealisering.

Kurset stiller ikke krav til særlige forudsætninger og henvender sig til f.eks. de sundhedsfaglige, ledere, behandlere, kostvejledere, coaches, personlige trænere og andre med interesse i emnet, uanset om interessen er privat eller erhvervsmæssig.

Hvordan foregår undervisningen?

Du kan tage kurset til Positiv Psykologi Vejleder i At Work Skolens lokaler på Frederiksberg, i Odense eller Aarhus.

Se de mange hold

Kurset afholdes som dialogbaseret undervisning kombineret med øvelser og fuldt udbytte opnås, når du som deltager er indstillet på at afprøve og integrere elementer af positiv psykologi i eget liv. Underviserne på kurset er Psykologer (Cand. Psyk. eller Cand. Pæd. Psyk.) og erfarne konsulenter.

Prisen er kr. 9.500,- inkl. bogpakke og kurset strækker sig over 40 lektioner. Ved minimum 75% deltagelse udstedes et kursusbevis.

Kan også tages som online undervisning

Måske bor du langt væk? Eller måske ønsker du bare et fleksibelt studie, hvor du kan læse, når det passer dig? Hvis du ønsker det, kan du vælge at tage kurset online, hvor undervisningen foregår som e-learning og webinarer.

Læs mere om E-learning

 

Bliv Positiv Psykologi Vejleder Online

Kursusindhold – Positiv Psykologi Vejleder:

I alt 40 lektioner

 • Positiv Psykologi; baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme vs. forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Måling af lykke
 • Trivsel og livsglæde
 • Arbejdsglæde
 • Styrker og dyder
 • Modstandsdygtighed
 • Selvindsigt og selvrealisering
 • Optimisme, håb og engagement
 • Flow
 • Empati
 • Positive relationer (Appreciative Inquiry)
 • Introduktion til mindfulness og meditation
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Dig som vejleder