10 mulige Temamøder

At Work afholder et temamøde/foredrag på to timer på jeres virksomhed.

Mulige emner kan være:

  • De officielle kostråd
  • Børn & overvægt
  • Overvægt & vægttab
  • Spis dig glad
  • Fysisk aktivitet og inaktivitet
  • Stress
  • Livsstil & livskvalitet
  • Sundhed på arbejdspladsen
  • Kropssprog
  • Indre Sundhed ®

Pris kr. 10.000,- + moms på Sjælland,

kr. 12.500,- + moms på Fyn og i Jylland.

Formålet med arrangementet varierer, men ofte er det hensigten at skabe fokus på f.eks. sundhed eller bedre arbejdsmiljø – på en uformel og inspirerende måde. At Work kan ligeledes sikre, at arrangementerne tilpasses jeres eventuelle sundhedspolitik, så den understøtter denne.

Temamøderne kan tilpasses til kortere eller længere varighed og af forskelligt omfang, At Work kan således tilbyde arrangementer til såvel små som store medarbejdergrupper – og til alle typer af virksomheder og begivenheder.

Uanset om det drejer sig om et festligt og sundt indslag til en personalefest, eller om et specifikt ønske om at sætte fokus på aktuelle sundhedsaspekter, så kan At Work tilbyde temamøder eller events til lejligheden.

De officielle kostråd

På dette temamøde vil der blive sat fokus på, hvorfor de enkelte kostråd er vigtige for vores sundhed, men ligeledes, hvordan kostrådene kan integreres i vores hverdag og livsstil.

Tag et gratis online kursus om De officielle kostråd her www.kost.atwork.dk

Børn og overvægt

Der ses i disse tider en stor stigning i antallet af børn der lider af overvægt – og undersøgelser viser, at overvægtige børn rapporterer om samme livskvalitet som børn med cancer.

Der er et stort behov for både forebyggelse og behandling af overvægt hos børn, og dette temamøde sætter derfor fokus på hvilke faktorer der har indflydelse på udviklingen af overvægt, hvad der skal til for at forebygge overvægt, samt hvordan overvægten kan behandles, når først den er opstået.

Temamødet henvender sig til alle med faglige eller personlige interesser i børn og overvægt.

Læs ligeledes om vores uddannelse indenfor børn og overvægt.

Klik venligst her

Overvægt og vægttab

Overvægt er et stigende problem i den vestlige verden og mange faktorer har indflydelse på denne udvikling. Også på arbejdspladsen spiller overvægt en betydelig rolle. Overvægt har ofte store konsekvenser for den enkelte, såvel fysisk, psykisk som socialt, og dette giver sig også til udtryk på arbejdspladsen.

På dette temamøde, vil der være fokus på kompleksiteten i udviklingen af overvægt, ligesom der vil blive belyst, hvad der er myter og fakta, når det kommer til vægttab.

Læs mere om vægttab og vores slankehold her

Læs mere om vores uddannelse til kostvejleder her

Spis dig glad

På dette temamøde sættes fokus på, hvordan vores indtag af mad og drikke påvirker vores humør i det daglige, samt på hvad man med fordel kan spise, hvis man skal give det gode humør, de bedste forudsætninger.

Vi vil både komme ind på blodsukkerets betydning, men ligeledes sammenhæng mellem følelser og appetit.

Temamødet er målrettet alle, med interesse i en sund livsstil og et godt humør.

Fysisk aktivitet og inaktivitet

Inaktivitet er blevet klassificeret som en selvstændig risikofaktor, i forbindelse med udviklingen af livsstilssygdomme. Inaktivitet er en stigende tendens blandt børn og unge, men ligeledes blandt voksne.

På dette temamøde vil der blive sat fokus på årsagerne til den omfattende inaktivitet, samt den sundhedsmæssige betydning af dette. Der vil ligeledes blive sat fokus på de mange fordele ved fysisk aktivitet, samt hvordan denne kan integreres i vores hverdag og livsstil.

Stress

Det skønnes, at hver anden dansker føler sig stresset, og at hver femte dansker er så stresset, at det direkte truer helbredet.

Grænsen mellem arbejde og fritid er blevet mere flydende, og det er, såvel for virksomhed som for medarbejder, krævende at håndtere de nye tider, hvor forandring mere er reglen end undtagelsen.

Læs mere om vores andre stressydelser her

Livsstil og livskvalitet

Livskvalitet er et relativt begreb og har således en forskellig betydning for den enkelte person. Vores livsstil har stor betydning for vores livskvalitet, men ofte ses en konflikt i den indbyrdes relation mellem disse.

På dette temamøde sættes fokus på begrebet livskvalitet, samt de ting i vores livsstil som har betydning for denne. Der vil blive belyst såvel mentale som fysiske faktorer, med det formål at skabe en øget bevidsthed om egen livsstil og livskvalitet.

Sundhed på arbejdspladsen

Sundhed og sundhedsfremme er to ”hotte” ord i dansk erhvervsliv og det blomstrer op med tilbud varierende fra dufte i ventilationssystemet, frugtordninger, meditationsrum til helbredsundersøgelser og reel behandling.

På dette temamøde vil der være fokus på, hvordan virksomheder kan arbejde med sundhed og sundhedsfremme på arbejdspladsen, herunder hvorfor det er nødvendigt med sundhedsfremme, hvad en sundhedspolitik kan indeholde, og hvordan virksomheden kan arbejde med implementering på området, så det bedst mulige resultat opnås.

Temamødet henvender sig til alle, som allerede arbejder, eller som gerne vil arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Kropssprog

Vores kropssprog er en væsentlig del af enhver kommunikation mellem mennesker.

På dette temamøde sættes fokus på kropssproget, såvel eget som andres. Hvilke signaler sender vi med vores kropssprog, hvordan læser vi andres kropssprog og hvordan kan vi arbejde målrettet for at forbedre kommunikationen gennem vores kropssprog.

Indre Sundhed ®

Vores livsstil og livskvalitet har stor betydning for vores Indre Sundhed ligesom vores bevidsthed spiller en stor rolle.

På dette temamøde sættes fokus på begrebet Indre Sundhed, samt de ting i vores livsstil og bevidsthed som har betydning for denne. Der vil blive belyst såvel mentale som fysiske faktorer, med det formål at skabe en øget bevidsthed om egen indre sundhed.

Læs ligeledes om vores kursus i Indre Sundhed ®.

Klik venligst her