Bliv Styrkekonsulent

Som Styrkekonsulent sætter du dine egne og andres personlige styrker i spil, og gør en positiv forskel.

Vi har alle personlige styrker, og forskning og erfaring har gennem de seneste 10 år kastet lys over, hvor stort et udbytte vi kan få, ved at arbejde med netop vores styrker, frem for ensidigt at fokusere på svagheder og manglende evner.

Tilmeld dig kurset

Du får på kurset en indsigt i, og forståelse for, den positive psykologis fokus, og lærer dybdegående om de enkelte karakterstyrker, samt hvordan disse trænes og styrkes. I den forbindelse bliver du fortrolig med styrketestning og anvendelsen af styrkekort.

Du vil som Styrkekonsulent kunne vejlede enkeltpersoner om deres personlige styrkebaserede udvikling, og du vil ligeledes kunne vejlede omkring inddragelse af styrkefokus på arbejdspladsen. Derudover vil du få inspiration og værktøjer til styrkebaseret ledelse.

Hvem tager kurset?

Positiv Psykologi og særligt arbejdet med personlige styrker benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt inden for sundhedssektoren og rummer en række muligheder for øget personlig trivsel, flow, arbejdsglæde og godt arbejdsmiljø.

På kurset til Styrkekonsulent stiller vi ikke krav til særlige forudsætninger og kurset henvender sig til eksempelvis ledere, mellemledere, HR-konsulenter, pædagoger, socialrådgivere, jobkonsulenter, coaches, personlige trænere og andre med interesse i emnet, uanset om interessen er privat eller erhvervsmæssig.

Kursusindhold – Styrkekonsulent:

I alt 40 lektioner (herunder 3 webinarer)

 • Introduktion til positiv psykologi
 • Flow
 • Styrker og dyder
  – 24 karakterstyrker
  – 6 dyder
 • Styrketestning
 • Styrkekort
 • Træning af styrker
 • Håndtering af svagheder
 • Motivation
 • Styrker og personlig udvikling
 • Styrker og arbejdsliv
 • Styrkebaseret ledelse
 • Styrkecoaching
 • Formelle og uformelle øvelser
 • Dig som styrkekonsulent

Hvordan foregår undervisningen online?

Når du tager At Work Skolens kursus til Styrkekonsulent, foregår undervisningen som 3 live Webinarer og 30 lektioners E-learning.

Med den fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Samme kvalitet som ved at læse kurset som klasseundervisning.
 • Læs når det passer dig.
 • Sparring med andre, som læser samme kursus via Internettet.

Prøv At Work Skolens E-learning gratis

Du får online adgang til kurset i op til 6 måneder. Webinarerne afholdes i september, oktober og november, og gentages i marts, april og maj. Datoerne annonceres løbende på E-learningssiden. Webinarerne optages og du kan dermed se dem efterfølgende, hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen.

Prisen for kurset er kr. 9.500,- inkl. bogpakke og kurset strækker sig over 40 lektioner. Ved minimum 75% deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave, udstedes kursusbevis.